PROGRAM SZKOLENIA CQI-15

CQI – 15 WELDING SYSTEM ASSESSMENT – OCENA PROCESU SPECJALNEGO SPAWANIA/ZGRZEWANIA – 2 EDYCJA, STYCZEŃ 2020

Dokument ten, którego celem jest zapewnienie wspólnego podejścia do systemu zarządzania spawalnictwem dla organizacji zajmujących się produkcją i serwisem części samochodowych, określa wymagania dotyczące procesów dla organizacji lub jej dostawców wykonujących spawanie metali żelaznych i nieżelaznych. Obecnie, w drugim wydaniu, dokonano licznych aktualizacji, w tym dodano pytania dotyczące audytów stanowiskowych do tabel procesów, aby zmniejszyć redundancję i uprościć przebieg audytów, a także dodano dwa dodatkowe procesy: Spawanie z wykorzystaniem rzutu elementu złącznego oraz spawanie doczołowe łukiem elektrycznym z wymuszonym magnesem (MIAB).

źródło: aiag.org

Ciągłe doskonalenie jakości jako wspólne podejście do Systemu Zarządzania podczas realizacji procesów spawania/zgrzewania.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom dogłębnej wiedzy na temat normy CQI-15 i jej zastosowania w ocenie oraz zarządzaniu procesami spawania i zgrzewania w przemyśle motoryzacyjnym. Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności audytowania, planowania, realizacji oraz dokumentowania tych procesów, zgodnie z najnowszymi aktualizacjami i wymaganiami globalnymi. Dodatkowo, uczestnicy nauczą się skutecznie stosować zdobytą wiedzę w praktyce, poprzez warsztaty i analizę rzeczywistych przypadków.

PROGRAM SZKOLENIA:

PRE – TEST

 1. Charakterystyka procesów specjalnych w świetle wymagań ISO, IATF, AIAG
 2. Rodzina norm AIAG CQI
 3. Normy AIAG CQI w świetle wymagań Klientów. Powiązania normy CQI-15 z innymi wymaganiami globalnymi
 4. Wprowadzenie do normy CQI-15
 5. Podstawowa terminologia w normie CQI-15, omówienie przykładowych metod spajania
 6. Kwalifikacje audytorów oraz zasad planowania, realizacji oraz raportowania audytów
 7. Budowa arkuszy audytowych i system oceny:
  • działania zapobiegawcze
  • analiza przyczyn źródłowych niezgodności oraz działania korygujące
 8. Szczegółowe omówienie wymagań w zakresie:
  • Ocena procesu spajania
  • Dokumentacja
  • Planowanie/Dokumentacja jakościowa
  • Monitorowanie procesu produkcji/Dokumentacja
  • Procedury i raportowanie przeróbek lub złomowania
 9. Ocena trendów wyników spawania.
 10. Job Audyt – audyt w miejscu wykonywania operacji spajania.
  • Warsztaty praktyczne – Wypełnianie sekcji 1-5
  • Warsztaty praktyczne – Job Audyt stosowanych procesów spawania/zgrzewania
  • Panel dyskusyjny z analizą wypełnionych formularzy
 11. Podsumowanie Szkolenia

POST – TEST

Część warsztatowa (1dzień) polega na wykonaniu analizy i oceny rzeczywistego procesu, gdzie występuje proces spawania/zgrzewania.

Warsztat ma za zadanie maksymalne utrwalenie i wprowadzenie do codziennej pracy wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia (w ramach szkoleń dedykowanych w Organizacjach).

GRUPA ODBIORCZA:

Szkolenie skierowane jest do:

 1. Inżynierów i techników jakości odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę procesów spawania i zgrzewania w branży motoryzacyjnej.
 2. Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych zajmujących się przeprowadzaniem ocen zgodności z normami jakości.
 3. Kierowników produkcji i liderów zespołów technicznych, którzy są odpowiedzialni za optymalizację i nadzór nad specjalistycznymi procesami produkcyjnymi.
 4. Pracowników działów R&D projektujących i implementujących nowe rozwiązania spawalnicze oraz zgrzewalnicze.

WARTOŚCI DODANE PO SZKOLENIU:

 1. Zwiększenie kompetencji w zakresie audytowania procesów specjalnych, co przyczyni się do poprawy jakości i efektywności procesów produkcyjnych.
 2. Podniesienie standardów jakościowych dzięki lepszemu zrozumieniu wymagań normy CQI-15, co umożliwi spełnianie oczekiwań klientów i przepisów międzynarodowych.
 3. Optymalizacja kosztów produkcji poprzez minimalizację błędów, niezgodności i przeróbek, co przekłada się na niższe koszty i mniejszą ilość odpadów.
 4. Wzrost efektywności przez lepszą organizację pracy i skuteczniejsze zarządzanie procesami spawania i zgrzewania.
 5. Rozwój umiejętności praktycznych poprzez intensywne warsztaty, które umożliwiają stosowanie teorii w codziennych zadaniach operacyjnych.
 6. Budowanie kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach uczestników, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku.

Szkolenie to jest kluczowe dla firm stawiających na rozwój kompetencji swoich pracowników oraz podnoszenie standardów produkcyjnych, aby sprostać wymaganiom globalnego rynku motoryzacyjnego.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia pracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 30.01.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte lub odwołane, Klienci zostaną o tym poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE PROCESY SPECJALNE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.