LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA. PRZEMYSŁ OBRONNY

AS 9100:2016 (rev D.) – Systemy zarządzania jakością – Wymagania dla Organizacji lotniczych, kosmicznych i obronnych.

Norma ta obejmuje wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 i określa dodatkowe wymagania przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego, definicje i uwagi.

Podkreśla się, że wymagania określone w niniejszym standardzie są komplementarne (a nie alternatywne) dla klienta i obowiązujące wymogi ustawowe i regulacyjne.

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy Organizacja:

 • Musi wykazać zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania Klienta oraz obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, oraz
 • Ma na celu zwiększenie zadowolenia klientów poprzez efektywne stosowanie systemu, w tym procesy doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z klientem oraz obowiązujące wymogi ustawowe i wykonawcze.

Wszystkie wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej mają charakter ogólny i mają zastosowanie do dowolnej organizacji, bez względu na jej rodzaj lub wielkość, ani oferowane przez nią produkty i usługi.

UWAGA 1: W niniejszej Normie Międzynarodowej terminy “produkt” lub “usługa” mają zastosowanie wyłącznie do produktów i usług przeznaczonych lub wymaganych przez klienta.

UWAGA 2: Wymagania ustawowe i regulacyjne mogą być wyrażone jako wymagania prawne.

(źródło: www.sae.org)

Nasza Firma

Oferujemy Klientom szkolenia i doradztwo związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym i kosmonautyce, narzędzi i metod związanych z ciągłym doskonaleniem w Organizacjach oraz ich audytowaniem i bogatą ofertę szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych z wymagań dotyczących AS 9100, 9110, 9120, PART oraz EMAR. Szkolenia i doradztwo prowadzimy stacjonarnie i ONLINE.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB (RÓWNIEŻ ONLINE).

Tematy szkoleń:

 • Auditor wewnętrzny PART 21 G
 • Auditor wewnętrzny PART 145
 • Auditor wewnętrzny PART CAMO – DAWNIEJ PART M/G
 • Auditowanie w lotnictwie
 • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania jakością zgodnie z wymaganiem normy AS/EN 9100:2016 rev D
 • Budowa Systemu Bezpieczeństwa w lotnictwie – KANON BEZPIECZEŃSTWA (warsztaty) – NOWOŚĆ !!!
 • Części nieautoryzowane (Fraud Parts)
 • Czynnik ludzki w obsłudze technicznej
 • Czynnik ludzki w organizacji produkującej (PART 21G)
 • KURS dla Kierowników Jakości
 • Przepisy lotnicze dla Zarządów
 • Umowy bilateralne BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement)
 • Uszkodzenia ciałami obcymi FOD oraz części podejrzane o niezdatność SUP
 • SMS (Safety Management System) – System zarządzania bezpieczeństwem – WPROWADZENIE
 • SMS (Safety Management System) – System zarządzania bezpieczeństwem dla organizacji produkujących
 • SMS (Safety Management System) – System zarządzania bezpieczeństwem dla organizacji usługowych
 • SMS (Safety Management System) – System zarządzania bezpieczeństwem dla organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
 • Wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg normy AS/EN 9100:2016 rev D
 • Wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg normy AS/EN 9110:2016 rev C
 • Wymagania Systemu Zarządzania jakością wg AS/EN 9120:2016 rev B
 • Wymagania dla organizacji produkującej PART 21G
 • Wymagania dla organizacji projektującej PART 21J
 • Wymagania dla organizacji obsługowej PART 145
 • Wymagania dla organizacji obsługowej PART 145 – ZMIANY (zgodnie z NPA)
 • Wymagania PART 147
 • Wymagania dla organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu PART CAMO (dawniej PART M/G)
 • Wymagania PART CAO (dawniej PART M/F + M/G dla małego lotnictwa)
 • Wymagania PART M/I – Przegląd zdatności do lotu
 • Wymagania PART M/L – Zapewnienie zdatności w lotnictwie lekkim (szkolenie wspierające dla Part CAO, bazowe dla prywatnych właścicieli statków powietrznych)
 • Wymagania dla Organizacji produkującej wyroby wojskowe – EMAR 21
 • Wymagania dla Organizacji obsługującej wyroby wojskowe – EMAR 145
 • Wymagania do zarządzania ciągłą zdatnością do lotu EMAR M
 • Zarządzanie czynnikiem ludzkim
 • Zarządzanie konfiguracją zgodnie z wymaganiem ISO 10007:2018
 • Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2015 i AS 9100:2016

Nadchodzące szkolenia otwarte (programy szkoleń – Szkolenia otwarte)