KONTOLA CZYSTOŚCI TECHNICZNEJ VDA 19.1

KONTROLA CZYSTOŚCI TECHNICZNEJ VDA 19.1 – CO TO JEST ?

VDA 19.1 to standard opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (Verband der Automobilindustrie), który określa wytyczne i metody kontroli czystości technicznej w komponentach samochodowych. Standard ten ma na celu zapewnienie, że wszystkie części i składniki stosowane w produkcji pojazdów są wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na ich jakość, niezawodność i funkcjonalność.

VDA 19.1 szczegółowo opisuje różnorodne metody badania czystości, w tym płukanie pod ciśnieniem, mycie ultradźwiękowe, testy na stanowiskach funkcjonalnych oraz inne techniki, jak wstrząsanie (agitation). Podkreśla również znaczenie kwalifikacji i walidacji tych metod, na przykład poprzez analizę krzywej rozpadu (decay curve) i blank test, które są kluczowe dla zapewnienia wiarygodności wyników badań.

Standard uwzględnia także metody analizy i dokumentacji zanieczyszczeń, takie jak filtracja, grawimetria, mikroskopia (świetlna i elektronowa), analiza składu chemicznego (EDX) oraz zliczanie cząstek w układach hydraulicznych. Jest to istotne dla utrzymania wysokich standardów czystości, które są niezbędne w wielu gałęziach przemysłu, w szczególności w motoryzacji, gdzie czystość komponentów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i wydajność pojazdów.

Podsumowując, VDA 19.1 to kluczowy standard dla branży motoryzacyjnej, który pomaga w identyfikacji, kontroli i eliminacji zanieczyszczeń w procesie produkcyjnym, zwiększając tym samym jakość i niezawodność finalnych produktów.

KONTROLA CZYSTOŚCI TECHNICZNEJ VDA 19.1 – CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności związanych z kontrolą czystości technicznej VDA 19.1, z naciskiem na praktyczne aspekty stosowania różnych metod badania czystości oraz dokumentowania wyników. Uczestnicy nauczą się efektywnie identyfikować i rozwiązywać typowe problemy związane z analizą czystości w przemyśle.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

Postępowanie z komponentami do badania czystości według wymagania VDA 19.1.

Wybór odpowiedniej metody badania czystości, na przykładzie rzeczywistych komponentów:

  • Płukanie pod ciśnieniem.
  • Mycie ultradźwiękowe.
  • Test na stanowisku funkcjonalnym.
  • Wstrząsanie (agitation).

Kwalifikacja i walidacja metody badania czystości (Decay curve i blank test) z uwzględnieniem praktycznych problemów, które można napotkać.

Kontrola czystości VDA 19.1 – Analiza zanieczyszczeń:

  • Filtracja.
  • Grawimetria.
  • Mikroskopia (świetlna, elektronowa).
  • Analiza składu chemicznego (EDX).
  • Zliczanie cząstek w układach hydraulicznych.
  • Kontrola bezpośrednia.

Kontrola czystości VDA 19.1 – Dokumentacja wyników.

Orientacyjne koszty podstawowe.

VDA 19.1 – Najczęstsze problemy spotykane w analizie czystości:

  • Długi czas pojedynczego badania czystości.
  • Ujemna masa zanieczyszczeń jako wynik grawimetrii.
  • Klasyfikacja cząstek.
  • Wykonywanie grawimetrii zaolejonych komponentów.
  • Analiza statystyczna wyników badania czystości.

Post – test

GRUPA ODBIORCZA:

 • Inżynierowie jakości i produkcji.
 • Specjaliści ds. kontroli jakości.
 • Technicy laboratorium zajmujący się analizami czystości technicznej.
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie standardów czystości w przemyśle motoryzacyjnym oraz innych branżach technicznych wymagających wysokiego stopnia czystości komponentów.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Zdolność do wyboru i zastosowania odpowiedniej metody badania czystości na przykładzie rzeczywistych komponentów, takich jak płukanie pod ciśnieniem czy mycie ultradźwiękowe.
 • Umiejętność kwalifikacji i walidacji metod badania czystości, co obejmuje rozumienie krzywej rozpadu i blank testu.
 • Kompetencje w zakresie analizy i klasyfikacji zanieczyszczeń z użyciem różnych technik, takich jak mikroskopia świetlna, elektronowa oraz analiza składu chemicznego (EDX).
 • Znajomość procedur dokumentowania wyników oraz orientacyjnych kosztów podstawowych związanych z kontrolą czystości.
 • Rozwój umiejętności analizy statystycznej wyników badań, co pozwala na lepsze zrozumienie i interpretację danych, a także szybsze identyfikowanie problemów i wprowadzanie odpowiednich rozwiązań.
 • Wzrost efektywności procesów produkcyjnych dzięki skróceniu czasu potrzebnego na badania czystości oraz zwiększeniu dokładności w klasyfikacji cząstek i interpretacji wyników grawimetrii.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte lub odwołane, Klienci zostaną o tym poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.