PROGRAM SZKOLENIA WYMAGANIA EMAR 145

WYMAGANIA EMAR 145 – EUROPEJSKI WOJSKOWY SYSTEM STANDARDÓW LOTNICZYCH

(EUROPEAN MILITARY AIRWORTHINESS REQUIREMENTS)

WYMAGANIA EMAR 145 – Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi certyfikowanej organizacji obsługowej, budową systemu zarządzania organizacją, potrzeb w zakresie zapewnienia wymagań sił i środków, zasad współpracy z dostawcami, zarządzania dokumentacją oraz kierunek zmian w wymaganiach.

WYMAGANIA EMAR 145 – Grupa docelowa:

Pracownicy organizacji chcących uzyskać certyfikat EMAR 145, personel nominowany i personel kierowniczy na wszystkich szczeblach oraz personel jakości i działów HR.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie wstępne dla pracowników organizacji EMAR 145, ale wymaga uwzględnienia szczegółowych rozwiązań mających zastosowanie w tej organizacji (np. struktura).

WYMAGANIA EMAR 145 – PROGRAM SZKOLENIA:

PRE-TEST

 • Materiały pomocnicze (AMC+GM) i ich użycie.
 • Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa w organizacji lotniczej.
 • Szczegółowe wymagania EMAR 145.
 • I – Procedury i polityki 145.A.60, 145.A.65, 145.A.70.
 • II – Organizacja 145.A.75, 145.A.80, 145.A.85.
 • III – Zasoby 145.A.25, 145.A.30, 145.A.35, 145.A.36, 145.A.40, 145.A.45, 145.A.47.
 • IV – Wymagania obsługowe 145.A.42, 145.A.48, 145.A.50, 145.A.55.
 • V – Zatwierdzenie 145.A.10, 145.A.15, 145.A.20, 145.A.90, 145.A.95.
 • Elementy EMAR M mające ważne dla organizacji EMAR 145.
 • Dokumenty poświadczające zdatność do lotu: formularza EMAR nr 1 i dokumenty równorzędne.
 • Certyfikacja organizacji i zasady współpracy z organizacjami w obszarze EMAR. 
 • Wymagania dla władzy lotniczej (dział B).
 • Relacje EMAR 145 – Part 145 i certyfikat dualny.

POST-TEST

Czas realizacji: szkolenie wstępne: 2 dni (16h)  

WYMAGANIA EMAR 145 – Wartość dodana:

W czasie szkolenia przedstawiane są działania, które organizacja EMAR 145 będzie musiała podjąć w związku z wrażaniem SMS-a oraz zasady współpracy z organizacjami poza UE.

Szkolenie może być oferowane w wersji szkolenia wznawiającego (1 dzień), szkolenia uzupełniającego (dla zaawansowanych) (1 dzień) oraz szkolenia dla zarządu (5 h).

Prerekwizyt: zapoznanie się z zawartością EMAR 145.

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 10.11.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

EMAR 145_wymagania_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.