ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PROBLEM SOLVING.

Każdy problem powodujący wady wyrobu ma swoje źródło, które należy zdefiniować. Sama znajomość źródła problemu bez systematycznych działań mających na celu jego eliminacji i zapobieganie jego ponownego wystąpieniu  w przyszłości jest marnotrawstwem zasobów w organizacji.

 1. Co to jest Problem?
 2. Czym dla mnie jest Problem?
 3. Jak powinienem zareagować?
 4. Co powinienem zrobić?
 5. Jak powinienem postępować?
 6. Jak chciałbym, żeby postępować?
 7. Co dalej?

DLACZEGO ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ?

 • Jest ustandaryzowaną i sugestywną metodą, która w jednoznaczny sposób prowadzi zespół do celu, którym jest zabezpieczenie procesu i produktu przed ponownym występowaniem problemów.
 • Łączy w sobie wiele różnych metod, które wzmacniają jej wyniki oraz wpisują na listę najczęściej wykorzystywanych i oczekiwanych przez dostawców oraz klientów metod optymalizacji organizacji, w tym:
  • identyfikacja pracowników i klientów z wyrobem,
  • obniżenie kosztów i poprawa jakości,
  • rosnące zapotrzebowanie na zapewnienie jakości,
  • surowe wymagania odnośnie bezpieczeństwa,
  • przewaga konkurencyjna (na rynku krajowym i zagranicznym),
  • rosnące oczekiwania klientów.

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Klientów w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie implementować metody rozwiązywania problemów poprzez prowadzenia doradztwa w organizacjach oraz prowadzenie szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB.

Tematy szkoleń:

Workers on motorhome production line

SZKOLENIA OTWARTE – TUTAJ

Jeśli interesuje Państwa szkolenie dedykowane dla Państwa Organizacji, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.