CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT – CQI

Normy CQI jako ciągłe doskonalenie jakości opublikowane przez organizację AIAG stanowią dodatkowe wymagania w branży automotive i mogą być stosowane przez organizacje, do oceny:

  • wewnętrznych standardów zarządzania procesem specjalnym
  • dostawców
  • produkcji materiału surowego – organizacja może zdecydować, że wymagania są obligatoryjne.

Celem inicjatywy AIAG w publikowaniu norm CQI jest ograniczenie kampanii nawrotowych i gwarancyjnych związanych z komponentami produkowanymi z użyciem procesu specjalnego.

Wymagania są rozwijane przez Grupy Robocze:

  • w oparciu o najlepsze praktyki przemysłowe
  • w myśl filozofii ciągłego doskonalenia
  • z naciskiem na prewencyjną detekcję, redukcję zmienności i strat w łańcuchu dostaw.

Normy CQI zawierają wymagania dotyczące systemu danego procesu specjalnego, job audyt oraz tabele procesowe.

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Klientów w jaki sposób poprawnie, efektywnie i skutecznie oceniać jakość procesów specjalnych poprzez wykonywanie audytów w organizacjach oraz prowadzenie szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych. Zapewniamy pomoc jak ciągle doskonalić dany proces specjalny i zapobiegać niezgodnościom.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB

Tematy szkoleń:

SZKOLENIA OTWARTE – TUTAJ

Jeśli interesuje Państwa szkolenie dedykowane dla Państwa Organizacji, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.