PROGRAM SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA:

Nabycie umiejętności identyfikacji tzw. przyczyn źródłowych problemu i zdefiniowania skutecznych działań zapobiegawczych i korygujących na podstawie metodologii 8D z wykorzystaniem narzędzi takich jak 5WHY, diagramu przyczynowo skutkowego ISHIKAWA, metodologii Jest-Nie Ma, analizy drzewa błędów FTA, metoda A3.

GRUPA DOCELOWA:

 • Inżynierowie procesu oraz jakości zaangażowani w procesy dotyczące rozwiązywania problemów wewnątrz firmy
 • Specjaliści jakości odpowiedzialni za reklamacje klientów
 • Kierownicy średniego szczebla

Dzień 1:

Pre – test

Definicja problemu

▪ Definicja przyczyn źródłowych

▪ Różnice pomiędzy korekcją, działaniami zapobiegawczymi, korygującymi a doskonalącymi

▪ Metodologia 8D

▪ D0 – opis problemu, świadomość problemu, przygotowanie do „raportu 8D”, karta rozwiązywania problemu Jest-Nie Ma

▪ D1 – powołanie zespołu na bazie karty Jest-Nie Ma, role i odpowiedzialności oraz komunikacja

▪ D2 – dokładny opis problemu Co? Gdzie? Kiedy? Jak duży? – różnice z karty Jest-Nie Ma

▪ D3 – tymczasowe działania natychmiastowe, korekcja, obserwacja wady po wdrożeniu działań tymczasowych

▪ D4 – analiza przyczyny źródłowej oraz tzw. punktów ucieczki, jak zrobiono i dlaczego wysłano

✓ 5WHY

✓ ISHIKAWA

✓ Analiza drzewa błędów FTA

Dzień 2:

D4 – analiza przyczyny źródłowej oraz tzw. punktów ucieczki- kontynuacja

▪ D5 – Planowane działania korygujące dla ustalonych przyczyn źródłowych oraz punktów ucieczki

▪ D6 – Wdrożone działania, Problem Solving Document, Wdrożenie, Weryfikacja i potwierdzenie skuteczności, PDCA

▪ D7 – Działania zapobiegawcze, przegląd podobnych procesów i dokumentów

▪ D8 – follow-up, zamknięcie raportu i podziękowania dla zespołu

▪ Wykorzystanie raportu A3 do rozwiązywania problemów

Panel dyskusyjny

Post – test 

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 23.05.2018r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa trenera Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Park Naukowo – Technologiczny w Katowicach (na terenie Euro-Centrum), ul. Ligocka 103, budynek 8 – parking dla Klientów/Gości – obok budynku nr 6

 • Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.
 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy z deserem
 • Koszt 2-dniowego szkolenia: 1250,00 netto za osobę bez zakwaterowania

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację  drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

Formularz szkolenia otwartego należy pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”.

https://sudharapolska.com/do-pobrania/

Prosimy o wysłanie formularza na poniższy adres email:

otwarte@sudharapolska.com

Zapisz się na szkolenie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Stanowisko (wymagane – pomaga nam dostosować program oraz ćwiczenia)

  Ilość osób (wymagane)

  Preferencje, dodatkowe potrzeby (mile widziane)

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]