TPM (Total Productivity Maintenance) – Całkowite, produktywne zarządzanie utrzymaniem ruchu.

TPM, czyli Total Productive Maintenance (Całkowite, Produktywne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu), to podejście do zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładach produkcyjnych. Ten system ma na celu zwiększenie efektywności maszyn, eliminację awarii i strat czasu produkcyjnego poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w proces utrzymania ruchu.

Główne zasady TPM:

  1. Zaangażowanie wszystkich pracowników: W ramach TPM wszyscy pracownicy, nie tylko ci bezpośrednio związani z utrzymaniem ruchu czy konserwacją maszyn, są zaangażowani w proces dbania o stan techniczny urządzeń. Działa to na zasadzie współpracy i zespołowej odpowiedzialności.

  2. Zapobieganie awariom: Głównym celem TPM jest minimalizacja i eliminacja awarii maszyn. Poprzez regularne przeglądy, konserwację prewencyjną oraz eliminowanie przyczyn awarii, firma dąży do utrzymania sprzętu w optymalnym stanie.

  3. Autonaprawa (Jishu Hozen): Pracownicy są szkoleni w samodzielnej obsłudze i drobnych naprawach swoich maszyn. W efekcie są w stanie szybko reagować na drobne usterki, zanim stanie się to poważniejszym problemem.
  4. Oszczędność na utrzymaniu ruchu: TPM skupia się na oszczędności kosztów związanych z utrzymaniem ruchu poprzez optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, materiałowych i czasowych.
  5. Szkolenie pracowników: Wdrożenie TPM wymaga dostarczenia odpowiednich szkoleń pracownikom na różnych poziomach organizacji. Szkolenia obejmują aspekty techniczne, ale również zarządzania czasem, współpracy i zespołowej odpowiedzialności.
  6. Pomiary OEE (Overall Equipment Effectiveness): TPM wykorzystuje wskaźnik OEE do pomiaru efektywności maszyn. OEE bierze pod uwagę dostępność maszyn, jej wydajność oraz jakość produktów, co pozwala ocenić, jak efektywnie maszyna jest wykorzystywana.
  7. Planowana konserwacja (Scheduled Maintenance): W ramach TPM wprowadza się planową konserwację, eliminując potrzebę awaryjnej konserwacji. Jest to jedno z narzędzi zmierzających do eliminacji nieplanowanych przestojów.
  8. Kierowanie na wynik (Results-oriented Management): TPM wprowadza koncepcję zarządzania opartego na wynikach. Skupia się na osiąganiu celów, takich jak redukcja awarii, zwiększenie efektywności maszyn i poprawa jakości produktów.
  9. Ciągłe doskonalenie (Kaizen): TPM jest ściśle związane z filozofią ciągłego doskonalenia. Poprzez regularne analizy, oceny i dostosowania procesów, firma dąży do nieustannego ulepszania swoich praktyk utrzymania ruchu.

TPM jest kompleksowym podejściem do zarządzania utrzymaniem ruchu, integrującym praktyki zarządzania, techniki konserwacji, szkolenia pracowników i ciągłe doskonalenie, aby osiągnąć maksymalną produktywność i efektywność procesów produkcyjnych.

Nasza Firma

Naszym celem jest oferowanie wsparcia dla Klientów w zakresie utrzymania ruchu, mające na celu stworzenie sprawnego, niezawodnego i efektywnego środowiska produkcyjnego, które przekłada się na osiągnięcie strategicznych celów przedsiębiorstwa.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB.

SZKOLENIA OTWARTE – TUTAJ

Jeśli interesuje Państwa szkolenie dedykowane dla Państwa Organizacji, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.