PROGRAM SZKOLENIA PROBLEM SOLVING 8D: RM 13000

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (PROBLEM SOLVING) W 8 DYSCYPLINACH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM ZGODNIE Z WYMAGANIEM NORMY RM 13000 8D.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (PROBLEM SOLVING) W LOTNICTWIE – OPIS SZKOLENIA

RM 13000 koncentruje się przede wszystkim na zarządzaniu problemami związanymi z produktami i procesami produkcyjnymi, chociaż niektóre z nich mogą być również stosowane w innych sytuacjach, takich jak problemy związane z usługami i doskonaleniem.

AS13100 wymaga od organizacji stosowania metodologii 8D dla ucieczek od klienta, jak opisano w rozdziale 6. Alternatywne podejścia, które spełniają intencje tego wymagania, mogą być stosowane, jeśli zostaną zatwierdzone przez klienta.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (PROBLEM SOLVING) W LOTNICTWIE – SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA:

PRE – TEST

 1. Wprowadzenie: AS 13100 i RM 13000 a rozwiązywanie problemów.
 2. Terminy i definicje – AESQ.
 3. AESQ Strategia Grupy /SAE-  ITC  rozwój  nauk technicznych i inżynierskich.
 4. Wprowadzenie do rozwiązywania problemów.
 5. Indywidualna analiza przyczyny i działanie naprawcze. Poprawa tematyczna.
 6. Typowe dla klienta kamienie milowe dotyczące rozwiązywania problemów.
 7. Równoważność metodologii rozwiązywania problemów.
 8. Metodologia rozwiązywania problemów 8D/4D/2D – rodzaj problemu?
 9. D0 Działania natychmiastowe i przygotowanie do 8D:
  1. D1 Powołanie zespołu.
  2. D2 Definiowanie problemu.
  3. D3 Działania powstrzymujące.
  4. D4: Diagnoza, identyfikacja i weryfikacja źródłowej przyczyny i punktu ucieczki.
  5. D5 Identyfikacja i trwałe działania korygujące dla źródłowej przyczyny i punktu ucieczki.
  6. D6 Wdrożenie stałych działań korygujących.
  7. D7 Zapobieganie nawrotom.
  8. D8 uznanie dla zespołu.
 10. 4D Metodologia 2D Metodologia.
 11. Formularze 8D – praktyczna interpretacja – ćwiczenia.
 12. Studium przypadku.
 13. Podsumowanie i zakończenie.

POST – TEST

Do kogo adresowane szkolenie:

 • Szkolenie adresowanie jest do firm lotniczych, które zamierzają wdrożyć w swojej organizacji metodykę 8D jako narzędzie do rozwiązywania problemów lub też z racji prowadzonego biznesu zobowiązane są to stosowania narzędzia 8D.
 • Uczestnikami powinny być osoby, które podczas swoje codziennej pracy wykorzystują narzędzie 8D i metodykę PS: inżynierowie jakości, Inżynierowie procesu, liderzy produkcyjni, pracownicy jakości obszaru produkcji, kierownicy, szefowie produkcji, koordynatorzy, służby wspierające produkcję.
 • Szkolenie może być adresowanie dla zespołów początkujących lub też po uzgodnieniu do zespołu oczekującego konkretnego wsparcia w obszarze PS i metodyki 8D.

Spodziewane korzyści dla uczestników i firm:

 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu metodyki 8D na zgodność z podręcznikiem referencyjnym RM 13000 I normą AS 13100.
 • Poznanie metod stosowanych podczas realizacji poszczególnych kroków raportu 8D.
 • Praktyczna wiedza z zakresu narzędzia 8D umożliwiająca zrozumienie oczekiwań klientów oraz samodzielną realizację raportu 8D.
 • Umiejętność dokonania oceny raportu 8D i wskazania obszarów do doskonalenia.
 • Zrozumienie aspektów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania procesu Problem Solving.

(żródło: Norma AESQ RM 13000, wspierająca AS 13100:2021, licencja dla Sudhara Polska)

Opracowali: Trenerzy Sudhara Polska, Wydanie 1, 10.06.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.