IATF 16949:2016 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO

IATF 16949: 2016 (1 edycja) reprezentuje innowacyjny dokument, biorąc pod uwagę silną orientację na klienta, z uwzględnieniem szeregu skorelowanych wymagań poprzednich klientów.

Celem standardu jest opracowanie systemu zarządzania jakością, który zapewnia ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz ograniczanie zmienności i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw sektora motoryzacyjnego.

Specyfikacja techniczna IATF 16949:2016 IATF 16949 dotyczy projektowania i rozwoju produktu, produkcji oraz, w stosownych przypadkach, montażu i serwisu produktów związanych z motoryzacją i nie może być uznana za samodzielny standard systemu zarządzania jakością, lecz musi być rozumiana jako uzupełnienie i stosowana w połączeniu z ISO 9001: 2015.

Ponadto załącznik B specyfikacji IATF 16949:2016 pokazuje wzajemne powiązanie pomiędzy organizacjami AIAG oraz VDA – QMC dotyczące wymagań z zakresu podręczników jakości ( narzędzi – core tools), wymagań VDA oraz procesów specjalnych CQI (continuous quality improvement) oraz wskazuje obecność normy ISO 45001 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy), która na chwilę obecną dostępna jest jako draft.

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać systemami i zagrożeniami dla poprawy i ochrony ich obecnych i przyszłych wyników działalności. Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń z wymagań dotyczących branży automotive.

 

Tematy szkoleń:

 • Audytor wewnętrzny standardu IATF 16949:2016
 • Planowanie i Audyt Procesu (PPA): PPR i PA (FGP13 i FGP14) wg wymagań koncernu FIAT (FCA) – NOWOŚĆ !!!

 • BIQ – S Built In Quality Supply (dawniej QSB) – Audyt u dostawcy wg wymagań General Motors – NOWOŚĆ !!!
 • Audyty u dostawcy w przemyśle motoryzacyjnym
 • Bezpieczeństwo wyrobu — odpowiedzialność producenta w branży motoryzacyjnej w odniesieniu do wymagań IATF 16949 i VDA
 • Działania korygujące i zapobiegawcze w odniesieniu do wymagań IATF 16949:2016
 • Negocjacje z trudnym Klientem w przemyśle motoryzacyjnym
 • Ocena ryzyka metodą FMEA w zakresie BHP
 • Podejście procesowe w motoryzacji w teorii i praktyce
 • Certyfikacja CCC dla wyrobów eksportowanych do Chin
 • Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych standardu IATF 16949:2016
 • Wymagania standardu MMOG/LE 4th edition
 • Wymagania standardu IATF 16949:2016
 • Zarządzanie projektem w branży motoryzacyjnej/Manager projektu
 • Planowanie i Audyt Procesu (PPA): PPR i PA (FGP13 i FGP14) wg wymagań koncernu FIAT (FCA) – studia przypadków

 • BIQ-S Built In Quality Supply (dawniej QSB) – Audyt u dostawcy wg wymagań General Motors
 • Specyficzne wymagania Klienta Audi AG
 • Specyficzne wymagania Klienta BMW Group
 • Specyficzne wymagania Klienta Daimler AG
 • Specyficzne wymagania Klienta Fiat S.p.A (FCA)
 • Specyficzne wymagania Klienta Ford Motor Company
 • Specyficzne wymagania Klienta General Motors
 • Specyficzne wymagania Klienta Honda
 • Specyficzne wymagania Klienta Hyundai
 • Specyficzne wymagania Klienta Jaguar Land Rover JLR
 • Specyficzne wymagania Klienta Kia
 • Specyficzne wymagania Klienta Mazda
 • Specyficzne wymagania Klienta Mitsubishi
 • Specyficzne wymagania Klienta Porsche AG
 • Specyficzne wymagania Klienta PSA Groupe
 • Specyficzne wymagania Klienta Renault
 • Specyficzne wymagania Klienta Scania
 • Specyficzne wymagania Klienta Toyota
 • Specyficzne wymagania Klienta Volvo
 • Specyficzne wymagania Klienta VW AG
 • Audytor procesu VDA 6.3:2016 (wydanie 3, grudzień 2016r.)
 • Audyt wyrobu VDA 6.5
 • Audyt charakterystyk specjalnych D/TLD
 • FMEA wg VDA 4
 • PPAP/VDA 2
 • Specyficzne wymagania Klientów zgodnie z VDA (VDA 6.1, 6.2, 6.3, 6.5)
 • System jakości wg VDA 6.1
 • VDA 19.2 – Techniczna czystość w montażu
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu VDA 6.3:2016 – studia przypadków – NOWOŚĆ
 • Zapewnienie jakości dostaw, zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF) – VDA 2
 • Zapewnienie jakości na mapie procesów — VDA 4
 • APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu
 • Control Plan, Flow – chart, a analiza ryzyk FMEA
 • FMEA ( PFMEA, DFMEA) – Analiza przyczyn i skutków niezgodności (procesu konstrukcji/ projektu)
 • MSA – Analiza systemów pomiarowych
 • PPAP – Proces zatwierdzenia części do produkcji
 • SPC – Statystyczne sterowanie procesem

Nadchodzące szkolenia otwarte

 • Podejście procesowe w motoryzacji w teorii i praktyce: 18-19.01.2018, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • Wymagania standardu IATF 16949:2016: 29-30.01.2018, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • Audytor wewnętrzny standardu IATF 16949:2016: 11-13.04.2018, Katowice/Ustroń; Cena – 1450,00
 • Wymagania standardu IATF 16949:2016: 27-28.06.2018, Katowice; Cena – 1250,00 netto

 

 • Audytor procesu VDA 6.3:2016 (wydanie 3, grudzień 2016): 31.01-2.02.2018, Katowice; Cena – 1450,00 netto
 • VDA 5 – Przydatność kontroli procesu: 9.02.2018, Katowice; Cena – 710,00 netto
 • VDA 19.2 – Techniczna czystość w montażu: 21-22.02.2018, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu VDA 6.3:2016 – studia przypadków: 5-6.04.2018, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • PPAP/VDA2 – Zapewnienie jakości dostaw, zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPF): 16.05.2018, Katowice; Cena – 670,00 netto
 • Bezpieczeństwo wyrobu. Odpowiedzialność producenta w branży motoryzacyjnej w odniesieniu do wymagań IATF 16949:2016 i VDA – Pełnomocnik ds bezpieczeństwa (PSB): 29-30.05.2018, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • Audytor procesu VDA 6.3:2016 (wydanie 3, grudzień 2016): 6-8.06.2018, Katowice; Cena – 1450,00 netto
 • VDA 6.5 Audyt wyrobu: 30.06.2017, Katowice; Cena – 690,00 netto
 • APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu: 8-9.01.2018, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • PPAP – Proces zatwierdzenia części do produkcji: 10.01.2018, Katowice; Cena 670,00 netto
 • PFMEA – Analiza przyczyn i skutków niezgodności procesu (poziom do średniozaawansowanego): 22-23.01.2018, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • SPC – Statystyczne sterowanie procesem (poziom do średniozaawansowanego): 22-23.02.2018, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • Zarządzanie projektem w branży motoryzacyjnej/Manager projektu: 1-2.03.2018, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • DFMEA – Analiza przyczyn i skutków niezgodności projektu/konstrukcji: 8-9.03.2018, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • MSA – Analiza systemów pomiarowych: 12.03.2018, Katowice; Cena – 670,00 netto
 • Problem solving 8D – metoda indywidualna i zespołowa (Global 8D): 19-20.04.2018, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • SPC – Statystyczne sterowanie procesem (poziom zaawansowany): 17-18.05.2017, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • Plany kontroli CP i diagram przepływu Flow-chart (warsztaty): 23.05.2018, Katowice; Cena – 670,00 netto
 • PFMEA – Analiza przyczyn i skutków niezgodności procesu (poziom zaawansowany): 24-25.05.2018, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • DFMEA – Analiza przyczyn i skutków niezgodności projektu/konstrukcji: 11-12.06.2018, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • MSA – Analiza systemów pomiarowych: 12.03.2018, Katowice; Cena – 670,00 netto