SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 jako przyjęcie Systemu Zarządzania Jakością jest strategiczną decyzją organizacji, która może wspomóc poprawę efektów działania oraz stanowić solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju. Potencjalne korzyści dla Organizacji wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) opartego na niniejszej Normie Międzynarodowej to:

  • Zdolność do stałego dostarczenia wyrobów i usług, które spełniają wymagania Klienta, oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne
  • Stwarzanie szans na zwiększanie zadowolenia Klienta
  • Uwzględnienia ryzyka i szans związanych z jej kontekstem i celami
  • Możliwość wykazania zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością.

PRZED WDRAŻANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

3 BARDZO WAŻNE PYTANIA:

  1. Czemu ma służyć wdrożenie międzynarodowego standardu ISO 9001:2015?
  2. Czy dyrekcja przedsiębiorstwa będzie wspierać czynnie osiągnięcie standardu normy ISO 9001:2015? Czy każdy szczebel zarządzania jest włączony?
  3. Jakie główne procesy występują w organizacji, zapewniające osiągnięcie jej celów i spełnienia potrzeb klientów?

PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU

Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skutecznego Systemu Zarządzania Jakością. Koncepcją podejścia opartego na ryzyku była podana nie wprost w poprzednich wersjach normach ISO 9001, w tym np. w przeprowadzeniu działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie potencjalnych niezgodności, analizowaniu wszelkich niezgodności, które się pojawiają, oraz podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie ponownemu wystąpieniu niezgodności, odpowiednich do skutków niezgodności.

W celu spełnienia wymagań niniejszej normy ISO 9001:2015 organizacja powinna planować i wdrażać działania, które uwzględniają ryzyka i szanse. Uwzględnianie zarówno ryzyk, jak i szans stanowi podstawę do zwiększenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, poprawy wyników oraz zapobieganie negatywnym efektom.

Szanse mogą pojawić się jako wynik sytuacji sprzyjającej osiągnięciu zamierzonych wyników, takich jak: zbiór okoliczności, które umożliwiają Organizacji przyciągnięcie Klientów, rozwój nowych wyrobów i usług, redukcję odpadów lub poprawę produktywności.

(źródło: norma ISO 9001:2015, PKN)

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – ISO 45001:2018

Każda organizacja jest odpowiedzialna za minimalizowanie ryzyka zagrażającego zdrowiu lub życiu swoich pracowników. Wiele organizacji jest zainteresowanych systematycznymi działaniami na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach uporządkowanego systemu zarządzania wdrożonego w tych organizacjach. 

Norma ISO 45001:2018 określa wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz wytyczne stosowania, jak również umożliwia Organizacjom poprawienie wydajności systemu BHP przy zapobieganiu urazom i problemom zdrowotnym. Wytyczne normy ISO 45001:2018 mogą być stosowane przez każdą Organizację, niezależnie od jej wielkości, rodzaju i charakteru.

(źródło: pkn.pl)

CEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (ISO 45001:2018)

Celem systemu zarządzania BHP (ISO 45001:2018) jest zapewnienie ram do zarządzania ryzykami i szansami dotyczącymi BHP. Celem i zamierzonymi wynikami systemu zarządzania BHP (ISO 45001:2018) jest zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanych z pracą pracowników oraz zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (ISO 45001:2018)

Wdrożenie systemu zarządzania BHP zgodnego z normą ISO 45001:2018 umożliwia organizacji zarządzanie ryzykiem dotyczącym BHP i poprawę efektów działania w zakresie BHP. System zarządzania BHP (ISO 45001:2018) może pomóc organizacji spełnić wymagania prawne i inne wymagania.

(źródło: norma ISO 45001:2018)

Nasza Firma

Oferujemy Klientom szkolenia i doradztwo związane z wdrażaniem i audytowaniem w zakresie Systemów Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ISO 45001:2018. 

Zapewniamy wdrożenia, nadzór i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Tematy szkoleń (ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018) - SPRAWDŹ PROGRAM SZKOLENIA - KLIKNIJ W TEMAT SZKOLENIA

Szkolenie_ISO31000_2018_ISO31010_2020_Sudhara_Polska.jpg

SZKOLENIA OTWARTE – TUTAJ

Jeśli interesuje Państwa szkolenie dedykowane dla Państwa Organizacji, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.