SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

Przyjęcie Systemu Zarządzania Jakością jest strategiczną decyzją organizacji, która może wspomóc poprawę efektów działania oraz stanowić solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju. Potencjalne korzyści dla Organizacji wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością opartego na niniejszej Normie Międzynarodowej to:

 • zdolność do stałego dostarczenia wyrobów i usług, które spełniają wymagania Klienta, oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne
 • stwarzanie szans na zwiększanie zadowolenia Klienta
 • uwzględnienia ryzyka i szans związanych z jej kontekstem i celami
 • możliwość wykazania zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością.

PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU

Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skutecznego Systemu Zarządzania Jakością. Koncepcją podejścia opartego na ryzyku była podana nie wprost w poprzednich wersjach normach ISO 9001, w tym np. w przeprowadzeniu działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie potencjalnych niezgodności, analizowaniu wszelkich niezgodności, które się pojawiają, oraz podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie ponownemu wystąpieniu niezgodności, odpowiednich do skutków niezgodności.

W celu spełnienia wymagań niniejszej normy ISO 9001:2015 organizacja powinna planować i wdrażać działania, które uwzględniają ryzyka i szanse. Uwzględnianie zarówno ryzyk, jak i szans stanowi podstawę do zwiększenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, poprawy wyników oraz zapobieganie negatywnym efektom.

Szanse mogą pojawić się jako wynik sytuacji sprzyjającej osiągnięciu zamierzonych wyników, takich jak: zbiór okoliczności, które umożliwiają Organizacji przyciągnięcie Klientów, rozwój nowych wyrobów i usług, redukcję odpadów lub poprawę produktywności.

(źródło: norma ISO 9001:2015, PKN)

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – ISO 45001:2018

Każda organizacja jest odpowiedzialna za minimalizowanie ryzyka zagrażającego zdrowiu lub życiu swoich pracowników. Wiele organizacji jest zainteresowanych systematycznymi działaniami na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach uporządkowanego systemu zarządzania wdrożonego w tych organizacjach. 

ISO 45001:2018 określa wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz wytyczne stosowania. Umożliwia Organizacjom poprawienie wydajności systemu BHP przy zapobieganiu urazom i problemom zdrowotnym. ISO 45001:2018 może być stosowana przez każdą Organizację, niezależnie od jej wielkości, rodzaju i charakteru.

(źródło: pkn.pl)

Nasza Firma

Oferujemy Klientom szkolenia i doradztwo związane z wdrażaniem i audytowaniem w zakresie Systemów Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ISO 45001:2018. 

Tematy szkoleń:

 • Analiza ryzyka w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2015
 • Analiza ryzyka w odniesieniu do wymagań normy ISO 45001:2018
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiem normy ISO 45001:2018
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiem normy ISO 9001:2015
 • Działania korygujące i zapobiegawcze w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2015
 • Ocena ryzyka metodą FMEA w zakresie BHP
 • Podejście procesowe w teorii i praktyce
 • Wymagania normy ISO 9001:2015
 • Wymagania normy ISO 45001:2018
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych zgodnie z wymaganiem normy ISO 9001:2015
 • Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych zgodnie z wymaganiem normy ISO 45001:2018

Nadchodzące szkolenia otwarte (programy szkoleń – Szkolenia otwarte)

 • Wymagania normy ISO 9001:2015: 4-5.03.2019, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • Audytor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015: 15-17.05.2019, Katowice; Cena – 1290,00 netto
 • Analiza ryzyka w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2015: 12.06.2019, Katowice; Cena – 690,00 netto
 • Wymagania normy ISO 45001:2018: 20-21.05.2019, Katowice; Cena – 1190,00 netto
 • Audytor wewnętrzny BHP wg ISO 45001:2018: 27-28.06.2019, Katowice; Cena – 1190,00 netto

Hotel Campanile, Sowińskiego 48, 40-028 Katowice (przy A4), ok 6 km od terenu Euro – Centrum

Ceny:

 • Pokój 1 osobowy ze śniadaniem – 150,00 pln
 • Pokój 2 osobowy ze śniadaniem – 175,00 pln
 • Parking przed wejściem do hotelu – bezpłatny
 • Parking za hotelem – monitorowany: 30,00 pln

Aby skorzystać z naszych, wynegocjowanych cen należy powołać się na firmę Sudhara Polska i wysłać informację na maila: Asystent Campanile Katowice: asystent@campanile.com.pl

Hotel Marysin Dwór, ul. Pukowca 17a Katowice ( obwodnica Bocheńskiego, przy Drogowej Trasie Średnicowej), ok 4 km od terenu Euro – Centrum

Ceny:

 • Pokój 1 osobowy ze śniadaniem – 130,00 pln + parking 20,00 pln
 • Pokój 2 osobowy ze śniadaniem – 160,00 pln + parking 20,00 pln

Aby skorzystać z naszych, wynegocjowanych cen należy powołać się na firmę Sudhara Polska i wysłać informację na recepcję, proszę podać również ceny.

Park Hotel Diament **** Katowice, ul. Wita Stwosza, ok 5 km od siedziby Sudhara Polska, tuż przy autostradzie A4, 3 km od ścisłego centrum Katowic

Ceny:

Dla uczestników szkoleń i kontrahentów współpracujących z Sudhara Polska w okresie szkoleń oferujemy pokoje 1 i 2 osobowe ze śniadaniem z 25 % zniżką od ceny dnia.

 • Parking przed wejściem do hotelu – bezpłatny
 • Parking za hotelem – zamknięty i monitorowany: 35,00 pln /doba     

Aby zarezerwować pokój na wyżej wymienionych warunkach proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny: kkiedrowicz@hotelediament.pl, tel. +48 512 971 568