PROGRAM SZKOLENIA PROBLEM SOLVING G8D - VDA

PROBLEM SOLVING VDA – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W 8 DYSCYPLINACH ZGODNIE Z WYMAGANIEM VDA.

Opis szkolenia:

Szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów metodyką 8D według VDA pozwoli uczestnikom swobodnie wykorzystywać poznane narzędzie i zrozumieć dokładnie każdy krok z poznawanej metodyki. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie teoria Problem Solving, geneza metodyki 8D w raz z jej poszczególnymi krokami oraz szereg ćwiczeń pozwalających utrwalić zdobytą wiedzę.

Cel szkolenia:

Pozyskanie wiedzy z zakresu metodyki 8D stanowiącej podstawę pracy inżyniera jakości, inżyniera  procesu, pracownika produkcji zaangażowanego w rozwiązywanie problemów produkcyjnych i innych osób zaangażowanych w PS oraz współpracę z klientami rynku niemieckiego.  Uczestnicy szkolenia mogą ugruntować swoją wiedzą a podczas prowadzonych ćwiczeń praktycznie zastosować poszczególne elementy pozwanej metodyki.

Szczegółowy plan szkolenia:

1,Wprowadzenie do metodyki Problem Solving – 8 Dyscyplin:

  1. Definicja problemu, otwartość na problemy, dlaczego „rozwijamy” PS;
  2. Wymagania w organizacji;
  3. Zmiana i wprowadzanie zmiany;
  4. Geneza narzędzia 8D;

2. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 8D – metoda, proces, raport:

 • 8 Dyscyplin” jako proces;
 • Kryteria dotyczące zastosowania narzędzia 8D;
 • Zalecane narzędzia i wzory narzędzi;
 • Kryteria do samooceny.

3. Omówienie 8 dyscyplin:

 • D1 – Zespół ds. rozwiązywania problemów Definiowanie problem;
 • D2 – Opis problemu;
 • D3 – Działania natychmiastowe;
 • D4 – analiza przyczyn źródłowych;
 • D5 – wybór i weryfikacja działań korygujących;
 • D6 – realizacja i walidacja działań korygujących;
 • D7 – zapobieganie ponownemu wystąpieniu błędu;
 • D8 – zakończenie i uznanie sukcesu zespołu.

Do kogo adresowane szkolenie:

 • Szkolenie adresowanie jest do firm, które zamierzają wdrożyć w swojej organizacji metodykę 8D jako narzędzie do rozwiązywania problemów lub też z racji prowadzonego biznesu zobowiązane są to stosowania narzędzia 8D.
 • Uczestnikami powinny być osoby, które podczas swoje codziennej pracy wykorzystują narzędzie 8D i metodykę PS: inżynierowie jakości, Inżynierowie procesu, liderzy produkcyjni, pracownicy jakości obszaru produkcji, kierownicy, szefowie produkcji, koordynatorzy, służby wspierające produkcję.
 • Szkolenie może być adresowanie dla zespołów początkujących lub też po uzgodnieniu do zespołu oczekującego konkretnego wsparcia w obszarze PS i metodyki 8D.

Spodziewane korzyści dla uczestników i firm:

 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu metodyki 8D;
 • Poznanie metod stosowanych podczas realizacji poszczególnych kroków raportu 8D;
 • Praktyczna wiedza z zakresu narzędzia 8D umożliwiająca zrozumienie oczekiwań klientów oraz samodzielną realizację raportu 8D;
 • Umiejętność dokonania oceny raportu 8D i wskazania obszarów do doskonalenia;
 • Zrozumienie aspektów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania procesu Problem Solving.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

 • możliwość indywidualnego dopasowania programu szkolenia do potrzeb klienta – szkolenie dla grupy początkowej lub też dla pracowników, którzy współpracując na co dzień z klientami OEM poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania lub też chcą udoskonalić „swój warsztat”.

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 23.09.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa trenera Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE PROBLEM SOLVING

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.