VDA – WYMAGANIA NIEMIECKICH PRODUCENTÓW PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

Centrum Zarządzania Jakością (QMC) istnieje na rzecz niemieckich producentów OEM i ich dostawców od sierpnia 1997 r. i działa w ramach sekcji Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA).

Rozwój i kierunek działalności VDA QMC nadzorowany jest przez najwyższe gremium niemieckich przedstawicieli zarządzania jakością – Komitet ds. Zarządzania Jakością (QMC), który tworzą managerowie jakości wszystkich producentów samochodów oraz ich licznych dostawców.

Członkowie stowarzyszenia VDA to przedsiębiorstwa mające swoje zakłady na terenie Niemiec, wytwarzające nie tylko produkt finalny, lecz przede wszystkim wszyscy producenci/dostawcy części i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.

VDA publikuje normy i narzędzia jakości, według których niemieccy producenci i dostawcy części dla przemysłu automotive audytują swoich dostawców między innymi z zakresu: VDA 6.1, VDA 6.3 i VDA 6.5.

Audyt systemu VDA 6.1 – celem jest skuteczność systemu zarządzania jakością:

 • Wewnętrzny lub zewnętrzny audyt w celu ustalenia zdolności jakościowej Systemu Zarządzania Jakością
 • Sprawdzenie kompletności i skuteczności podstawowych procesów zgodnie z żądanym standardem (9001, IATF) i uzupełniających specyficzne Wymagania klientów.

Audyt procesu VDA 6.3 – skupia się na jakości wyrobu i powiązanych procesów:

 • Wewnętrzny lub zewnętrzny audyt, w celu ustalenia zdolności jakościowej wyrobów/grup produktowych wraz z ich procesami
 • Sprawdzenie przydatności i zgodności zaplanowanych procesów w celu rozwoju i wytwarzania wybranych zdolnych jakościowo wyrobów /grup produktowych
 • Oszacowanie potencjalnego ryzyka w wyrobach, które nie spełniają wymagań, ewentualnie przy dalszej obróbce lub w fazie użytkowanie zostaną uszkodzone albo spowodują uszkodzenia.

Audyt wyrobu VDA 6.5 – skupia się na zgodności wyrobu ze specyfikacją:

 • Ocena cech jakościowych dla wyrobu gotowego i półproduktów
 • Sprawdzenie przestrzegania konkretnych wytycznych na podstawie rysunków i specyfikacji/wymagań Klienta
 • Odchylenia wskazują na niedoskonałości w procesach produkcyjnych.

Nasza Firma

Oferujemy Klientom prowadzenie szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych, doradztwo oraz audyty z zakresu publikacji wymaganych norm VDA oraz narzędzi wspomagających „niemiecki system jakości”.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB

Tematy szkoleń:

 • Audyt Systemu Jakości zgodnie z wymaganiem standardu VDA 6.1:2016 (w korelacji, różnicami i porównaniu z IATF 16949:2016) NOWOŚĆ
 • Audytor procesu VDA 6.3:2016 (wydanie 3, grudzień 2016r.)
 • Audyt wyrobu VDA 6.5
 • Audyt charakterystyk specjalnych D/TLD
 • PFMEA AIAG VDA 2019: Process Failure Mode & Effects Analysis (1st edition, June 2019) – NOWOŚĆ
 • DFMEA AIAG VDA 2019: Design Failure Mode & Effects Analysis (1st edition, June 2019) – NOWOŚĆ
 • FMEA MSR 2019 (Supplemental FMEA for Monitoring & System Response) – NOWOŚĆ
 • Kontrola czystości technicznej – VDA 19.1
 • PPAP/VDA 2 – Zapewnienie jakości dostaw, zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu 
 • Specyficzne wymagania Klientów zgodnie z VDA (VDA 6.1, 6.2, 6.3, 6.5)
 • Techniczna czystość w montażu – VDA 19.2
 • VDA MLA (Maturity Level Assurance) – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części
 • VDA FFA – Field Failure Analysis – Analiza zwrotów z rynku NOWOŚĆ
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu VDA 6.3:2016 – studia przypadków
 • Zapewnienie jakości dostaw, zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF) – VDA 2
 • Zapewnienie jakości na mapie procesów — VDA 4
 • Zdolność systemów pomiarowych – VDA 5

Nadchodzące szkolenia otwarte (programy szkoleń – Szkolenia otwarte)