PROGRAM SZKOLENIA WYMAGANIA AS/EN 9100:2016

SZKOLENIE – WYMAGANIA NORMY AS/EN 9100:2016

Pre – test

 • Wstęp dotyczący celu i użytkowania normy AS9100 D z bieżącymi odniesieniami do Part G
 • Wprowadzenie (rozdziały 0.1-0.4)
 • Zagadnienia administracyjne (rozdziały 1, 2, 3)
 • Kontekst organizacyjny
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
  • Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
  • Wymagania dla wyrobów i usług
  • Projektowanie i rozwój wyrobów i usług
  • Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczonymi z zewnątrz
  • Produkcja i dostarczanie usługi
  • Zwolnienie wyrobów i usług
  • Nadzór nad niezgodnymi wyjściami
 • Ocena efektów działania
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
  • Audyt wewnętrzny
  • Przegląd zarządzania
 • Doskonalenie
 • Aneks
 • Systemy zintegrowane w obszarze produkcji lotniczej

Post – test

Wymagania normy AS EN 9100 – Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi certyfikowanej organizacji produkującej pracującą lub planującą pracować w systemie kooperacyjnym z certyfikatem AS9100, budową systemu zarządzania organizacją, potrzeb w zakresie zapewnienia wymagań sił i środków, zasad współpracy z dostawcami, zarządzania dokumentacją oraz kierunek zmian w wymaganiach.

Grupa docelowa:

Pracownicy organizacji produkujących współpracujących z dużymi organizacjami producenckimi.

Szkolenie może być oferowane jako wstępne dla pracowników organizacji Part 21G, ale wymaga uwzględnienia szczegółowych rozwiązań mających zastosowanie w tej organizacji (np. struktura).

Wartość dodana: W czasie szkolenia będą przedstawiane relacje pomiędzy standardem Part 21G oraz AD9100.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.