FORMY WTRYSKOWE

FORMY WTRYSKOWE – CO TO JEST I DO CZEGO SŁUŻĄ ?

Formy wtryskowe są precyzyjnymi narzędziami używanymi w procesie wtryskiwania tworzyw sztucznych. Służą do formowania płynnego tworzywa pod wysokim ciśnieniem i temperaturą, aby uzyskać pożądany kształt produktu. Głównym celem form wtryskowych jest produkcja części i produktów z tworzyw sztucznych w sposób masowy i powtarzalny. Są niezbędnym elementem w przemyśle produkcyjnym, szczególnie w branżach takich jak motoryzacja, elektronika czy przemysł opakowaniowy. Dzięki formom wtryskowym możliwe jest szybkie i efektywne wytwarzanie elementów o złożonych kształtach i wysokiej precyzji.

FORMY WTRYSKOWE – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi typami form wtryskowych, ich budową, funkcjami poszczególnych komponentów oraz zasadami ich eksploatacji i rozwiązywania typowych problemów z nimi związanych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 • Typy form wtryskowych:
  • Jedno komponentowe, wielokomponentowe, zimno, gorąco kanałowe, pionowe/ poziome, kanapki, formy prototypowe, mało i wieloseryjne.
 • Budowa form:
  • Wyjaśnienie poszczególnych komponentów, z jakich składa się typowa forma wtryskowa: układ wlewowy, układ chłodzenia, układ wyrzucania, gniazdo formujące, układy kinematyczne, dysze zamykane, wtrysk sekwencyjny, układy GPS, rodzaje systemów przezbrojeń.
 • Rozwój technologiczny form wtryskowych:
  • Od formy 1 gniazdowej, po wtrysk wielokomponentowy i sekwencyjny.
 • Termostatowanie form wtryskowych:
  • Wyjaśnienie różnic w wyborze termostatowania w zależności o typów tworzyw.
 • Podłączenia form wtryskowych:
  • Omówienie typów złączy i multizłączy na formach: elektryczne, hydrauliczne, GPS, RFID, rodzaje mocowań form.
 • Eksploatacja form wtryskowych:
  • Omówienie zasad przy pracy z formami: BHP, środki chemiczne, narzędzia.
 • Problemy/rozwiązania:
  • Panel otwarty w formie dyskusji: typowe problemy z przykładami związane z tym blokiem tematycznym.

Post – test

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą form wtryskowych oraz wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami i prowadzącymi szkolenie.

Korzyści dodane po szkoleniu:

 • Zwiększenie efektywności pracy: Dzięki zrozumieniu różnych typów form wtryskowych i ich funkcji uczestnicy będą w stanie lepiej dobrać odpowiednią formę do konkretnego zastosowania, co przyczyni się do zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego.
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy: Omówienie zasad BHP oraz właściwego korzystania z form wtryskowych pozwoli uniknąć wypadków i urazów związanych z ich eksploatacją.
 • Zwiększenie elastyczności produkcji: Poznanie różnych systemów przezbrojeń oraz rodzajów złączy na formach wtryskowych umożliwi uczestnikom szybsze i sprawniejsze dostosowywanie linii produkcyjnych do zmieniających się wymagań rynkowych.
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów: Panel dyskusyjny dotyczący typowych problemów związanych z formami wtryskowymi umożliwi wymianę doświadczeń oraz zdobycie praktycznych wskazówek dotyczących ich rozwiązywania, co przyczyni się do szybszego i efektywniejszego działania w przypadku awarii czy usterek.
 • Zwiększenie kompetencji pracowników: Szkolenie umożliwi uczestnikom poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności z zakresu form wtryskowych, co wpłynie pozytywnie na ich rozwój zawodowy i możliwości awansu w firmie.

GRUPA DOCELOWA:

Pracownicy z branży przemysłowej zajmujący się produkcją elementów wtryskowych, technicy utrzymania ruchu, inżynierowie produkcji oraz wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat form wtryskowych.

Czas trwania szkolenia – 1 dzień

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 01.02.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE TWORZYWA SZTUCZNE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.