Anna Dratwa Brak komentarzy

Problematyka wyprzedzającego planowania jakości wyrobu i procesu na przykladzie branży automotive

PROBLEMATYKA WYPRZEDZAJĄCEGO PLANOWANIA JAKOŚCI WYROBU I PROCESU NA PRZYKLADZIE BRANŻY AUTOMOTIVE

Jan KAŹMIERCZAK, Adam GÓRNIAK

Streszczenie: W artykule odniesiono problemy wyprzedzającego planowania procesów wdrażania nowych wyrobów do projektowania i produkcji do szczególnych uwarunkowań w branży motoryzacyjnej. W praktyce tej branży omawiana w artykule kategoria działań, warunkowana jest wieloma normami tworzonymi przez grupy producenckie i samych producentów samochodów. W artykule omówiono przykładowe podręczniki tego zakresu (APQP i VDA), które opisują wyprzedające planowanie jakości wyrobu i procesu w podziale na fazy realizacji. Fazą wytyczającą kierunek działań jest faza pierwsza, ujmująca przedwstępne inicjowanie i planowanie programu w oparciu o dane zewnętrzne i wewnętrzne organizacji.

Read more