LEAN MANUFACTURING (MANAGEMENT)

LEAN = organizacja firmy, oparta i skupiająca się na wyłapywaniu i eliminacji marnotrawstwa, czyli wszelkich zasad, zachowań, czynności, które nie powodują dodawania wartości do produktu. Prowadzi do rewolucyjnych zmian dających równoczesną poprawę jakości, jak i produktywności. Celem koncepcji Lean jest osiągnięcie większej wartości z mniejszej ilości zasobów (sprzętowych, kapitałowych i ludzkich), ale nie poprzez ich maksymalne wykorzystanie, które absurdalnie prowadzi do strat, lecz lepsze wykorzystanie i eliminację “TŁUSZCZU”.

Koncepcja LEAN bazuje na założeniu, że tam gdzie jest praca – tam będzie zawsze marnotrawstwo i że nie ma stanu wystarczająco doskonałego.

„Wszystko co robimy, polega na skracaniu czasu od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu kiedy dostaniemy pieniądze. Ciągle redukujemy ten czas przez eliminację marnotrawstwa (non – value added wastes)” – Taichi Ohno, twórca TPS.

NARZĘDZIA LEAN MANUFACTURING

 • Mapa systemu – strategiczny plan dla optymalizacji procesu.
 • Identyfikacja i eliminacja strat – określenie strat, „siedem typów strat”.
 • 5S – porządek i organizacja miejsca pracy.
 • Program utrzymania ruchu – poprawa wykorzystania kapitału i wydajności maszyn.
 • SMED – szybkie przezbrajanie, techniki redukcji czasu przezbrajania.
 • Produkcja gniazdowa – ustawienie maszyn zgodnie z kolejnością operacji, zbilansowanie gniazd, gniazda wielofunkcyjne, Kanban, system ciągniony, małe partie, równomierna produkcja.

EFEKTYWNOŚĆ LEAN MANUFACTURING

Lean Manufacturing pozwala dokładnie rozpoznać potrzeby klienta i dostarczyć mu produkt/usługę (wartość dodaną):

 • W możliwie najkrótszym czasie.
 • W odpowiedniej jakości.
 • Konkurencyjnej cenie.

Dzięki zastosowaniu w praktyce Lean w niedługim czasie zauważy się znaczną poprawę wyników operacyjnych oraz wskaźników finansowych dzięki:

 • Redukcji czasu cyklu lub eliminację wąskich gardeł.
 • Szybszemu reagowaniu na zamówienia.
 • Redukcji braków.
 • Poprawie wydajności.
 • Redukcji zapasu w toku produkcji.
 • Zwiększeniu nacisku na naukę i usprawnienia.
 • Technikom pomocniczym – narzędzia i technologie możliwe do zastosowania w wielu branżach.

Nasza Firma

Oferujemy Klientom szkolenia dedykowane (zamknięte) i otwarte oraz wdrożenia i doradztwo w zakresie optymalizacji oraz ogólnej poprawy wydajności i jakości w procesach produkcyjnych. 

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB.

Tematy szkoleń:

 • Autonomiczny TPM & OEE ( Total Productive Maintenance & Overall Equipment Effectiveness)- Autonomiczne zarządzanie utrzymaniem maszyn wraz z wskaźnikiem efektywnego wykorzystania maszyn.
 • Audytor 5S.
 • 5S & Visual Management.
 • Ciągły przepływ w gniazdach i liniach produkcyjnych – OEE.
 • Doskonalenie wieloasortymentowej produkcji w partiach.
 • Kaizen & Hiyarihatto.
 • Lean in office – Lean w biurze.
 • Lean in services – Lean w usługach.
 • Lean manufacturing – szczupłe zarządzanie w przedsiębiorstwie.
 • Optymalizacja łańcucha dostaw i gospodarki magazynowej.
 • Planowanie produkcji.
 • Poka — yoke.
 • Podstawy standaryzacji procesów produkcyjnych.
 • Standaryzacja pracy poprzez balansowanie procesu produkcyjnego.
 • SMED – Skracanie czasów przezbrojeń.
 • TOYOTA Kata.
 • VSM (Value Stream Mapping) – Mapowanie strumienia wartości.
szkolenia zakupy w przemyśle

SZKOLENIA OTWARTE – TUTAJ

Jeśli interesuje Państwa szkolenie dedykowane dla Państwa Organizacji, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.