PROGRAM SZKOLENIA

 1. Powtórzenie podstawowych informacji o rysunku technicznym
 2. GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
 3. Struktura norm GPS (ISO 1101, ISO 14405, ISO 8015)
 4. GD&T – geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS.
 5. Tolerowanie ogólne
 6. Układ tolerancji i pasowań
 7. Tolerowanie gwintów oraz ściętych krawędzi
 8. Elementy geometryczne, teoretyczne, zastępcze, skojarzone
 9. Klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych
 10. Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni – interpretacja i metodyka pomiaru   
 11. Bazy wymiarowe : ich rodzaje, tworzenie układów bazowych.
 12. Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachyleni – interpretacja i metodyka pomiaru
 13. Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii- interpretacja i metodyka pomiaru
 14. Warunki (zasady) stosowane w tolerowaniu (MMC, LMC, RMC, EC).
 15. Chropowatość powierzchni
 16. Połączenia zgrzewane, spawane – oznaczenia na rysunku
 17. Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów rysunkowych
 18. Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych

Szkolenie jest kierowane do: osób bezpośrednio zajmujących się użytkowaniem dokumentacji techniczno-rysunkowej zarówno w obszarze kooperacji jak i produkcji. Aspekt tworzenia i doboru metod pomiaru zinterpretowanych wymagań rysunkowych zainteresuje pracowników służb zapewnienia jakości. 

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 10.01.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

Nadchodzące szkolenia otwarte (ONLINE) – HARMONOGRAM i programy szkoleń – Szkolenia otwarte

OFERTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (STACJONARNYCH I ONLINE): TUTAJ