SYSTEM JAKOŚCI VDA 6.1:2016

SYSTEM JAKOŚCI VDA 6.1 – CO TO JEST ?

System jakości według VDA 6.1 to zintegrowany zestaw procedur i standardów opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (Verband der Automobilindustrie, VDA) w celu zapewnienia jakości w branży motoryzacyjnej. VDA 6.1 jest specyficznym standardem, który koncentruje się na systemach zarządzania jakością dla niemieckich producentów części i podzespołów samochodowych.

Standard ten opisuje wymagania dotyczące “niemieckiego” systemu zarządzania jakością, które muszą być spełnione przez dostawców w przemyśle motoryzacyjnym, aby zagwarantować wysoką jakość produkcji i zadowolenie niemieckich klientów OEM. Wymagania te obejmują:

 1. Zarządzanie jakością: Wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania jakością, który obejmuje ciągłe doskonalenie procesów, prewencję wad oraz zwiększenie wydajności.
 2. Planowanie jakości: Opracowanie szczegółowych planów jakości, które określają jak zapewnić zgodność produktu z wymaganiami klienta i innymi wymogami regulacyjnymi.
 3. Kontrola procesów: Wdrożenie efektywnych metod kontroli procesów produkcyjnych w celu zapobiegania błędom i niezgodnościom.
 4. Audytowanie: Regularne przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych audytów jakości w celu oceny skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.
 5. Ciągłe doskonalenie: Implementacja metodologii służących ciągłemu doskonaleniu, takich jak PDCA (Plan-Do-Check-Act), FMEA według VDA (Analiza rodzajów i skutków błędów), Problem solving 8D według VDA.

VDA 6.1 podkreśla znaczenie współpracy między wszystkimi działami w organizacji oraz z klientami i dostawcami w celu zapewnienia optymalnej jakości końcowych produktów motoryzacyjnych. Jest to szczególnie istotne w kontekście globalnego i wysoce konkurencyjnego rynku motoryzacyjnego, gdzie jakość i niezawodność produktów są kluczowe dla sukcesu firmy.

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE Z IATF 16949:

VDA 6.1 często porównywane jest z IATF 16949, międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Oba te standardy mają na celu zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, jednak VDA 6.1 jest zorientowane na niemiecki przemysł motoryzacyjny, podczas gdy IATF 16949 ma zastosowanie globalne i jest bardziej szczegółowy w kwestiach technicznych i operacyjnych. VDA 6.1 koncentruje się bardziej na koncepcyjnych aspektach zarządzania jakością i odpowiedzialności kierownictwa, podczas gdy IATF 16949 zawiera bardziej konkretne wymagania dotyczące praktyk produkcyjnych i kontrolnych.

Podsumowując, audit systemu VDA 6.1 jest narzędziem kluczowym dla firm w branży motoryzacyjnej, które dążą do optymalizacji swoich systemów zarządzania jakością, zgodnie z wysokimi standardami niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego.

SYSTEM JAKOŚCI ZGODNIE Z WYMAGANIEM STANDARDU VDA 6.1:2016 (Korelacje i różnice z IATF 16949:2016) – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom dogłębnej wiedzy na temat standardów VDA 6.1 oraz IATF 16949, z naciskiem na zrozumienie różnic i podobieństw między tymi systemami zarządzania jakością. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania jakością i przeprowadzania audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej, zgodnie z wymaganiami obu standardów.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

VDA 6.1 – Wprowadzenie:
 1. Różnice strukturalne: VDA 6.1 a IATF 16949.
 2. System oceny VDA 6.1 a IATF 16949 różnice i podobieństwa.
VDA 6.1 Moduł I – M: Odpowiedzialność kierownictwa:
 1. Odpowiedzialność kierownictwa.
 2. System jakości /Audyty wewnętrzne.
 3. Kompetencje i szkolenia + zasoby.
 4. Aspekty finansowe systemu jakości.
 5. Bezpieczeństwo wyrobu.
 6. Korporacyjna strategia.
 7. Ćwiczenie.
 8. M: Odpowiedzialność kierownictwa – różnice i podobieństwa VDA 6.1 a IATF 16949.
Audit systemu VDA 6.1 – Moduł II – P: Wyrób i proces:
 1. Przegląd umowy/ jakość w marketingu.
 2. Projektowanie i rozwój wyrobu /Planowanie procesu.
 3. Nadzór nad dokumentami.
 4. Zakupy.
 5. Wyroby klienta.
 6. Identyfikacja i identyfikowalność.
 7. Nadzór nad procesem.
 8. Postępowanie z wyrobem, pakowanie.
 9. Dostarczanie usługi /usługa.
 10. Metody statystyczne.
 11. Ćwiczenie.
 12. P: Wyrób i proces – różnice i podobieństwa VDA 6.1 a IATF 16949.

Dyskusja i pytania. Podsumowanie szkolenia.

Post – test

GRUPA ODBIORCZA:

 • Kierownicy i menedżerowie ds. jakości w branży motoryzacyjnej.
 • Audytorzy wewnętrzni oraz osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie systemów zarządzania jakością.
 • Pracownicy działów technicznych i produkcji, którzy są zaangażowani w procesy projektowania, rozwój oraz nadzór nad produkcją i procesami.
 • Osoby odpowiedzialne za rozwój korporacyjny i strategie związane z bezpieczeństwem produktów.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Uczestnicy zyskają zdolność do identyfikowania kluczowych różnic i podobieństw między standardami VDA 6.1 i IATF 16949, co pozwoli na lepsze dostosowanie praktyk zarządzania jakością do specyficznych wymagań branży.
 • Poprawa kompetencji w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych, co zwiększy skuteczność monitorowania i zapewniania jakości wyrobów.
 • Rozwinięcie umiejętności w zarządzaniu odpowiedzialnością kierownictwa, co jest kluczowe dla efektywnego liderowania i angażowania zespołów w celu ciągłego doskonalenia.
 • Zdobycie wiedzy na temat najnowszych metod i praktyk w zakresie projektowania i rozwoju produktów, co pozwoli na optymalizację procesów i zwiększenie konkurencyjności na rynku.
 • Wzmocnienie zdolności do planowania i wykonania strategii korporacyjnych związanych z jakością i bezpieczeństwem produktów.

Szkolenie to stanowi cenną okazję do pogłębienia wiedzy specjalistycznej, co jest niezbędne dla podnoszenia standardów jakościowych w dynamicznie zmieniającym się środowisku branży motoryzacyjnej.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 26.09.2018r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

VDA 6.1_2016_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.