PROGRAM SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY PART 21G

AUDITOR WEWNĘTRZNY PART 21G:

Auditor wewnętrzny PART 21G – Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do pełnienia roli audytorów wewnętrznych w organizacji Part 21G oraz umożliwienie im praktycznej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności podczas symulowanego auditu.

Auditor wewnętrzny PART 21G – Program szkolenia:

 • System bezpieczeństwa w organizacji Part 21G 
 • System jakości w organizacjach Part 21G oraz relacje z SMS i zarządzaniem ochroną
 • Auditowanie jako element integralny systemu
 • Podstawa prawna auditowania
 • Auditor, jego rola i cechy dobrego audytora
 • Opracowanie list kontrolnych głównej i pomocniczej
 • Roczny program auditów
 • Planowanie auditu
 • Zarządzanie auditem
 • Poszukiwanie dowodów
 • Użycie list kontrolnych
 • Realizacja auditu
 • Notatki auditora
 • Zbieranie dowodów
 • Opisywanie niezgodności
 • Raport z auditu
 • Działania poauditowe
 • EGZAMIN

Auditor wewnętrzny PART 21G – Grupa docelowa:

Kandydaci na audytorów wewnętrznych w organizacji produkującej Part 21G, auditorzy bez przeszkolenia lub chcący uzupełnić swoją wiedzę, personel SMS, personel kierowniczy.

Auditor wewnętrzny PART 21G – Wartość dodana:

W czasie szkolenia wykładowca przekazuje realną wiedzę i doświadczenie aktywnego auditora oraz posługuje się przykładami z zrealizowanych auditów.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (12godzin ćwiczeń)

Czas trwania szkolenia: 2 dni (JEŚLI UCZESTNIK SZKOLENIA ODBYŁ SZKOLENIE Z ZAKRESU WYMAGAŃ EASA PART 21G)

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.