PROGRAM SZKOLENIA WYMAGANIA EMAR M

WYMAGANIA EMAR M – EUROPEJSKI WOJSKOWY SYSTEM STANDARDÓW LOTNICZYCH

(EUROPEAN MILITARY AIRWORTHINESS REQUIREMENTS)

WYMAGANIA EMAR M – Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi certyfikowanej organizacji obsługowej, budową systemu zarządzania organizacją, potrzeb w zakresie zapewnienia wymagań sił i środków, zasad współpracy z dostawcami, zarządzania dokumentacją oraz kierunek zmian w wymaganiach.

WYMAGANIA EMAR M – Grupa docelowa:

Pracownicy organizacji EMAR M/G, personel nominowany i personel kierowniczy na wszystkich szczeblach oraz personel jakości i działów HR.

Szkolenie może być oferowane jako szkolenie wstępne dla pracowników organizacji EMAR M.

WYMAGANIA EMAR M – PROGRAM SZKOLENIA:

PRE-TEST

 • Europejski wojskowy system standardów lotniczych (struktura wymagań).
 • Materiały pomocnicze (AMC+GM) i ich użycie.
 • Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa w organizacji lotniczej.
 • Szczegółowe wymagania EMAR M/G.
 • I – Zapewnienie zdatności: M.A.708 Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu, M.A.710 Przegląd zdatności do lotu, M.A.714 Prowadzenie zapisów.
 • II – Zarządzanie: M.A.704 Charakterystyka zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, M.A.712 System jakości. 
 • III – Zasoby: M.A.705 Zaplecze; M.A.706 Wymagania dotyczące personelu; M.A.707 Personel przeglądu zdatności do lotu; M.A.709 Dokumentacja.
 • IV – Wymagania formalne: M.A.701 Zakres; M.A.702 Wniosek; M.A.703 Zakres zatwierdzenia; M.A.711 Uprawnienia organizacji; M.A.713 Zmiany w zatwierdzonej organizacji ciągłej zdatności do lotu; M.A.715 Ciągłość ważności zatwierdzenia; M.A.716 Niezgodności.
 • Wymagania EMAR M/B; EMAR M/C; EMAR M/I.
 • Dokumenty poświadczające zdatność do lotu: formularza EMAR nr 1 i dokumenty równorzędne.
 • Wymagania dla władz lotniczych (dział B).

POST-TEST

Czas realizacji: szkolenie wstępne: 2 dni (16h)  

WYMAGANIA EMAR M – Wartość dodana:

Szkolenie może być oferowane w wersji szkolenia wznawiającego (1 dzień), szkolenia uzupełniającego (dla zaawansowanych) (1 dzień) oraz szkolenia dla zarządu (5 h).

Prerekwizyt: zapoznanie się z zawartością EMAR M.

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 10.11.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

EMAR M_wymagania_program szkolenia_Sudhara Polska

 

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.