NORMA ISO 14001:2015

Osiągnięcie równowagi między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką jest traktowane jako warunek zaspokojenia własnych potrzeb bez zagrożenia dla potrzeb przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój, jako cel działania, jest osiągany przez zachowanie równowagi między tymi trzema filarami zrównoważenia.

Oczekiwania społeczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, przejrzystości i wiarygodności ewoluują w związku z zaostrzającymi się wymaganiami prawa, wzrostem presji zanieczyszczeń na środowisko, nieefektywnym wykorzystaniem zasobów, niewłaściwą gospodarką odpadami, zmianami klimatu oraz degradacją ekosystemów i zmniejszaniem bioróżnorodności.

Chcąc wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, organizacje wprowadzają do stosowania systemowe podejście do zarządzania środowiskowego poprzez wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego.

Intencją normy ISO 14001:2015 jest dostarczanie organizacjom narzędzia ułatwiającego ochronę środowiska i reagowanie na zmiany warunków środowiskowych w zgodzie z potrzebami społecznymi i gospodarczymi.

Norma określa wymagania, które umożliwiają organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników przyjętych dla jej systemu zarządzania środowiskowego.

(źródło: PKN – Norma ISO 14001:2015)

NORMA ISO 50001:2018

System zarządzania energią pomaga organizacjom lepiej zarządzać zużyciem energii, poprawiając w ten sposób produktywność. Polega on na opracowaniu i wdrożeniu polityki energetycznej, wyznaczeniu możliwych do osiągnięcia celów w zakresie zużycia energii oraz opracowaniu planów działania i pomiaru postępów.

ISO 50001:2018 umożliwia organizacjom opracowanie skutecznego systemu zarządzania energią. Podobnie jak w innych normach ISO dotyczących systemów zarządzania, proces ciągłego doskonalenia przebiega zgodnie z cyklem PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Wprowadzono strukturę HLS (High Level Structure), czyli ujednolicony format dla norm systemów zarządzania, który ułatwi organizacjom integrację ISO 50001:2018 z innymi nomami. Zwiększono nacisk na rolę kierownictwa wyższego szczebla, zaktualizowano terminy i definicje, a także wprowadzono i omówiono koncepcje normalizacji wskaźników wydajności efektywności energetycznej (EnPI) i powiązanych linii bazowych energii (EnB).

(źródło: pkn.pl/informacje)

Norma ISO 50001:2018:

 • Ma zastosowanie dla dowolnej organizacji, bez względu na jej rodzaj, wielkość, złożoność, położenie geograficzne, kulturę organizacyjną lub oferowane przez nią produkty i usługi
 • Ma zastosowanie do działań mających wpływ na charakterystykę energetyczną, które są zarządzane i kontrolowane przez organizację
 • Ma zastosowanie niezależnie od ilości, zastosowania lub rodzajów zużytej energii
 • Wymaga wykazania ciągłej poprawy charakterystyki energetycznej, ale nie określa poziomów poprawy efektywności energetycznej, które należy osiągnąć
 • Może być stosowana niezależnie lub być dostosowana lub zintegrowana z innymi systemami zarządzania.

(źródło: iso.org)

Załącznik A zawiera wskazówki dotyczące korzystania z normy ISO 50001:2018. W załączniku B przedstawiono porównanie tego wydania z poprzednim wydaniem.

Nasza Firma

Oferujemy Klientom szkolenia i doradztwo związane z wdrażaniem i audytowaniem w zakresie Systemów Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 oraz Energią – ISO 50001:2018. 

Tematy szkoleń:

 • Analiza ryzyka w odniesieniu do wymagań normy ISO 14001:2015 – Nowość !!!
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiem normy ISO 50001:2018
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiem normy ISO 14001:2015
 • Działania korygujące i zapobiegawcze w odniesieniu do wymagań Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiem normy ISO 14001:2015
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiem normy ISO 14001:2015
 • Wymagania Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiem normy ISO 50001:2018
 • Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiem normy ISO 14001:2015

Nadchodzące szkolenia otwarte (programy szkoleń – Szkolenia otwarte)

 • Wymagania normy ISO 14001:2015: 7-8.03.2019, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • Audytor wewnętrzny SZŚ wg ISO 14001:2015: 16-18.04.2019, Katowice; Cena – 1250,00 netto
 • Analiza ryzyka w odniesieniu do wymagań normy ISO 14001:2015: 10.05.2019, Katowice; Cena – 690,00 netto
 • Wymagania normy ISO 50001:2018: 25.03.2019, Katowice; Cena – 690,00 netto
 • Audytor wewnętrzny SZE wg ISO 50001:2018: 23-24.05.2019r, Katowice; Cena – 1190,00 netto

Hotel Campanile, Sowińskiego 48, 40-028 Katowice (przy A4), ok 6 km od terenu Euro – Centrum

Ceny:

 • Pokój 1 osobowy ze śniadaniem – 150,00 pln
 • Pokój 2 osobowy ze śniadaniem – 175,00 pln
 • Parking przed wejściem do hotelu – bezpłatny
 • Parking za hotelem – monitorowany: 30,00 pln

Aby skorzystać z naszych, wynegocjowanych cen należy powołać się na firmę Sudhara Polska i wysłać informację na maila: Asystent Campanile Katowice: asystent@campanile.com.pl

Hotel Marysin Dwór, ul. Pukowca 17a Katowice ( obwodnica Bocheńskiego, przy Drogowej Trasie Średnicowej), ok 4 km od terenu Euro – Centrum

Ceny:

 • Pokój 1 osobowy ze śniadaniem – 130,00 pln + parking 20,00 pln
 • Pokój 2 osobowy ze śniadaniem – 160,00 pln + parking 20,00 pln

Aby skorzystać z naszych, wynegocjowanych cen należy powołać się na firmę Sudhara Polska i wysłać informację na recepcję, proszę podać również ceny.

Park Hotel Diament **** Katowice, ul. Wita Stwosza, ok 5 km od siedziby Sudhara Polska, tuż przy autostradzie A4, 3 km od ścisłego centrum Katowic

Ceny:

Dla uczestników szkoleń i kontrahentów współpracujących z Sudhara Polska w okresie szkoleń oferujemy pokoje 1 i 2 osobowe ze śniadaniem z 25 % zniżką od ceny dnia.

 • Parking przed wejściem do hotelu – bezpłatny
 • Parking za hotelem – zamknięty i monitorowany: 35,00 pln /doba     

Aby zarezerwować pokój na wyżej wymienionych warunkach proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny: kkiedrowicz@hotelediament.pl, tel. +48 512 971 568