CZŁONEK

CZŁONEK

Zakres szkoleń

Jakość i BHP

Szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018)

Automotive

Szkolenia z zakresu IATF 16949, podręczników jakości (AIAG), Specyficznych Wymagań Klientów CSR, wymagań niemieckiego rynku VDA

Środowisko i energia

Szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 i Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018

Laboratorium i doskonalenie

Szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium ISO/IEC 17025:2018 oraz szkolenia doskonalące

Lotnictwo i kosmonautyka. Przemysł zbrojeniowy

Szkolenia dla dostawców przemysłu lotniczego i zbrojeniowego z zakresu norm AS 9100, EASA PART oraz EMAR.

Produkcja, transport i logistyka

Szkolenia z zakresu procesów produkcyjnych i logistycznych – Metodologia Lean Management. Wymagania dotyczące transportu

Kontrola jakości i utrzymanie ruchu

Szkolenia z zakresu kontroli jakości i zarządzania utrzymaniem ruchu

Procesy specjalne AIAG CQI

Szkolenia z zakresu wymagań norm dotyczących oceny procesów specjalnych AIAG CQI (Continuous Quality Improvement)

Szkolenia HR

Planowanie szkoleń i rozwoju w firmie. Zarządzanie kompetencjami. Coaching

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Szkolenia z zakresu całego procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych, jak również jego automatyzacji, rozwiązywania problemów oraz audytowania

CAD (CATIA v5)

Zestaw szkoleń przygotowujących inżynierów do pracy jako projektanci/konstruktorzy CAD (CATIA v5). Szkolenia prowadzone na wszystkich stopniach zaawansowania; projektowanie z metalu i tworzywa

Metalurgia

Szkolenia techniczne z zakresu odlewnictwa 

Wkrótce metaloznawstwo i obróbka

Top