LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA. PRZEMYSŁ OBRONNY.

AS 9100:2016 (rev D.) – Systemy zarządzania jakością – Wymagania dla Organizacji lotniczych, kosmicznych i obronnych.

Norma ta obejmuje wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i określa dodatkowe wymagania przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego, definicje i uwagi.

Podkreśla się, że wymagania określone w niniejszym standardzie są komplementarne (a nie alternatywne) dla klienta i obowiązujące wymogi ustawowe i regulacyjne.

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy Organizacja:

  • Musi wykazać zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania Klienta oraz obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, oraz
  • Ma na celu zwiększenie zadowolenia klientów poprzez efektywne stosowanie systemu, w tym procesy doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z klientem oraz obowiązujące wymogi ustawowe i wykonawcze.

Wszystkie wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej mają charakter ogólny i mają zastosowanie do dowolnej organizacji, bez względu na jej rodzaj lub wielkość, ani oferowane przez nią produkty i usługi.

UWAGA 1: W niniejszej Normie Międzynarodowej terminy “produkt” lub “usługa” mają zastosowanie wyłącznie do produktów i usług przeznaczonych lub wymaganych przez klienta.

UWAGA 2: Wymagania ustawowe i regulacyjne mogą być wyrażone jako wymagania prawne.

(źródło: www.sae.org)

Nasza Firma

Oferujemy Klientom szkolenia i doradztwo związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym i kosmonautyce, narzędzi i metod związanych z ciągłym doskonaleniem w Organizacjach oraz ich audytowaniem i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących AS 9100, 9110, 9120, PART oraz EMAR. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Tematy szkoleń:

SZKOLENIA OTWARTE – TUTAJ