NORMA ISO/IEC 17025:2018

Norma określa ogólne wymagania dotyczące kompetencji, bezstronności i spójności działania laboratoriów i ma zastosowanie do wszystkich organizacji, które niezależnie od liczby personelu przeprowadzają działania laboratoryjne. 

Zakres został znowelizowany i obejmuje wszystkie działania laboratoryjne, w tym testowanie, kalibracja i związane z nią pobieranie próbek z późniejszą kalibracją i testowaniem.

Podejście procesowe jest teraz zgodne z nowszymi normami takimi jak ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 15189 (wymagania dotyczące jakości i kompetencji laboratoriów medycznych) i ISO/IEC 17021-1 (wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania).

Norma ma silniejszy nacisk technologie informacyjne, obejmuje wykorzystanie systemów komputerowych, zapisów elektronicznych i produkcji wyników elektronicznych oraz raportów.

Dodano nową sekcję opartą o analizę ryzyka.

(źródło: pkn.pl; iso.org)

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Norma ISO 9001:2015 zakłada, iż każda organizacja powinna określić i wybrać możliwości doskonalenia oraz wdrożyć wszelkie niezbędne działania mające na celu spełnienie wymagań Klienta i zwiększenie zadowolenia Klienta.

Działania powinny obejmować:

 • Doskonalenie wyrobów i usług w celu spełnienia wymagań Klienta, jak również uwzględnienie przyszłych potrzeb i oczekiwań
 • Korygowanie, zapobieganie lub ograniczanie niepożądanych skutków
 • Doskonalenie funkcjonowania i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

(źródło: norma ISO 9001:2015)

Nasza Firma

Oferujemy Klientom doradztwo związane z wdrażaniem i audytowaniem w zakresie Systemów Zarządzania Jakością w laboratorium zgodnie z wymaganiem normy ISO/IEC 17025:2018 oraz narzędzi i metod związanych z ciągłym doskonaleniem w organizacji i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Tematy szkoleń:

 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium zgodnie z wymaganiem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018
 • Certyfikacja CCC dla wyrobów eksportowanych do Chin
 • DOE – Design of experiments
 • GD&T – Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne
 • IMDS – International Material Data System
 • Interpretacja rysunku technicznego wg ISO GPS
 • Metrologia długości i kąta w praktyce laboratoryjnej
 • MINITAB
 • Problem solving methodology (G8D)
 • Projektowanie procesów produkcyjnych i systemów pomiarowych wyrobu/ parametrów procesu – NOWOŚĆ
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018
 • Współrzędnościowe maszyny pomiarowe – metodyka pomiarów
 • Zarządzanie środkami kontrolno – pomiarowymi

Nadchodzące szkolenia otwarte (programy szkoleń – Szkolenia otwarte)