WSZYSTKIE PROPONOWANE SZKOLENIA OFERUJEMY JAKO DWIE OPCJE DO WYBORU DLA KLIENTA – SZKOLENIA PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ ORGANIZACJI ORAZ W WERSJI ONLINE

OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (DEDYKOWANYCH) I ONLINE: TUTAJ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2023 - PROCESY SPECJALNE CQI (CONTINOUS QUALITY IMPROVEMENT) - PROCESY SPECJALNE POZOSTAŁE

Kategoria szkoleniaNazwa szkoleniaTerminMiastoCena

Procesy specjalne CQI. Pozostałe procesy specjalne.
SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-9 (AIAG) Heat Treat System Assessment – Ocena procesu obróbki cieplnej
Czwarte wydanie CQI-9 to kompleksowy audyt obejmujący najbardziej powszechne procesy obróbki cieplnej stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Ma na celu zapewnienie wspólnego podejścia do systemu zarządzania obróbką cieplną dla organizacji produkujących i obsługujących części samochodowe, zawiera dodatkowe najlepsze praktyki oraz nowe i zmodyfikowane wymagania i wyjaśnienia dla organizacji dostawczych, które należy rozważyć przy dokonywaniu własnej samooceny.
21 – 22 czerwiec 2023
14 – 15 grudzień 2023

27 – 28 kwiecień 2023
14 – 15 wrzesień 2023

3 – 4 kwiecień 2023
10 – 11 październik 2023
Gdańsk
Katowice
Wrocław
1890
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-11 (AIAG) Plating System Assessment – Ocena systemu/procesów galwanizacji.
Poznaj wymagania procesowe, jakie Twoja organizacja musi spełnić, aby opracować system zarządzania galwanizacją, który zapewni ciągłe doskonalenie, kładąc nacisk na zapobieganie wadom oraz redukcję zmienności i odpadów w łańcuchu dostaw. Zastosowanie tego procesu pozwoli spełnić wymagania prawne i zidentyfikować obszary wymagające poprawy przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia klientów.
27 – 28 kwiecień 2023
19 – 20 październik 2023

13 – 14 kwiecień 2023
19 – 20 wrzesień 2023

16 – 17 marzec 2023
20 – 21 wrzesień 2023
Gdańsk
Katowice
Wrocław
1890
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-12 (AIAG) Coating System Assessment – Ocena systemu/procesu nakładania powłok lakierniczych.
Nowy proces specjalny CQI-12: Ocena Systemu Powlekania został opracowany, aby pomóc w lepszej ocenie systemów jakości w zakładach lakierniczych dostarczających powłoki samochodowe OEM. Obecnie, w swoim trzecim wydaniu, Ocena Systemu Powlekania została zaktualizowana i poprawiona w celu zwiększenia przejrzystości oraz uwzględnienia koncepcji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016, „podejścia procesowego” i „zarządzania ryzykiem”. Dodatkowe ulepszenia obejmują nowy kreator formularzy, wymagania dotyczące wszystkich urządzeń testowych związanych z każdym procesem na końcu każdej tabeli procesu, przeredagowany i rozszerzony rozdział dotyczący pirometrii i inne.
30 – 31 maj 2023
14 – 15 grudzień 2023

10 – 11 maj 2023
12 – 13 październik 2023

23 – 24 maj 2023
6 – 7 listopad 2023
Gdańsk
Katowice
Wrocław
1890
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-15 (AIAG) Welding System Assessment – Ocena systemu/procesu spawania/zgrzewania.
Dokument ten, którego celem jest zapewnienie wspólnego podejścia do systemu zarządzania spawalnictwem dla organizacji zajmujących się produkcją i serwisem części samochodowych, określa wymagania dotyczące procesów dla organizacji lub jej dostawców wykonujących spawanie metali żelaznych i nieżelaznych. Obecnie, w drugim wydaniu, dokonano licznych aktualizacji, w tym dodano pytania dotyczące audytów stanowiskowych do tabel procesów, aby zmniejszyć redundancję i uprościć przebieg audytów, a także dodano dwa dodatkowe procesy: Spawanie z wykorzystaniem rzutu elementu złącznego oraz spawanie doczołowe łukiem elektrycznym z wymuszonym magnesem (MIAB).
24 – 25 maj 2023
11 – 12 październik 2023

5 - 6 czerwiec 2023
24 – 25 październik 2023

16 – 17 marzec 2023
28 – 29 wrzesień 2023
Gdańsk
Katowice
Wrocław
1890
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-27 Casting System Assessment – Ocena systemu/procesu odlewania.
Norma CQI-27, Proces specjalny: Ocena systemu odlewniczego zawiera wymagania dla dostawców odlewów samochodowych OEM. Jest to wspólny wymóg (norma) klientów OEM i Tier 1, mający na celu stworzenie wspólnych wymagań procesowych dla odlewni, wymagań, które – jak wynika z naszych wspólnych doświadczeń – przyniosą korzyści branży odlewniczej dla klientów OEM z sektora motoryzacyjnego. Do dokumentu dołączony jest plik Excel do wypełnienia w ramach oceny.
13 – 14 kwiecień 2023
28 – 29 listopad 2023

18 – 19 maj 2023
14 – 15 grudzień 2023

3 – 4 kwiecień 2023
12 – 13 październik 2023
Gdańsk
Katowice
Wrocław
1890
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8Wymagania dotyczące procesu klejenia zgodnie z wymaganiami DIN 6701 - NOWOŚĆ !
terminy szkoleń wkrótce
Gdańsk
Katowice
Wrocław
2150
Zapisz się


SZKOLENIE CQI-9,11,12,15,17,23,27,8CQI-8 (AIAG) Layered process audit – Audyt warstwowy procesu.
Wytyczna CQI-8 integruje LPA z zarządzaniem kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI), dzięki czemu LPA ma pozytywny wpływ na wyniki biznesowe. Inne ważne punkty obejmują zalecenia dotyczące rozszerzenia odpowiedzialności poza funkcję jakości, sugerowanie roli zespołu ds. planowania LPA, promowanie wykorzystania LPA w obszarach nieprodukcyjnych (np. inżynieria, zakupy, zarządzanie programem), zalecanie ról i obowiązków dla LPA (schemat RASIC), rozszerzone wytyczne dotyczące pisania skutecznych pytań arkusza kontrolnego LPA oraz bardziej szczegółowe wyjaśnienie procesu auditu. Ponadto CQI-8 promuje mierzenie skuteczności LPA, wyjaśnia wdrażanie LPA za pomocą arkuszy kontrolnych LPA dla poszczególnych procesów, opisuje, jak przeprowadzać audyty i rejestrować wyniki, oraz przedstawia konkretne sugestie dotyczące poprawy istniejącego systemu LPA.
20 – 21 kwiecień 2023
7 – 8 listopad 2023

29 – 30 maj 2023
16 – 17 listopad 2023

19 – 20 kwiecień 2023
7 – 8 grudzień 2023
Gdańsk
Katowice
Wrocław
1890
Zapisz się