PROGRAM SZKOLENIA KONTOLA CZYSTOŚCI TECHNICZNEJ VDA 19.1

KONTROLA CZYSTOŚCI TECHNICZNEJ VDA 19.1

Pre – test

Postępowanie z komponentami do badania czystości według wymagania VDA 19.1

Wybór odpowiedniej metody badania czystości, na przykładzie rzeczywistych komponentów:

  • Płukanie pod ciśnieniem
  • Mycie ultradźwiękowe
  • Test na stanowisku funkcjonalnym
  • Wstrząsanie (agitation)

Kwalifikacja i walidacja metody badania czystości (Decay curve i blank test) z uwzględnieniem praktycznych problemów, które można napotkać

Kontrola czystości VDA 19.1 – Analiza zanieczyszczeń

  • Filtracja
  • Grawimetria
  • Mikroskopia (świetlna, elektronowa)
  • Analiza składu chemicznego (EDX)
  • Zliczanie cząstek w układach hydraulicznych
  • Kontrola bezpośrednia

Kontrola czystości VDA 19.1 – Dokumentacja wyników

Orientacyjne koszty podstawowe

VDA 19.1 – Najczęstsze problemy spotykane w analizie czystości:

  • Długi czas pojedynczego badania czystości
  • Ujemna masa zanieczyszczeń jako wynik grawimetrii
  • Klasyfikacja cząstek
  • Wykonywanie grawimetrii zaolejonych komponentów
  • Analiza statystyczna wyników badania czystości.

Post – test

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.