ISO 14001:2015 – SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

ISO 14001:2015 to norma europejska, która została przyjęta przez członków CEN, Europejski Komitet Normalizacyjny 14 września 2015r.

Chcąc wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, organizacje wprowadzają do stosowania systemowe podejście do zarządzania środowiskowego poprzez wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego.

CEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Intencją normy ISO 14001:2015 jest dostarczanie organizacjom narzędzia ułatwiającego ochronę środowiska i reagowanie na zmiany warunków środowiskowych w zgodzie z potrzebami społecznymi i gospodarczymi.

Norma ISO 14001:2015 określa wymagania, które umożliwiają organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników przyjętych dla jej systemu zarządzania środowiskowego.

Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego może dostarczyć najwyższemu kierownictwu informacji umożliwiających osiągnięcie długofalowego sukcesu i stworzyć możliwość wniesienia wkładu w zrównoważony rozwój.

(źródło: PKN – Norma ISO 14001:2015)

NORMA ISO 50001:2018 – SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ISO 50001:2018 to europejska norma dotycząca wymagań systemu zarządzania energią i wydana przez Europejski Komitet Normalizacyjny 6 sierpnia 2018r.

System zarządzania energią (ISO 50001:2018) pomaga organizacjom lepiej zarządzać zużyciem energii, poprawiając w ten sposób produktywność. Polega on na opracowaniu i wdrożeniu polityki energetycznej, wyznaczeniu możliwych do osiągnięcia celów w zakresie zużycia energii oraz opracowaniu planów działania i pomiaru postępów.

CEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (ISO 50001:2018)

ISO 50001:2018 umożliwia organizacjom opracowanie skutecznego systemu zarządzania energią. Podobnie jak w innych normach ISO dotyczących systemów zarządzania, proces ciągłego doskonalenia przebiega zgodnie z cyklem PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Wprowadzono strukturę HLS (High Level Structure), czyli ujednolicony format dla norm systemów zarządzania, który ułatwi organizacjom integrację ISO 50001:2018 z innymi nomami. Zwiększono nacisk na rolę kierownictwa wyższego szczebla. Zaktualizowano terminy i definicje, a także wprowadzono i omówiono koncepcje normalizacji wskaźników wydajności efektywności energetycznej (EnPI) i powiązanych linii bazowych energii (EnB).

(źródło: pkn.pl/informacje)

NORMA ISO 50001:2018 MA ZASTOSOWANIE:

  • Dla dowolnej organizacji, bez względu na jej rodzaj, wielkość, złożoność, położenie geograficzne, kulturę organizacyjną lub oferowane przez nią produkty i usługi
  • Do działań mających wpływ na charakterystykę energetyczną, które są zarządzane i kontrolowane przez organizację
  • Niezależnie od ilości, zastosowania lub rodzajów zużytej energii
  • Wymaga wykazania ciągłej poprawy charakterystyki energetycznej, ale nie określa poziomów poprawy efektywności energetycznej, które należy osiągnąć
  • Może być stosowana niezależnie lub być dostosowana lub zintegrowana z innymi systemami zarządzania.

(źródło: iso.org)

Załącznik A zawiera wskazówki dotyczące korzystania z normy ISO 50001:2018. W załączniku B przedstawiono porównanie tego wydania z poprzednim wydaniem.

Nasza Firma

Oferujemy Klientom szkolenia i doradztwo związane z wdrażaniem i audytowaniem w zakresie Systemów Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 oraz Energią – ISO 50001:2018. 

Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Tematy szkoleń (ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018) - SPRAWDŹ PROGRAM SZKOLENIA - KLIKNIJ W TEMAT SZKOLENIA

Nadchodzące szkolenia otwarte (programy szkoleń – Szkolenia otwarte)