CZŁONEK

CZŁONEK

SZKOLENIA DOFINANSOWANE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do udziału w projektach dofinansowanych z PARP

Aby Organizacja mogła skorzystać z projektów dofinansowanych, konieczne jest założenie profilu Organizacji     w Bazie Usług Rozwojowych.

PROJEKT: GOSPODAKA ODPADAMI 

Podniesienie kompetencji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców. Projekt doradczo – szkoleniowy dla mikro, małych i dużych Przedsiębiorstw.

projekt realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

PROJEKT: KOMPETENCJE WYSOKICH LOTÓW

Podniesienie kompetencji pracowników sektora lotniczo – kosmicznego. Projekt doradczo – szkoleniowy dla mikro, małych           i dużych Przedsiębiorstw.

projekt realizowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Top