WSZYSTKIE PROPONOWANE SZKOLENIA OFERUJEMY JAKO SZKOLENIA PROWADZONE STACJONARNIE, KORZYSTAJĄC Z BAZY HOTELOWEJ W KRAJU.

OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (DEDYKOWANYCH): TUTAJ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2024 - PROCESY SPECJALNE CQI (CONTINOUS QUALITY IMPROVEMENT) - PROCESY SPECJALNE POZOSTAŁE

KategoriaNazwa szkoleniaTerminMiastoCena (netto)

Procesy specjalne CQI. Pozostałe procesy specjalne.
SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-9 (AIAG) Heat Treat System Assessment – Ocena procesu obróbki cieplnej
Czwarte wydanie CQI-9 to kompleksowy audyt obejmujący najbardziej powszechne procesy obróbki cieplnej stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Ma na celu zapewnienie wspólnego podejścia do systemu zarządzania obróbką cieplną dla organizacji produkujących i obsługujących części samochodowe, zawiera dodatkowe najlepsze praktyki oraz nowe i zmodyfikowane wymagania i wyjaśnienia dla organizacji dostawczych, które należy rozważyć przy dokonywaniu własnej samooceny.

15-16.04.2024

4-5.11.2024

23-24.01.2024
13-14.06.2024
9-10.12.2024

20-21.05.2024
21-22.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1950
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-11 (AIAG) Plating System Assessment – Ocena systemu/procesów galwanizacji.
Poznaj wymagania procesowe, jakie Twoja organizacja musi spełnić, aby opracować system zarządzania galwanizacją, który zapewni ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie wadom oraz redukcję zmienności i odpadów w łańcuchu dostaw. Zastosowanie tego procesu pozwoli spełnić wymagania prawne i zidentyfikować obszary wymagające poprawy przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia klientów.


22-23.04.2024

28-29.11.2024

19-20.02.2024
27-28.06.2024
2-3.12.2024

4-5.03.2024
12-13.09.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1950
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-12 (AIAG) Coating System Assessment – Ocena systemu/procesu nakładania powłok lakierniczych.
Nowy proces specjalny CQI-12: Ocena Systemu Powlekania został opracowany, aby pomóc w lepszej ocenie systemów jakości w zakładach lakierniczych dostarczających powłoki samochodowe OEM. Obecnie, w swoim trzecim wydaniu, Ocena Systemu Powlekania została zaktualizowana i poprawiona w celu zwiększenia przejrzystości oraz uwzględnienia koncepcji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016, „podejścia procesowego” i „zarządzania ryzykiem”.


9-10.05.2024

24-25.10.2024

28-29.03.2024
13-14.06.2024
9-10.12.2024

22-23.04.2024
2-3.09.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1950
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-15 (AIAG) Welding System Assessment – Ocena systemu/procesu spawania/zgrzewania.
Dokument ten, którego celem jest zapewnienie wspólnego podejścia do systemu zarządzania spawalnictwem dla organizacji zajmujących się produkcją i serwisem części samochodowych, określa wymagania dotyczące procesów dla organizacji lub jej dostawców wykonujących spawanie metali żelaznych i nieżelaznych. Obecnie, w drugim wydaniu, dokonano licznych aktualizacji, w tym dodano pytania dotyczące audytów stanowiskowych do tabel procesów, aby zmniejszyć redundancję i uprościć przebieg audytów, a także dodano dwa dodatkowe procesy: Spawanie z wykorzystaniem rzutu elementu złącznego oraz spawanie doczołowe łukiem elektrycznym z wymuszonym magnesem (MIAB).


11-12.04.2024

18-19.11.2024

22-23.02.2024
16-17.09.2024

13-14.05.2024
14-15.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1950
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-27 Casting System Assessment – Ocena systemu/procesu odlewania.
Norma CQI-27, Proces specjalny: Ocena systemu odlewniczego zawiera wymagania dla dostawców odlewów samochodowych OEM. Jest to wspólny wymóg (norma) klientów OEM i Tier 1, mający na celu stworzenie wspólnych wymagań procesowych dla odlewni, wymagań, które – jak wynika z naszych wspólnych doświadczeń – przyniosą korzyści branży odlewniczej dla klientów OEM z sektora motoryzacyjnego. Do dokumentu dołączony jest plik Excel do wypełnienia w ramach oceny.


15-16.04.2024

4-5.11.2024

23-24.01.2024
20-21.06.2024
9-10.12.2024

21-22.03.2024
10-11.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1950
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-23 Molding System Assessment – Ocena systemu/procesu w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Ocena systemu formowania opracowana przez AIAG stanowi wspólne podejście procesowe do kontroli procesów formowania oraz metodologię oceny i korygowania bieżących procesów. Zawiera również najlepsze praktyki ciągłego doskonalenia, kładąc nacisk na zapobieganie wadom oraz redukcję zmienności i odpadów w łańcuchu dostaw, a także zawiera ocenę do pobrania wraz z formularzami do jej wypełnienia.


27-28.06.2024

28-29.11.2024

18-19.04.2024
26-27.09.2024

23-24.05.2024
17-18.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1950
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8Wymagania dotyczące procesu klejenia zgodnie z wymaganiami DIN 6701 - NOWOŚĆ !


13-14.06.2024

25-26.11.2024

15-16.04.2024
5-6.12.2024

21-22.03.2024
21-22.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

2150
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-8 (AIAG) Layered process audit – Audyt warstwowy procesu.
Wytyczna CQI-8 integruje LPA z zarządzaniem kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI), dzięki czemu LPA ma pozytywny wpływ na wyniki biznesowe. Inne ważne punkty obejmują zalecenia dotyczące rozszerzenia odpowiedzialności poza funkcję jakości, sugerowanie roli zespołu ds. planowania LPA, promowanie wykorzystania LPA w obszarach nieprodukcyjnych (np. inżynieria, zakupy, zarządzanie programem), zalecanie ról i obowiązków dla LPA (schemat RASIC), rozszerzone wytyczne dotyczące pisania skutecznych pytań arkusza kontrolnego LPA oraz bardziej szczegółowe wyjaśnienie procesu auditu.

3-4.06.2024

16-17.12.2024

29-30.01.2024
30-31.05.2024
14-15.11.2024

26-27.03.2024
24-25.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1950
Zapisz się