WSZYSTKIE PROPONOWANE SZKOLENIA OFERUJEMY JAKO SZKOLENIA PROWADZONE STACJONARNIE, KORZYSTAJĄC Z BAZY HOTELOWEJ W KRAJU.

OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (DEDYKOWANYCH) I ONLINE: TUTAJ

HARMONGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2024 - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

KategoriaNazwa szkoleniaTerminMiastoCena (netto)

SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
Szkolenie_ISO9001_2015_ISO45001_2018_Sudhara_Polska.jpgSystem Zarządzania Jakością - Wymagania normy ISO 9001:2015
Zdobądź wiedzę dotyczącą zarządzania nowoczesną firmą z wykorzystaniem wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015.
13-14.03.2024
23-24.09.2024

8-9.04.2024
4-5.11.2024

13-14.05.2024
2-3.12.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1450
Zapisz się
Szkolenie_ISO9001_2015_ISO45001_2018_Sudhara_Polska.jpgAuditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiem normy ISO 9001:2015.
Uzyskaj wiedzę i umiejętności dotyczących auditowania systemu zarządzania jakością.

4-5.04.2024
17-18.10.2024

20-21.05.2024
28-29.11.2024

6-7.06.2024
9-10.12.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1450
Zapisz się
Szkolenie_ISO9001_2015_ISO45001_2018_Sudhara_Polska.jpgAnaliza ryzyka w odniesieniu do normy ISO 9001:2015.
Naucz się poprawnie definiować ryzyka oraz dokonywania poprawnej analizy i zapobieganiu potencjalnych lub już istniejących ryzyk.
9-10.05.2024
25-26.11.2024

20-21.06.2024
16-17.12.2024

25-26.04.2024
24-25.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1550
Zapisz się
Szkolenie_ISO9001_2015_ISO45001_2018_Sudhara_Polska.jpgWarsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych SZJ zgodnie z wymaganiem normy ISO 9001:2015.
Doskonal wiedzę i umiejętności dotyczących auditowania w obszarze systemu zarządzania jakością poprzez warsztaty.
13-14.06.2024
19-20.12.2024

15-16.04.2024
14-15.11.2024

4-5.03.2024
7-8.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1550
Zapisz się

HARMONGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2024 - SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001:2015

KategoriaNazwa szkoleniaTerminMiastoCena (netto)

SYSTEM ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKIEM
ISO 14001-środowisko-sudhara polskaSystem Zarządzania Środowiskiem - Wymagania normy ISO 14001:2015
Zdobądź wiedzę dotyczącą zarządzania nowoczesną firmą z wykorzystaniem wymagań zawartych w normie ISO 14001:2015.
22-23.02.2024
3-4.10.2024

21-22.03.2024
12-13.09.2024

11-12.04.2024
21-22.11.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1650
Zapisz się
ISO 14001-środowisko-sudhara polskaAuditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z wymaganiem normy ISO 14001:2015.
Uzyskaj wiedzę i umiejętności dotyczących auditowania systemu zarządzania środowiskiem.

18-19.04.2024
21-22.10.2024

6-7.05.2024
7-8.11.2024

10-11.06.2024
12-13.12.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1650
Zapisz się
ISO 14001-środowisko-sudhara polskaAnaliza ryzyka w odniesieniu do SZŚ zgodnie z wymaganiem normy ISO 14001:2015.
Naucz się poprawnie definiować ryzyka oraz dokonywania poprawnej analizy i zapobieganiu potencjalnych lub już istniejących ryzyk.
25-26.03.2024
26-27.09.2024

15-16.04.2024
14-15.11.2024

16-17.05.2024
21-22.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1650
Zapisz się
ISO 14001-środowisko-sudhara polskaWarsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych SZŚ zgodnie z wymaganiem normy ISO 14001:2015.
Doskonal wiedzę i umiejętności dotyczących auditowania w obszarze systemu zarządzania środowiskiem poprzez warsztaty.

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1650
Zapisz się

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2024 - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ISO 45001:2018

KategoriaNazwa szkoleniaTerminMiastoCena (netto)

SYSTEM ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY
ISO 45001:2018_BHP_Sudhara PolskaSystem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Wymagania normy ISO 45001:2018
Zdobądź wiedzę dotyczącą zarządzania nowoczesną firmą z wykorzystaniem wymagań zawartych w normie ISO 45001:2018.
27-28.05.2024
14-15.10.2024

29-30.04.2024
16-17.09.2024

3-4.06.2024
12-13.11.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1650
Zapisz się
ISO 45001:2018_BHP_Sudhara PolskaAuditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiem normy ISO 45001:2018.
Uzyskaj wiedzę i umiejętności dotyczących auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

6-7.06.2024
2-3.12.2024

22-23.04.2024
7-8.10.2024

11-12.03.2024
4-5.11.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1650
Zapisz się
ISO 45001:2018_BHP_Sudhara PolskaAnaliza ryzyka w odniesieniu do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiem normy ISO 45001:2018.
Naucz się poprawnie definiować ryzyka oraz dokonywania poprawnej analizy i zapobieganiu potencjalnych lub już istniejących ryzyk w obszarze BHP.

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1650
Zapisz się

HARMONGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2024 - SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ISO 50001:2018

KategoriaNazwa szkoleniaTerminMiastoCena (netto)

SYSTEM ZARZĄDZANIA
ENERGIĄ
ISO14001:2015_ISO50001:2018_Sudhara Polska.jpgSystem Zarządzania Energią - Wymagania normy ISO 50001:2018
Zdobądź wiedzę dotyczącą zarządzania nowoczesną firmą z wykorzystaniem wymagań zawartych w normie ISO 50001:2018.
22.05.2024
23.10.2024

6.03.2024
30.09.2024

26.04.2024
27.11.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1150
Zapisz się
Szkolenie_ISO14001_2015_ISO50001_2018_Sudhara_Polska.jpgAuditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiem normy ISO 50001:2018.
Uzyskaj wiedzę i umiejętności dotyczących auditowania systemu zarządzania energią.

17-18.06.2024
18-19.11.2024

25-26.03.2024
10-11.10.2024

23-24.05.2024
5-6.12.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1650
Zapisz się
ISO14001:2015_ISO50001:2018_Sudhara Polska.jpgAnaliza ryzyka w odniesieniu do Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiem normy ISO 50001:2018.
Naucz się poprawnie definiować ryzyka oraz dokonywania poprawnej analizy i zapobieganiu potencjalnych lub już istniejących ryzyk w obszarze zarządzania energią.

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1650
Zapisz się
ISO14001:2015_ISO50001:2018_Sudhara Polska.jpgPrzegląd energetyczny - podstawa zarządzania energią
Zdobądź praktyczne umiejętności zaplanowania przeglądu energetycznego, przygotowania niezbędnych danych oraz koordynowania działań związanych z realizacją przeglądu.
27-28.06.2024
19-20.12.2024

15-16.02.2024
3-4.09.2024

27-28.03.2024
28-29.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1750
Zapisz się
ISO14001:2015_ISO50001:2018_Sudhara Polska.jpgWymagania prawne dotyczące efektywności energetycznej.
Poznaj praktyczne metody nadzorowania zmian w wymaganiach prawnych i przeprowadzania oceny zgodności.

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1100
Zapisz się