KONTROLER JAKOŚCI

SKUTECZNY KONTROLER JAKOŚCI W PROCESIE PRODUKCYJNYM:

Skuteczny kontroler jakości odgrywa kluczową rolę w procesie produkcji, zapewniając, że produkty spełniają określone standardy jakości. Oto kilka kluczowych elementów, które mogą przyczynić się do skutecznego kontrolera jakości:

 1. Kryteria Jakości:
  • Określ klarowne i precyzyjne kryteria jakości dla każdego produktu lub procesu. To pozwoli kontrolerowi jakości na dokładną ocenę zgodności.
 2. Szkolenie i Kompetencje:
  • Zapewnij odpowiednie szkolenie dla kontrolerów jakości, aby byli dobrze zaznajomieni z produktami, procesami i standardami jakości.
 3. Sprzęt i Narzędzia:
  • Wyposaż kontrolera jakości w odpowiednie narzędzia do przeprowadzania pomiarów, testów i oceny. Technologiczne wsparcie może zwiększyć precyzję i efektywność procesu kontroli jakości.
 4. Procesy Standardowe:
  • Opracuj jasne i spójne procedury kontroli jakości, aby zapewnić jednolitość w ocenie produktów. To ułatwi porównywanie wyników między różnymi kontrolami.
 5. Monitorowanie i Analiza:
  • Wprowadź system monitorowania wyników kontroli jakości oraz analizy danych. To pozwala na szybkie wykrywanie trendów, problemów czy potencjalnych niezgodności.
 6. Feedback i Działania doskonalące:
  • Umożliw kontrolerom jakości dostarczanie informacji zwrotnej do procesu produkcyjnego. Wprowadź system działań doskonalących, aby szybko reagować na wykryte niezgodności.
 7. Zautomatyzowane Rozwiązania:
  • W miarę możliwości, wprowadź zautomatyzowane systemy kontroli jakości, które mogą przyspieszyć procesy i zminimalizować błędy ludzkie.
 8. Ścisła Współpraca z Produkcją:
  • Zapewnij stałą komunikację między kontrolerami jakości a działem produkcji, aby szybko rozwiązywać problemy i doskonalić procesy.
 9. Audity Jakości:
  • Regularnie przeprowadzaj audyty jakości, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, aby ocenić skuteczność systemu kontroli jakości i dostosować go do ewentualnych zmian w branży lub technologii.
 10. Kultura Jakości:
  • Wprowadź kulturę jakości w całej organizacji, aby wszyscy pracownicy rozumieli, jak ich działania wpływają na jakość produktów i byli zaangażowani w doskonalenie procesów.

Skuteczny kontroler jakości musi być integralną częścią strategii zarządzania jakością w firmie, a powyższe elementy mogą pomóc w zbudowaniu efektywnego systemu kontroli jakości.

Cel szkolenia:

 • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu wizualnej inspekcji w procesie produkcyjnym.
 • Wprowadzenie standardów inspekcji wizualnej.
 • Stworzenie systemu szkoleń z zakresu inspekcji produktu.
 • Wdrożenie samokontroli w proces produkcyjny.

Program szkolenia:

Pre – test

 • Wprowadzenie do Lean Management.
 • Czynności dodające i niedodające wartości procesowi.
 • Rodzaje kontroli produktu.
 • Jak skutecznie identyfikować wady inspekcja wizualna.
 • Katalog Wad, TOP5 defects.
 • Szkolenie kontrolerów jakości – skuteczny trener.
 • Weryfikacja skuteczności inspekcji wizualnej.
 • Wizualna kontrola jakości, na każdym etapie produkcji.
 • Standaryzacja stanowiska pracy kontrolera jakości.
 • Standaryzacja pracy kontrolera jakości.
 • Informacja zwrotna do produkcji z zastosowaniem raportu One Point Report.
 • Poka Yoke – jako narzędzie identyfikacji defektów.

Post – test

Podczas zajęć uczestnicy poznają metody doskonalenia obszaru inspekcji w procesie produkcyjnym. Szkolenie pomoże w skuteczniejszym identyfikowaniu wad, reakcji na powstałe wady oraz zmniejszy ryzyko przedostania się produktu z defektem do klienta.

GRUPA DOCELOWA:

 • Operatorzy linii produkcyjnych, inspekcji końcowych.
 • Mistrzowi linii.
 • Brygadziści.
 • Pracownicy odpowiedzialni za kontrolę jakości w procesie produkcyjnym oraz tworzenie standardów pracy. 

Czas trwania szkolenia – 1 dzień

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 01.02.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE KONTROLA JAKOŚCI I UTRZYMANIE RUCHU

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.