W zakresie usługi oferujemy wsparcie ekspertów praktyków, oddelegowanych do dyspozycji Klienta na czas projektu.

Konsultant/ekspert w ramach codziennej pracy z Klientem, cyklicznych wizyt u Klienta, pracy zdalnej, realizuje zadania związane z wdrażaniem, koordynacją utrzymania, zarządzaniem i szkoleniem z zakresu narzędzi jakości, np.:

  • Analiza procesów produkcji PFMEA – wydanie/przegląd/aktualizacja/szkolenie
  • Analiza przyczyn i skutków wad konstrukcji DFMEA – wydanie/przegląd/aktualizacja/szkolenie
  • Analiza problemów za pomocą Ishikawa, 5Why, QRQC, FTA
  • Nadzór nad procesem APQP dla nowo uruchamianego projektu
  • Nadzór nad procesem PPAP
  • Weryfikacja dokumentacji technicznej, rysunków, norm, specyfikacji dotyczących wyrobu, procesu
  • Analiza wymagań Klienta w zakresie specyficznych wymagań produkcyjno – jakościowo – logistycznych, czy dotyczących zakładu i przeniesienie ich do dokumentacji produkcyjnej
  • Sprawdzenie kompletności i uzupełnienie dokumentacji PPAP od dostawców.

Wyślij zapytanie ofertowe