AUTOMATYZACJA PROCESU PRODUKCJI

AUTOMATYZACJA PROCESU PRODUKCJI – CO TO JEST I NA CZYM POLEGA?

Automatyzacja procesu produkcji to zastosowanie różnorodnych technologii i systemów informatycznych w celu zwiększenia efektywności, powtarzalności i kontroli nad procesami produkcyjnymi. Polega ona na zastępowaniu lub wspomaganiu pracy ludzi przez maszyny, roboty, oraz systemy komputerowe w wykonywaniu zadań produkcyjnych.

Kluczowe aspekty automatyzacji procesu produkcji:

 • Robotyzacja: Wykorzystanie robotów przemysłowych do wykonywania zadań produkcyjnych, takich jak montaż komponentów, czy obsługa maszyn.
 • Centralne podawanie surowców: Systemy centralnego podawania surowców i materiałów do maszyn produkcyjnych, eliminujące potrzebę ręcznego dozowania i zmniejszające ryzyko błędów.
 • MES systemy (Manufacturing Execution Systems): Systemy informatyczne zarządzające produkcją, monitorujące i kontrolujące procesy produkcyjne, gromadzące dane oraz optymalizujące wydajność i jakość produkcji.
 • Wyposażenie dodatkowe: Dodatkowe urządzenia i systemy wspierające procesy automatyzacji, takie jak czujniki, systemy wizyjne, czy transportery, mające na celu zwiększenie efektywności i precyzji produkcji.
 • Eksploatacja: Prawidłowa eksploatacja automatycznych systemów produkcyjnych, w tym przeglądy, konserwacja, oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy.
 • Problemy i rozwiązania: Identyfikacja i rozwiązywanie problemów związanych z automatyzacją procesu produkcji, w celu zapewnienia ciągłości i efektywności produkcji.

Automatyzacja procesu produkcji pozwala na zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów oraz poprawę jakości produktów poprzez eliminację błędów ludzkich, redukcję przestojów oraz optymalizację procesów produkcyjnych. Jest kluczowym elementem w przemysłowych dążeniach do efektywności i konkurencyjności na rynku.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących automatyzacji procesu produkcji, w tym robotyzacji, centralnego podawania surowców, systemów MES, wyposażenia dodatkowego, eksploatacji urządzeń oraz identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

Dzień 1:

 1. Wprowadzenie do automatyzacji procesu produkcji:
  • Omówienie znaczenia automatyzacji w nowoczesnej produkcji.
  • Korzyści płynące z wdrożenia automatyzacji.
 2. Robotyzacja:
  • Rodzaje robotów przemysłowych stosowanych w produkcji.
  • Zastosowanie robotów w różnych etapach procesu produkcyjnego.
  • Programowanie i obsługa robotów.
 3. Centralne podawanie surowców:
  • Systemy centralnego podawania materiałów i surowców.
  • Korzyści z centralizacji podawania surowców.
  • Praktyczne aspekty wdrażania systemów centralnego podawania.
 4. MES systemy (Manufacturing Execution Systems):
  • Wprowadzenie do systemów MES.
  • Funkcje i korzyści z wdrożenia MES w produkcji.
  • Przykłady zastosowań MES w różnych branżach.

Dzień 2:

 1. Wyposażenie dodatkowe:
  • Przegląd dodatkowego wyposażenia wspierającego automatyzację.
  • Integracja dodatkowego wyposażenia z istniejącymi systemami produkcyjnymi.
  • Przykłady wyposażenia dodatkowego: czujniki, systemy wizyjne, transportery.
 2. Eksploatacja:
  • Zasady prawidłowej eksploatacji automatycznych systemów produkcyjnych.
  • Przeglądy i konserwacja urządzeń.
  • Zasady bezpieczeństwa przy pracy z automatycznymi systemami.
 3. Problemy i rozwiązania:
  • Typowe problemy związane z automatyzacją procesu produkcji.
  • Strategie rozwiązywania problemów.
  • Panel dyskusyjny i wymiana doświadczeń.

GRUPA DOCELOWA:

 • Inżynierowie produkcji odpowiedzialni za wdrażanie i optymalizację procesów produkcyjnych.
 • Technicy utrzymania ruchu zajmujący się obsługą i konserwacją systemów automatyzacji.
 • Menadżerowie produkcji pragnący zrozumieć i wykorzystać zalety automatyzacji w swoich zakładach.
 • Specjaliści ds. jakości zainteresowani poprawą jakości produktów poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów automatyzacji.
 • Operatorzy maszyn chcący poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy z automatycznymi systemami produkcyjnymi.

Korzyści po szkoleniu:

 1. Zwiększenie efektywności produkcji: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat optymalizacji procesu produkcyjnego dzięki automatyzacji, co przełoży się na wyższą wydajność i niższe koszty produkcji.

 2. Poprawa jakości produktów: Dzięki zrozumieniu i wdrożeniu systemów MES oraz robotyzacji, uczestnicy będą w stanie zwiększyć jakość i powtarzalność produktów.
 3. Redukcja przestojów i awarii: Wiedza na temat prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń automatycznych pozwoli na zmniejszenie liczby awarii i przestojów w produkcji.
 4. Bezpieczeństwo pracy: Uczestnicy nauczą się zasad bezpieczeństwa przy pracy z automatycznymi systemami, co zminimalizuje ryzyko wypadków i urazów.
 5. Rozwiązywanie problemów: Dzięki wymianie doświadczeń i dyskusji o typowych problemach, uczestnicy zdobędą praktyczne wskazówki dotyczące szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 01.02.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE TWORZYWA SZTUCZNE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.