PROGRAM SZKOLENIA SMS W LOTNICTWIE

SMS W LOTNICTWIE – System zarządzania bezpieczeństwem – dla organizacji obsługującej (PART 145)

PRE-TEST

 • Co to jest SMS i jakie z niego wynikają korzyści?
 • W jaki sposób budujemy bezpieczeństwo – SMS jako element systemu
 • Wypadki lotnicze spowodowane przez producenta (studium przypadku)
 • Podstawy prawne, elementy i słownik SMS-a  
 • Zarządzanie ryzykiem, budowa matrycy ryzyka 
 • Identyfikacja, opis i ocena zagrożeń (ćwiczenia)
 • Polityka bezpieczeństwa i polityka Just Culture
 • Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie lotniczym;
 • System zgłaszania wewnętrzny i zewnętrzny
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Narzędzia stosowane w SMS-e (FMEA / BOWTIE)
 • Pomiary w SMS-ie i współczynniki SPI
 • Promocja bezpieczeństwa i komunikacja
 • Szkolenie w tym asymilacja szkolenia w zakresie czynnika ludzkiego
 • Zarządzanie zmianą i inne nowe procedury i ich asymilacja z aktualną wersja MOE
 • Dokumentowanie SMS-a
 • Wdrażanie SMS w organizacji lotniczej i rozwój SMS-a w organizacji
 • Zagadnienia specyficzne dla produkcji: współpraca z operatorami i obsługa reklamacji i zgłoszeń bezpieczeństwa, monitorowanie baz danych zdarzeń, zabezpieczanie dokumentacji w przypadku wypadku, badanie incydentów, współpraca z właścicielem projektu i zarządzanie dokumentacją
 • Integracja systemów zarządzania
 • Komórka SMS w strukturze organizacji, personel nominowany, kompetencje i odpowiedzialność
 • Przegląd bezpieczeństwa i ciągłe doskonalenie w tym zarządzanie czynnikiem ludzkim

POST-TEST

SMS w lotnictwie – Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi organizacji obsługowej Part 145 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz wrażania SMS-a

Grupa docelowa:

Pracownicy organizacji lotniczych, personel nominowany i personel kierowniczy na wszystkich szczeblach oraz personel jakości i działu HR.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników organizacji, ale wymaga wprowadzenia zmian dla uwzględnienia szczegółowych rozwiązań mających zastosowanie w tej organizacji (np. struktura, polityka bezpieczeństwa itp)

Czas realizacji:

szkolenie wstępne (16h – 2 dni  lub 3 dni on-line)

Wartość dodana:

W wykładach uwzględniono aspekty nietypowe wynikające z charakteru prowadzonej działalności w postaci obsługi statków powietrznych lub jego podzespołów i wyposażenia oraz uwzględniono aspekty pandemii i innych sytuacji kryzysowych w planie zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie dla ścisłego kierownictwa (czas trwania 8 h)

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

SMS_OBSŁUGUJĄCE_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.