PROGRAM SZKOLENIA APQP/VDA MLA & PPAP/VDA 2

PLANOWANIE PROJEKTU I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM – APQP/MLA I PPAP/VDA2.

Cel szkolenia:

Uczestnicy mogą oczekiwać, że zdobędą wiedzę i rozwiną umiejętności pozwalające na: podobieństwa i różnice APQP i MLA kluczowych metod planowania projektów w przemyśle motoryzacyjnym.

Pre – test

1.1 APQP/MLA:

 • Zrozumienie i stosowanie fazy APQP oraz poziomy dojrzałości MLA.
 • Znajomość różnicy pomiędzy celami projektowymi, wymaganiami i specyfikacjami.
 • Powiązanie narzędzi z procesem rozwoju produktu w celu bardziej efektywnego wykorzystania zasobów inżynieryjnych.
 • Tworzenie Planu Jakości Produktu dla Zarządzania Projektem.
 • Powiązanie wyników kluczowych narzędzi: Design / Process Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA / PFMEA), Design for Manufacturability and Assembly (DFM/A).
 • Zdefiniowanie ryzyka i określenie poziomów jego ograniczania.
 • Wybór efektywnego zespołu Cross Functional Team (CFT).
 • Usprawnienie współpracy inżynierów.
 • Usprawnienie współpracy łańcucha dostaw z organizacjami.
 • Określenie specjalnych cech projektu i procesu.
 • Tworzenie i zarządzanie planami działań dla przeglądu projektu.
 • Zarządzanie i przechowywanie zdobytych doświadczeń do wykorzystania w przyszłości.
 • Zrozumienie metodologii planu kontroli.

1.2 PPAP/VDA2:

Ponieważ PPAP i APQP nie mogą być rozdzielone tak samo jak VDA2 i MLA, dokumenty PPAP są wynikiem APQP. PPAP dostarcza dowodów, że APQP zostało pomyślnie przeprowadzone. Słabe wyniki w PPAP lub odrzucona próbka mogą być przypisane słabemu APQP. Dostawy w PPAP są rozszerzeniem planowania APQP. Elementy PPAP są wymienione poniżej, zauważ, że wiele z nich jest takich samych jak narzędzia APQP lub są wynikami wyjściowymi narzędzi APQP:

 • Gwarancja przedłożenia części (PSW).
 • Zapisy projektowe.
 • Dokumenty zmian inżynierskich.
 • Zatwierdzenie techniczne klienta.
 • FMEA projektu (DFMEA).
 • Przepływ procesu.
 • FMEA procesu (PFMEA).
 • Wyniki wymiarowe.
 • Wyniki testów wydajnościowych i materiałowych.
 • Wstępne badanie zdolności procesu.
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA).
 • Dokumentacja kwalifikowanego laboratorium.
 • Wymagania dotyczące materiałów masowych (jeśli są wymagane).
 • Plan kontroli.
 • Potwierdzenie kosmetyczne lub wizualne.
 • Próbka produktu.
 • Próbka główna.
 • Pomoce kontrolne.
 • Zapisy zgodności z wymaganiami klienta.
 • Warsztaty i otwarta dyskusja.
 • Podsumowanie.

Post – test

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

APQP_MLA-PPAP_VDA2_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.