Szkolenia dofinansowane z Bazy Usług Rozwojowych

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu dofinansowania

Czym jest BUR (Baza Usług Rozwojowych) i dlaczego warto z niego korzystać ?

Baza Usług Rozwojowych to narzędzie informatyczne stworzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w formie platformy zawierającej szeroki wachlarz ofert usług rozwojowych czyli szkoleniowych doradczych i edukacyjnych. Platforma ta ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom zapoznanie się z ofertami usług rozwojowych oraz wyboru najbardziej adekwatnych do potrzeb firmy i jej pracowników. BUR jest narzędziem całkowicie bezpłatnym, zarówno dla firm korzystających ze znajdujących się w bazie usług, jak i dla firm oferujących w niej swoje usługi. Dodatkowo, przedsiębiorcy korzystający z usług rozwojowych znajdujących się w BUR mogą ubiegać się o dofinansowanie usług w formie refundacji nawet w wysokości 80% poniesionych kosztów.

Kto i ile może skorzystać z dofinansowania BUR?

Z dofinansowania BUR skorzystać mogą wszyscy właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy.

Wielkość przedsiębiorstwa jest tutaj kluczową kwestią, ponieważ to właśnie ilość zatrudnianych pracowników w dużej mierze decyduje o wysokości dofinansowania o jakie mogą ubiegać się pracodawcy. Nie mniej ważnym kryterium są dane finansowe i tak:

  1. Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Taka firma może liczyć na max. 80% refundacji kosztów usług rozwojowych
  2. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. Taka firma może liczyć na min. 70% refundacji kosztów usług rozwojowych
  3. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Taka firma może liczyć na min. 50% refundacji kosztów usług rozwojowych.

Wysokie dofinansowanie? Może być jeszcze wyższe!

Mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dodatkowe 20% dofinansowania (o ile nie osiągnęli już maksymalnej wartości, czyli 80%), jeśli spełnią dodatkowe kryteria w tym m.in.:

  • działają w branży o największym potencjale rozwojowym lub branży strategicznej dla danego regionu (smart specialization)
  • z usług rozwojowych skorzystają pracownicy powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach
  • usługi rozwojowe zakończą się zdobywaniem kwalifikacji.

Jak znaleźć najbardziej odpowiadającą potrzebom firmy usługę rozwojową?

Wystarczy:

  1. Wejść na stronę https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
  2. Wybrać kategorię usługi, sposób dofinansowania (nie wszystkie usługi są dofinansowane) oraz województwo i gotowe.

Po wyszukaniu odpowiedniej usługi wystarczy zapisać się na nią i po ustaleniu szczegółów skorzystać ze szkolenia, kursu, e-learningu, usług doradczych czy studiów podyplomowych.

Skąd przedsiębiorca ma wiedzieć, jaki poziom prezentuje dana usługa rozwojowa?

Znajdujące się w BUR usługi szkoleniowe są zawsze weryfikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz oceniane przez ich uczestników. Sam przedsiębiorca również może ocenić usługę, ale dopiero po skorzystaniu z niej.

Co zrobić, jeśli nie udało się znaleźć w BUR atrakcyjnej oferty?

Nic straconego. Baza Usług Rozwojowych umożliwia wystawienie własnego ogłoszenia na tzw. giełdzie usług, gdzie przedsiębiorca może określić dokładnie, jakiej usługi potrzebuje oraz jakie ma wobec niej wymagania. Po umieszczeniu ogłoszenia w bazie, zainteresowane firmy zamieszczają w odpowiedzi tzw. usługę „szytą na miarę”.

Czy przedsiębiorca musi zapłacić sam za usługę rozwojową?

Tak, po skorzystaniu z usługi rozwojowej przedsiębiorca płaci usługodawcy z własnych środków, ale po wypełnieniu formularza rozliczeniowego i złożeniu go do Operatora otrzymuje refundację poniesionych kosztów w wysokości ustalonej w momencie podpisania umowy, o ile dopełni wszystkich warunków zawartych w umowie.

Wyślij zapytanie ofertowe

[contact-form-7 id=”71039″]