SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE I HANDLINGOWE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Tematy szkoleń:

  • Obsługa bagażu.
  • Obsługa transportu materiałów niebezpiecznych (DGR, kategorie 1–17).
  • Obsługa pasażera o ograniczonej mobilności.
  • Obsługa towarów wymagających kontrolowanej temperatury.
  • Obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo.
  • Organizacja i zarządzanie zespołami obsługi naziemnej w portach lotniczych.

SZKOLENIA OTWARTE – TUTAJ