WSZYSTKIE PROPONOWANE SZKOLENIA OFERUJEMY JAKO DWIE OPCJE DO WYBORU DLA KLIENTA – SZKOLENIA PROWADZONE STACJONARNIE, KORZYSTAJĄC Z BAZY HOTELOWEJ W KRAJU ORAZ W WERSJI ONLINE

OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (DEDYKOWANYCH) I ONLINE: TUTAJ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2024 – LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA. PRZEMYSŁ OBRONNY

Kategoria Nazwa szkoleniaTerminMiastoCena (netto)

Systemy AS i ISO
w lotnictwie
szkolenia lotnicze_Sudhara PolskaWymagania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiem normy AS/EN 9100:2016 rev D
Poznaj wymagania normy AS/EN 9100:2016 w lotnictwie i kosmonautyce. Praktyczna interpetacja.

szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

12-13.02.2024

10-11.06.2024
9-10.09.2024
18-19.11.2024

ONLINE

Warszawa


 1750  
2190 
Zapisz się
szkolenia lotnicze_Sudhara Polska

WYMAGANIA SZJ JAKO AESQ DLA ORGANIZACJI PROJEKTUJĄCYCH I PRODUKUJĄCYCH SILNIKI LOTNICZE ZGODNIE z AS/EN 13100:2021 - NOWOŚĆ
Poznaj zbiór wymagań dotyczących normy AS 13100:2021 - od wymagań AS 9100 po wszystkie narzędzia jakości oraz wymagania dla dostawców.
Zjazd I - Część A: 11-12.04.2024
Zjazd II - Część B i C: 25-26.04.2024

Zjazd I - Część A: 25-26.11.2024
Zjazd II - Część B i C: 9-10.12.2024

Warszawa

3290
Zapisz się
szkolenia lotnicze_Sudhara Polska

Zarządzanie KONFIGURACJĄ zgodnie z wymaganiem ISO 10007:2018
Poznaj wymagania dotyczące zarządzania konfiguracją w lotnictwie.szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

22.04.2024

25.11.2024

ONLINE

Warszawa


1099
1290
Zapisz się
szkolenia lotnicze_Sudhara Polska

Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2015 i AS 9100:2016
Poznaj wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem w lotnictwie.szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

20.03.2024
6.09.2024

ONLINE

Warszawa

1099
1290

Zapisz się

Wymagania EASA PART
szkolenia dla lotnictwa,szkolenia dla wojska, szkolenia dla kosmonautyiWymagania EASA PART 21 G
Poznaj wymagania PART 21G dla organizacji lotniczych produkcyjnych.
szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

30-31.01.2024

22-23.04.2024
8-9.07.2024
12-13.12.2024

ONLINE

Warszawa


1750
2190
Zapisz się
szkolenia dla lotnictwa,szkolenia dla wojska, szkolenia dla kosmonautyiWymagania EASA PART 145
Poznaj wymagania PART 145 dla organizacji lotniczych obsługowych.

szkolenie ONLINE

w przypadku 4 osób

26-27.02.2024
3-4.06.2024
2-3.09.2024
9-10.12.2024

ONLINE

Warszawa


1750
2190
Zapisz się
szkolenia dla lotnictwa,szkolenia dla wojska, szkolenia dla kosmonautyiWymagania EASA PART 21 J
Poznaj wymagania PART 21J dla organizacji lotniczych projektujących.
szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

22-23.01.2024
15-16.04.2024

4-5.07.2024
25-26.11.2024

ONLINE

Warszawa


1750
2190
Zapisz się
szkolenia dla lotnictwa,szkolenia dla wojska, szkolenia dla kosmonautyi

Wymagania EASA PART CAMO - Organizacja zarządzania ciągła ZDATNOŚCIĄ DO LOTU (DAWNIEJ PART M/G)
Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi certyfikowanej organizacji produkującej, budową systemu zarządzania organizacją itd.szkolenie ONLINE

w przypadku 4 osób

26-27.02.2024

24-25.06.2024
16-17.09.2024
16-17.12.2024

ONLINE

Warszawa

1750
2190
Zapisz się

Auditowanie w lotnictwie według AS 9100 oraz EASA PART


Auditor wewnętrzny SZJ zgodnie z wymaganiem normy AS/EN 9100:2016 rev D
Przygotuj się do pełnienia roli audytora wewnętrznego w organizacji produkujących w obszarze przemysłu lotniczego, kosmicznego lub wojskowego certyfikowanych wg standardu AS/EN 9100. 
11-12.03.2024
11-12.07.2024
14-15.10.2024
5-6.12.2024

Warszawa


2190
Zapisz się


Auditor wewnętrzny według wymagań EASA PART 21G
Przygotowanie pracowników do pełnienia roli auditorów wewnętrznych w organizacji Part 21G oraz umożliwienie im praktycznej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności podczas symulowanego auditu.
19-20.02.2024
6-7.05.2024
23-24.09.2024
4-5.11.2024

Warszawa


2190
Zapisz się


Auditor wewnętrzny według wymagań EASA PART 145
Przygotowanie pracowników do pełnienia roli auditorów wewnętrznych w organizacji Part 145 oraz umożliwienie im praktycznej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności podczas symulowanego auditu.
14-15.03.2024
20-21.06.2024
12-13.09.2024
28-29.11.2024

Warszawa


2190
Zapisz się

Auditowanie w lotnictwie
Przygotowanie pracowników technicznych organizacji lotniczych do pełnienia roli audytorów wewnętrznych.
27-29.03.2024
6-8.11.2024

Warszawa


2790
Zapisz się

Zarządzanie kapitałem ludzkim w lotnictwie
szkolenia handlingowe_sudhara polskaZarządzanie czynnikiem ludzkim
Poznaj postawę kierownictwa w zarządzaniu czynnikiem ludzkim w lotnictwie.
szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

7.02.2024

29.05.2024
25.09.2024
11.12.2024

ONLINE

Warszawa1099
1290
Zapisz się
szkolenia handlingowe_sudhara polska
KURS dla Kierowników Jakości w lotnictwie – NOWOŚĆ
Przygotowanie pracowników do pełnienia roli kierowników systemów zgodności (ew. jakości) w organizacji PART 145, PART CAMO, PART CAO, PART 21G, PART J, AS9100, AS9110 i innych oraz umożliwienie im weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności podczas warsztatów polegających na symulacji audytu.
11-12.04.2024
30-31.10.2024

Warszawa2290
Zapisz się

Systemy bezpieczeństwa w lotnictwie
handling_sudhara poskaCzynnik ludzki w obsłudze technicznej zgodnie z GM 145.A.30 (e)
Zapoznanie uczestników z podstawami zjawiska czynnika ludzkiego, które występuje w czasie prowadzenia obsługi sprzętu latającego.

szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

15-16.01.2024

13-14.05.2024
7-8.10.2024

ONLINE

Warszawa


1750
2190
Zapisz się
handling_sudhara poskaCzynnik ludzki w lotnictwie dla organizacji produkującej zgodnie z PART 21G
Zapoznanie uczestników z podstawami zjawiska czynnika ludzkiego, które mogą być przyczyną problemów powstających w organizacji produkującej, które w skrajnym przypadku mogą doprowadzić do wypadku lotniczego.

szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

4-5.03.2024

17-18.06.2024
26-27.09.2024

21-22.11.2024

ONLINE

Warszawa


1750
2190
Zapisz się
handling_sudhara poska
SMS (Safety Management System) - System Zarządzania Bezpieczeństwem – dla Organizacji Zarządzania CIĄGŁĄ ZDATNOŚCIĄ DO LOTU
Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi organizacji Part CAMO w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz wrażania SMS-a.
szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

22-23.02.2024
25-26.04.2024
27-28.06.2024
24-25.10.2024

ONLINE

Warszawa

1750
2190
Zapisz się
handling_sudhara poska
SMS (Safety Management System) - System Zarządzania Bezpieczeństwem – wprowadzenie dla ORGANIZACJI OBSŁUGUJĄCEJ
Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi organizacji obsługowej Part 145 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz wrażania SMS-a.
szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

18-19.03.2024

13-14.06.2024
19-20.09.2024
18-19.12.2024

ONLINE

Warszawa

1750
2190
Zapisz się
handling_sudhara poska
SMS (Safety Management System) - System Zarządzania Bezpieczeństwem – wprowadzenie dla ORGANIZACJI PRODUKUJĄCEJ
Zaznajomienie uczestników z wymaganiami stawianymi organizacji obsługowej Part 21G w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz wrażania SMS-a.
szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

15-16.02.2024

16-17.05.2024
4-5.09.2024
14-15.11.2024

ONLINE

Warszawa

1750
2190
Zapisz się
handling_sudhara poska


Budowa systemu bezpieczeństwa w lotnictwie (KANON BEZPIECZEŃSTWA) – WARSZTATY – NOWOŚĆ !
Warsztaty zwiększające świadomość systemu, ich celem jest umożliwienie uczestnikom zrozumienia budowy systemu bezpieczeństwa oraz zarządzania organizacją lotniczą oraz w jaki sposób powyższe realizuje się wdrażając wymagania przepisów oraz jak tworzyć i utrzymać system odpowiadający potrzebom organizacji.
szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

6.03.2024

26.06.2024
4.12.2024

ONLINE

Warszawa

1099
1290
Zapisz się

Szkolenia techniczne
w lotnictwie
handling_2_sudhara polska

Uszkodzenia ciałami obcymi FOD oraz części podejrzane o niezdatność SUP
FOD (FOREIGN OBJECT DAMAGE) w lotnictwie – Uszkodzenia ciałami obcymi FOD oraz części podejrzane o niezdatność SUP.
13.03.2024
6.06.2024
4.12.2024

ONLINE


1099
Zapisz się
handling_2_sudhara polska
Bezpieczeństwo wiązek elektrycznych EWIS (Electrical Wiring Interconnection System)
Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi samolotowego systemu przewodowych połączeń elektrycznych.
21.02.2024
26.06.2024
16.10.2024

ONLINE


1099
Zapisz się

Wojskowe systemy lotnicze
Military airplane at flying on the speed

Wymagania EMAR 21 - Europejski Wojskowy System Lotniczy
Poznaj wymagania stawiane certyfikowanej organizacji produkującej, budową systemu zarządzania organizacją, potrzeb w zakresie zapewnienia wymagań sił i środków, zasad współpracy z dostawcami, zarządzania dokumentacją oraz kierunek zmian w wymaganiach
szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

7-8.03.2024

10-11.10.2024

ONLINE

Warszawa


1750
2190
Zapisz się
Military airplane at flying on the speed

Wymagania EMAR 145 - Europejski Wojskowy System Lotniczy
Poznaj wymagania stawiane certyfikowanej organizacji produkującej, budową systemu zarządzania organizacją, potrzeb w zakresie zapewnienia wymagań sił i środków, zasad współpracy z dostawcami, zarządzania dokumentacją oraz kierunek zmian w wymaganiach
szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

18-19.04.2024

28-29.10.2024

ONLINE

Warszawa


1750
2190
Zapisz się
Military airplane at flying on the speed

Wymagania EMAR M - Europejski Wojskowy System Lotniczy
Poznaj wymagania stawiane certyfikowanej organizacji produkującej, budową systemu zarządzania organizacją, potrzeb w zakresie zapewnienia wymagań sił i środków, zasad współpracy z dostawcami, zarządzania dokumentacją oraz kierunek zmian w wymaganiach
szkolenie ONLINE
w przypadku 4 osób

20-21.05.2024

1-2.10.2024

ONLINE

Warszawa


1750
2190
Zapisz się


Narzędzia jakości stosowane
w lotnictwie
Airplane above business city
APQP i PPAP w lotnictwie zgodnie z AS 9145 i RM 13145
Poznaj wymagania dotyczące planowania i realizacji procesu produkcyjnego, aż do użytkowania produktu, obsługi i opinii klienta, na zgodność z normą AS 9145 i RM 13145.
18-19.04.2024
21-22.10.2024


Warszawa


2290
Zapisz się
Airplane above business cityFMEA w lotnictwie zgodnie z AS 13004 i RM 13004
Poznaj metodologię ograniczania ryzyka przy użyciu diagramów przepływu procesu (PFD), analizy PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) oraz planów kontroli.
20-21.05.2024
18-19.11.2024Warszawa

2290
Zapisz się
Airplane above business city


Rozwiązywanie problemów (Problem solving) w 8 dyscyplinach w przemyśle lotniczym zgodnie z wymaganiem normy AS 13000.
Poznaj metodologię skoncentrowaną na zarządzaniu problemami związanymi z produktami i procesami produkcyjnymi, chociaż niektóre z nich mogą być również stosowane w innych sytuacjach, takich jak problemy związane z usługami i doskonaleniem.
19-20.06.2024
18-19.12.2024

Warszawa


2290
Zapisz się