SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTA CSR OEM – CUSTOMER SPECIFIC REQUIREMENTS OF OEM’s

Specyficzne wymagania Klienta CSR to dodatkowe wymagania dotyczące określonych punktów Standardu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Stanowią specyficzny rodzaj porozumienia jakościowego pomiędzy organizacjami w łańcuchu dostaw (klientem OEM i jego bezpośrednimi dostawcami – Tier 1 i poddostawcami – Tier n). Opisują procesy w łańcuchu dostaw, zakupach i zapewnieniu jakości, definiują procesy rozwoju i zatwierdzania komponentów oraz zapewniają wprowadzenie, utrzymanie i monitorowanie poziomu jakościowego komponentów.

Specyficzne wymagania Klienta CSR, dotyczące systemu zarządzania jakością muszą zostać objęte audytem, w celu uzyskania potwierdzenia certyfikacji przez klienta. Należy upewnić się, że istnieje proces, którego celem jest identyfikacja takich wymagań, jak również należy upewnić się, że wymagania są przeglądane i aktualizowane w ustalonym czasookresie.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące aktualnych, specyficznych wymagań Klienta CSR znajdują się na stronie Organizacji IATF, TUTAJ:

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla organizacji w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzać specyficznymi wymaganiami Klientów CSR OEM, zarówno przed uzyskaniem nominacji, jak również w czasie trwania projektu. Zapewniamy pomoc jak uzyskać dostęp do portalu B2B i wszystkich stosownych wymogów (manuali) i narzędzi. Oferujemy Klientom prowadzenie szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych oraz doradztwo związane z tematyką CSR. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

 

Tematy szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i ONLINE:

szkolenia dla motoryzacji, szkolenia CSR, szkolenie ze specyficznych wymagań klientów OEM

 SZKOLENIA OTWARTE – TUTAJ

Jeśli interesuje Państwa szkolenie dedykowane dla Państwa Organizacji, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.