PROGRAM SZKOLENIA KANON BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE

KANON BEZPIECZEŃSTWA – BUDOWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE

  • Określenie bezpieczeństwa i zakresu jego rozumienia. Czy bezpieczeństwa jest takie samo dla wszystkich?
  • Potrzeby organizacji lotniczej dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa
  • Identyfikacja elementów niezbędnych do stworzenia bezpiecznej organizacji lotniczej
  • Tworzenie kanonu bezpieczeństwa
  • Omówienie elementów bezpieczeństwa oraz analiza ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa
  • Uwagi dotyczące posługiwaniem się systemami jakości, BHP i SMS-a dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ich wzajemne relacje.

KANON BEZPIECZEŃSTWA – Cel szkolenia:

Warsztaty zwiększające świadomość systemu, ich celem jest umożliwienie uczestnikom zrozumienia budowy systemu bezpieczeństwa oraz zarządzania organizacją lotniczą oraz w jaki sposób powyższe realizuje się wdrażając wymagania przepisów oraz jak tworzyć i utrzymać system odpowiadający potrzebom organizacji. 

Grupa docelowa:

Personel zarządzający wszystkich szczebli, administracja, dział HR i dział handlowy, działy jakości, SMS i BHP oraz kandydaci na audytorów i cały personel poświadczający. Wskazane objęcie szkoleniem całości personelu organizacji. Szkoleniem może być stosowane prowadzone dla pracowników nowo zatrudnionych.

Czas realizacji:

Szkolenie wstępne (8h – 1 dzień lub 1,5 dnia on-line)

Wartość dodana:

Szkolenie jest szkoleniem autorskim opracowanym w związku z próbą optymalizacji systemu zarządzania organizacją lotniczą posiadająca wiele certyfikatów. Może być stosowane we wszystkich typach organizacji. na szkoleniu można mieszać grupy z organizacji różnych typów.

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LOTNICTWO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.