Oferujemy outsourcing w następujących obszarach:

  • Outsourcing HR
  • Outsourcing w logistyce
  • Outsourcing w obszarze zarządzania kryzysowego/zarządzania zmianami w Organizacji
  • Outsourcing w obszarze zarządzania systemem jakości/środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz energią
  • Outsourcing w obszarze zarządzania procesami i dokumentacją techniczną

Wyślij zapytanie ofertowe