PROGRAM SZKOLENIA CQI-8

CQI – 8 LAYERED PROCESS AUDIT – AUDIT WARSTWOWY PROCESU – 2 EDYCJA, STYCZEŃ 2014

Wytyczna CQI-8 integruje LPA z zarządzaniem kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI), dzięki czemu LPA ma pozytywny wpływ na wyniki biznesowe. Inne ważne punkty obejmują zalecenia dotyczące rozszerzenia odpowiedzialności poza funkcję jakości, sugerowanie roli zespołu ds. planowania LPA, promowanie wykorzystania LPA w obszarach nieprodukcyjnych (np. inżynieria, zakupy, zarządzanie programem), zalecanie ról i obowiązków dla LPA (schemat RASIC), rozszerzone wytyczne dotyczące pisania skutecznych pytań arkusza kontrolnego LPA oraz bardziej szczegółowe wyjaśnienie procesu auditu. Ponadto CQI-8 promuje mierzenie skuteczności LPA, wyjaśnia wdrażanie LPA za pomocą arkuszy kontrolnych LPA dla poszczególnych procesów, opisuje, jak przeprowadzać audyty i rejestrować wyniki, oraz przedstawia konkretne sugestie dotyczące poprawy istniejącego systemu LPA.

źródło: aiag.org

Ciągłe doskonalenie jakości jako wspólne podejście do Systemu Zarządzania podczas realizacji auditów warstwowych procesów.

CQI-8 Cele szkolenia

 • Nauczenie sposobu prowadzenia audytu warstwowego zgodnie z przewodnikiem CQI-8 grupy AIAG
 • Przedstawienie audytu warstwowego jako skutecznego narzędzia utrzymania i doskonalenia procesów produkcyjnych w oparciu o ocenę zgodności realizacji procesu produkcyjnego i kontroli z wymaganiami
 • Zwiększenie zaangażowania kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych
 • Wykazanie wpływu pracowników operacyjnych na produktywność, osiągane wyniki jakościowe oraz poziom bezpieczeństwa i środowisko pracy

Program i ćwiczenia:

Pre – test

 1. Czym jest audyt warstwowy procesu (Layered Process Audyt – LPA)
 2. Cele i klienci (odbiorcy wyników) audytu warstwowego
 3. Audyt wewnętrzny procesu / wyrobu / systemu a audyt warstwowy – porównanie
 4. Rola najwyższego kierownictwa w procesie planowania i realizacji audytów warstwowych
 5. Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla branży motoryzacyjnej – CQI 8
 6. Proces tworzenia skutecznej i efektywnej listy auditowej
 7. Podstawowe zasady prowadzenia audytu warstwowego
 8. Etapy realizacji audytu warstwowego:
 9. Planowanie
 10. Realizacja audytu, zachowania / komunikacja
 11. Identyfikacja i opis niezgodności
 12. Przegląd wyników audytów warstwowych
 13. Doskonalenie procesu auditów warstwowych
 14. Realizacja audytu:
  • Listy kontrolne
  • Auditowanie jakości – identyfikacja niezgodności jakościowych
  • Audytowanie bezpieczeństwa i środowiska pracy – identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy
  • Audytowanie produktywności – identyfikacja strat
  • Podsumowanie: warsztat połączony z dyskusją

CQI-8 Ćwiczenia:

  • Tworzenie list kontrolnych
  • Wykonanie auditu warstwowego w warunkach rzeczywistych – opracowanie wyników
  • Doskonalenie list kontrolnych w oparciu o doświadczenie auditu

Post – test

Uczestnicy szkolenia:

  • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie audytu warstwowego procesu
  • Przedstawiciele kierownictwa firm poszukujących metod doskonalenia organizacji, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych
  • Pracownicy działów jakości
  • Audytorzy wewnętrzni
  • Średni szczebel zarządzania procesem produkcji – liderzy, mistrzowie, kierownicy produkcji, itp.,
  • Osoby odpowiedzialne za BHP/system zarządzania środowiskowego.

Czas trwania szkolenia – 2 dni (teoria i ćwiczenia)

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 01.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE PROCESY SPECJALNE CQI

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.