PROGRAM SZKOLENIA PROBLEM SOLVING G8D

PROBLEM SOLVING GLOBAL 8D – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W 8 DYSCYPLINACH – CO TO JEST ? NA CZYM POLEGA ?

Problem Solving, znane również jako rozwiązywanie problemów, to strukturalne podejście do identyfikacji, analizy i eliminacji problemów w organizacji. W kontekście szkolenia “GLOBAL 8D – Rozwiązywanie Problemów w 8 Dyscyplinach”, Problem Solving odnosi się do wykorzystania metodyki 8D, która składa się z ośmiu kroków (8 dyscyplin), aby skutecznie radzić sobie z różnymi rodzajami problemów, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej.

Metodyka 8D to narzędzie, które pomaga zespołom problemowym przejść przez proces identyfikacji, analizy i eliminacji problemów, aż do ich ostatecznego rozwiązania. Każda z ośmiu dyscyplin metodyki 8D ma swoje określone cele i działania, które pomagają zapewnić kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów.

Kierownik projektu, zwany również liderem projektu, odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu całym procesem Problem Solving. Jego zadaniem jest koordynowanie działań zespołu, zapewnienie odpowiednich zasobów oraz monitorowanie postępów w realizacji działań korygujących i zapobiegawczych. Kierownik projektu dba także o utrzymanie zaangażowania zespołu oraz efektywną komunikację w celu osiągnięcia sukcesu w rozwiązywaniu problemów.

W skrócie, Problem Solving w kontekście metodyki 8D polega na systematycznym podejściu do identyfikacji, analizy i eliminacji problemów, przy użyciu specjalnie zaprojektowanych kroków i narzędzi, aby osiągnąć trwałe rozwiązania i zapobiec powstawaniu podobnych problemów w przyszłości.

GLOBAL 8D – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W 8 DYSCYPLINACH:

Opis szkolenia:

Szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów metodyką 8D pozwoli uczestnikom swobodnie wykorzystywać poznane narzędzie i zrozumieć dokładnie każdy krok z poznawanej metodyki. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie teoria Problem Solving, geneza metodyki 8D w raz z jej poszczególnymi krokami oraz szereg ćwiczeń pozwalających utrwalić zdobytą wiedzę. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady stosowane przez głównych klientów przemysły motoryzacyjnego: BMW, Ford, LR, Volvo, Stellantis.

Cel szkolenia:

Pozyskanie wiedzy z zakresu metodyki 8D stanowiącej podstawę pracy inżyniera jakości, inżyniera  procesu, pracownika produkcji zaangażowanego w rozwiązywanie problemów produkcyjnych i innych osób zaangażowanych w PS oraz współpracę z klientami.  Uczestnicy szkolenia mogą ugruntować swoją wiedzą a podczas prowadzonych ćwiczeń praktycznie zastosować poszczególne elementy pozwanej metodyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie do metodyki Problem Solving:

 • Proces ciągłego doskonalenia jako kluczowy element rozwoju firmy.
 • Budowanie kultury organizacji opartej na ciągłym doskonaleniu.
 • Definicja problemu.
 • Określanie zakresu problemu/projektu oraz zawężanie problemu.
 • Sposoby definiowania i wyboru Problemów Biznesowych: matryca kontroli wpływu, Multi Voting, Ocena ekspercka.
 • Definiowanie celu problemu/projektu.
 • Praca oparta na rzeczywistych danych – San Gen Shungi.
 • Narzędzia i metodyki do rozwiązywania problemów:
  1. PDCA;
  2. Raport A3 i PDCA;
  3. DMAIC;
  4. QRQC.

II. Metodyka 8D jako podstawowe narzędzie do rozwiązywania problemów i współpracy z klientami stosowane w przemyśle samochodowym:

 • Geneza metodyki 8D.
 • Omówienie poszczególnych kroków raportu 8D (główne punkty):
 1. D1 – Powołanie zespołu:
  • stosowanie narzędzia: SIPOC, mapowanie procesu;
  • dobór uczestników zespołu;
  • role uczestników zespołu i rola lidera;
  • fazy pracy zespołu.
 2. D2 – Opis problemu:
  • stosowanie narzędzia 5W2H, Is-IsNot.
 3. D3 – Działania korekcyjne:
  • zabezpieczenie klienta/organizacji przed eskalacją problemu;
  • monitoring działań korekcyjnych – aspekty biznesowe.
 4. D4 – Definicja przyczyn źródłowych problemu:
  • burza mózgów, metoda 635;
  • analiza Ishikawa;
  • 5Why, WHY-WHY;
  • analiza występowania, nie wykrycia i systemowa;
 5. D5 – Określenie działań korygujących – kryteria wyboru i wybór rozwiązań.
 6. D6 – Wdrożenie działań korygujących:
  • plan działań korygujących;
  • weryfikacja skuteczności wdrożonych działań (monitoring).
 7. D7 – definiowanie i wdrożenie akcji zapobiegawczych:
  • standard, definiowanie nowego standardu;
  • zmiany doskonalące w procesie i/lub w procesach kontrolnych;
  • skuteczne wdrażanie zmian doskonalących.
 8. D8 – ocena i zamknięcie raportu 8D, działania Lessons Learned i look a cross.

III. Omówienie przykładowych raportów 8D klientów OEM: BMW, Stellantis, Volvo, LR, Ford:

 • Wyjaśnienie poszczególnych elektów raportów;
 • Omówienie przykładowych raportów na drukach klientów 8D;

IV. Omówienie różnic – praktyczne wskazówki.

GRUPA ODBIORCZA:

Szkolenie adresowanie jest do firm, które zamierzają wdrożyć w swojej organizacji metodykę 8D jako narzędzie do rozwiązywania problemów lub też z racji prowadzonego biznesu zobowiązane są to stosowania narzędzia 8D.

Uczestnikami powinny być osoby, które podczas swoje codziennej pracy wykorzystują narzędzie 8D i metodykę PS: inżynierowie jakości, Inżynierowie procesu, liderzy produkcyjni, pracownicy jakości obszaru produkcji, kierownicy, szefowie produkcji, koordynatorzy, służby wspierające produkcję.

Szkolenie może być adresowanie dla zespołów początkujących lub też po uzgodnieniu do zespołu oczekującego konkretnego wsparcia w obszarze PS i metodyki 8D.

WARTOŚCI DODANE PO SZKOLENIU:

 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu metodyki 8D.
 • Poznanie metod stosowanych podczas realizacji poszczególnych kroków raportu 8D.
 • Praktyczna wiedza z zakresu narzędzia 8D umożliwiająca zrozumienie oczekiwań klientów oraz samodzielną realizację raportu 8D.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

 • Możliwość indywidualnego dopasowania programu szkolenia do potrzeb klienta – szkolenie dla grupy początkowej lub też dla pracowników, którzy współpracując na co dzień z klientami OEM poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania lub też chcą udoskonalić „swój warsztat”.

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 23.09.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa trenera Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

8D_problem solving_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.