CZŁONEK

CZŁONEK

Trenerzy

Ryszard J-M, mgr inż.

Mgr inż. specjalności lotnictwo uzyskał dyplom na Wydziale Energetyki i Lotnictwa w 1986 r. i po studiach podjął pracę jako konstruktor przy projektach i produkcji samolotów lotniczych w WSK PZL-Warszawa Okęcie. W latach 1989 – 1997 pracuje jako asystent na MEiL-u w Zakładzie budowy samolotów i śmigłowców. Prowadzi ćwiczenia z projektowania i technologii płatowców, laboratoria, nadzoruje praktyki studenckie, a z czasem zaczyna prowadzić wykłady z projektowania płatowców. Ponadto zajmuje się pracami badawczymi w ramach procesów certyfikacyjnych statków powietrznych i studialnymi.

W roku 2003 zostaje powołany na stanowisko wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. technicznych. Przez cztery lata zajmuje się nadzorowaniem w zakresie bezpieczeństwa fabryk lotniczych, organizacji obsługowych oraz lotnisk. Od 2004 aktywnie włącza się w proces wdrażania standardów lotniczych UE i koordynuje proces uznawania polskich certyfikatów w ramach Europejskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego oraz akceptacji sprzętu lotniczego użytkowanego w Polsce. Ponadto nadzoruje realizację projektu twinningowego realizowanego na korzyść ULC, w ramach którego min. urząd zostaje skomputeryzowany.  Potem współpracuje z nadzorem ukraińskim przy przygotowaniu takiego samego programu na Ukrainie.

Angażuje się w organizacje linii lotniczej, certyfikację lotniska, tworzy organizację zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, a także rozpoczyna prowadzenie szkoleń w zakresie wymagań przepisów lotniczych. Prowadzi proces certyfikacji organizacji produkujących i obsługowych. W latach 2014/5 bierze udział w tworzeniu oprogramowania do zarządzania małymi firmami lotniczymi, które z czasem owocuje jako wzorzec do Centralnej Bazy Zgłoszeń ULC.

W zakresie szkoleń stale rozszerza zakres świadczonych usług o zagadnienia audytowania, systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz aspektów czynnika ludzkiego i „Just Culture”. Opracowuje i wdraża system zarządzania bezpieczeństwa w 13 organizacjach lotniczych.

Marian A., mgr inż.

Audytor jednostek certyfikujących, doświadczony wykładowca. Ponad 30 lat w przemyśle motoryzacyjnym. Długoletnie doświadczenie na stanowisku szefa jakości w przemyśle samochodowym.  Liczne wdrożenia systemów zarządzania jakością według ISO 9001 i IATF 16949 (dawniej ISO/TS 16949).  Trener akredytowany przez VDA-QMC. Doświadczenie z zakresu rozwoju konstrukcji/ procesu produkcji, planowania i realizacji badań wyrobów i komponentów, zarządzania jakością dostaw/ dostawcami. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów na wszystkich poziomach zaawansowania z zakresu ISO 9001, IATF, podręczniki jakości, VDA, Six Sigma, projektowaniu procesów produkcyjnych i systemów pomiarowych, CQI-8,9,27.

Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu IATF 16949:2016 i audytora wewnętrznego IATF 16949:2016 (jako minimum audytor wiodący jednostki certyfikującej) wymagane przez Organizację IATF.

Miłosz M., mgr inż. 

Z wykształcenia fizyk, obecnie Dyrektor Jakości. Od początku swojej drogi zawodowej związany z jakością. Przez wiele lat doświadczenie i wiedzę z zakresu jakości zdobywał w branży automotive, następnie szlifował ją w branży AGD oraz farmaceutycznej. Obecnie Dyrektor Jakości dla całej grupy w międzynarodowej korporacji z branży motoryzacyjnej. Pasjonat tego, co robi i ekspert w swojej dziedzinie. Autor wielu artykułów z dziedziny jakości oraz książki „Diagram Ishikawy. Sposób na rozwiązanie problemu”. Od 12 lat trener prowadzący szkolenia z zakresu Six Sigma, Minitab, APQP, PPAP, PFMEA, MSA, SPC, Planów Kontroli, G8D, DOE, VDA 2, VDA 6.3 oraz wdrażania ISO 9001, a także IATF 16949.

Marcin W., mgr inż. MBA

Wieloletni praktyk w sektorze motoryzacyjnym, ponad 20 letnie doświadczenie w Jakości (Polska i obszar CEE). Pracownik koncernu VW AG. Specjalizuje się w tematyce związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwami opartym na modelu podejścia procesowego i motoryzacyjnego podejścia procesowego, wymaganiami standardu IATF 16949, wymaganiami VDA, wdrażaniem nowych uruchomień (APQP), rozwojem audytów wewnętrznych prowadząc szkolenia w firmach branży motoryzacyjnej; praktyczna wiedza z zakresu wymagań specyficznych OEM’s: Daimler, Ford, VW AG, BMW AG oraz narzędzi jakościowych używanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Marta M., mgr inż.

Certyfikowany audytor ISO 9001 oraz IATF 16949 z doświadczeniem w branży motoryzacyjnej, produkującej do wszystkich OEM, głównie w obszarach zarządzania jakością oraz zarządzania projektami. Obecnie czynny i praktykujący kierownik Działu Jakości. Od początku swojej kariery związana z rynkiem francuskim, choć nie tylko. Z powodzeniem brała udział w uruchomieniu zakładu produkcyjnego w Chinach (pierwsi klienci tego zakładu to BMW oraz Volvo). Jako taka szczególnie zainteresowana praktycznym wdrażaniem wymagań klientów w procesy produkcyjny i zarządcze. Przekonana o tym, że “nieznajomość prawa szkodzi”. Na co dzień osobiście pracuje z Klientem grupy PSA, JLR, FCA oraz Volvo.

Anna J-G., dr

Certyfikowany Trener Biznesu, Coach, Wykładowca. Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego, socjolog z pasją – obserwuje i bada funkcjonowanie organizacji od wewnątrz. Współzałożycielka i Przewodnicząca Rady Programowej Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów (ESCP). Członek Zespołu w Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją Uniwersytetu SWPS. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (Socjologia i Filologia Rosyjska), studentka Uniwersytetu SWPS (Psychologia rozwoju osobistego. Coaching). Ukończyła Akademię Trenerów Biznesu Laboratorium Arkanów Biznesu oraz Śląską Szkołę Trenerów Biznesu Brainstorm Group.

Autorka wielu projektów rozwojowych. Od ponad 10 lat koordynuje i realizuje projekty szkoleniowe dla kadry zarządzającej, handlowców, pracowników produkcji, urzędników, naukowców, nauczycieli i studentów oraz projekty badawcze (m.in. Assessment i Development Center, badania satysfakcji klientów, badania psychologiczne).

Specjalizuje się w prowadzeniu sesji coachingowych (executive i life coaching) oraz szkoleń z zakresu rozwoju osobistego (m.in. z odporności psychicznej, radzenia sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej, asertywności, zwiększania motywacji, zarządzania sobą w czasie, komunikacji, autoprezentacji), współpracy zespołowej i zarządzania pracownikami, profesjonalnej obsługi Klienta czy planowania kariery.

Autorka dwóch książek („Zasady i wybrane techniki komunikacji werbalnej” oraz „Zarządzanie karierami w organizacji”), publikacji naukowych i prelegentka międzynarodowych konferencji.

Pracuje w oparciu o autorskie programy szkoleń, prowadzi zajęcia zgodnie z modelem uczenia się przez doświadczenie, kierując się zasadą: zaangażuj mnie, a zrozumiem, przy wykorzystaniu opracowanych przez siebie narzędzi szkoleniowych. Swoim Klientom pomaga odkrywać mocne strony i pokłady motywacji, budzi kreatywność i zapomniane talenty, inspiruje i pokazuje jak marzenia zamieniać w cele.

Od kilku lat współpracuje z uczelniami wyższymi i studentami z Polski i Ukrainy. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem SWPS w Katowicach i Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie.

Od ponad 15 realizuje projekty społeczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prywatnie miłośniczka jogi, literatury psychologii pozytywnej, warsztatów bębniarskich, teatru improwizacji, górskich wypraw i kultury wschodniosłowiańskiej.

Michał Sz., mgr

HR Business Partner, Trener biznesu, Auditor wewnętrzny wg ISO 9001.

Pracuje w Dziale Personalnym międzynarodowej firmy branży motoryzacyjnej. Do jego głównych zadań należy m.in. koordynacja procesu szkolenia od analizy potrzeb do oceny efektywności szkoleń, wdrażanie i prowadzenie projektów rozwojowych, prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne, wdrażanie nowych pracowników oraz raportowanie wskaźników personalnych. Ponadto dba o zgodność procesów personalnych ze standardem IATF 16949.

Jako trener biznesu specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu HR, zarządzania sobą w czasie, prowadzenia efektywnych spotkań oraz komunikacji interpersonalnej.

I WIELU INNYCH …

Koordynator projektów: Anna Dratwa, MBA

Absolwentka Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, Ekonomii na AE i Finansów i Rachunkowości WSB w Poznaniu. Od  ponad 12 lat związana z doradztwem technicznym, wdrożeniami SZJ i szkoleniami. Koordynuje projekty doradczo-techniczno-szkoleniowe na wszystkich etapach realizacji. Pasjonat motoryzacji i lotnictwa, jak również procesów produkcyjnych, logistycznych i systemów zarządzania jakością, dlatego współpracuje z Organizacjami o profilu działalności produkcyjnej. Współpracuje z Organizacjami i partnerami w kraju i za granicą. Prywatnie sportowiec amator: latem pływa na desce surfingowej i sup-board’e, zimą – zjeżdża na nartach, głównie po czerwonych i czarnych szlakach. Interesuje się pracą mózgu, dlatego czyta książki naukowców – praktyków, którzy badają jego funkcjonowanie, bibliografie słynnych naukowców i wynalazców, jak również książki związane z rozwojem osobistym.

Nasz zespół liczy ponad 30 praktyków z koncernów takich jak: GM, FIAT, VW AG, ZF TRW, 3M, Bosch, Lear Corporation, Kirchhoff Automotive, Tenneco. Wykładowcy Uczelni Technicznych.

Top