AUDIT WYROBU VDA 6.5

AUDYT WYROBU WEDŁUG WYMAGAŃ VDA 6.5 – CO TO JEST ?

VDA 6.5 to standard opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (Verband der Automobilindustrie), który jest skoncentrowany na audytowaniu produktów w branży motoryzacyjnej. Jest to część szerszego zestawu norm VDA, które obejmują różne aspekty jakości i audytów w przemyśle motoryzacyjnym.

VDA 6.5 definiuje procedury i kryteria niezbędne do przeprowadzania audytów produktów, co obejmuje szczegółowe wytyczne dotyczące planowania, realizacji i raportowania z auditów. Standard ten skupia się na ocenie gotowych wyrobów pod kątem ich zgodności ze specyfikacjami oraz wymaganiami klientów, co ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i niezawodności produktów motoryzacyjnych.

W ramach VDA 6.5 szczegółowo omawiane są różne aspekty procesu audytowego, takie jak:

 • Cel i zakres stosowania audytu.
 • Kryteria wejściowe do ustalenia programu audytu.
 • Etapy realizacji programu audytów.
 • Monitorowanie i ocena programu audytów.
 • Kontrolowane charakterystyki wyrobów.
 • Wyposażenie do kontroli i specyfikacje dotyczące kontrolowanych części.
 • Dokumentowanie wyników audytu oraz klasyfikacja niezgodności.

Standard VDA 6.5 jest niezbędny dla audytorów oraz specjalistów ds. jakości w branży motoryzacyjnej, zapewniając metody i narzędzia do skutecznego zapewnienia, że produkty są zgodne z najwyższymi standardami jakościowymi. Dzięki jego wdrożeniu firmy są w stanie nie tylko identyfikować problemy, ale także wprowadzać odpowiednie działania korygujące, co przyczynia się do ciągłej poprawy jakości.

AUDYT WYROBU VDA 6.5 (WYDANIE 3, MARZEC 2020) – CEL SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy na temat standardu VDA 6.5, skupiając się na metodologii przeprowadzania audytów produktu w branży motoryzacyjnej. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie planować, realizować i oceniać audyty zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi i specyficznymi dla klientów, co jest kluczowe dla zapewnienia jakości i zgodności produktów.

PROGRAM SZKOLENIA:

PRE – TEST

 1. Wymagania ISO 19011:2018 i VDA 6.5:
 • Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży Automotive powoływanych przez podręcznik VDA 6.3: standard IATF 16949:2016.
 • Wymagania klientów.
 1. VDA 6.5 – Audyt produktu – Teoria:
 • Cel i zakres stosowania VDA 6.5.
 • Przebieg auditu wyrobu.
 • Program auditu:
  • Kryteria wejściowe do ustalenia programu auditu.
  • Ustalenia dotyczące programu auditu.
  • Zakres programu auditów.
  • Realizacja programu auditów.
  • Monitorowanie i ocena programu auditów.
 • Plan auditu:
  • Kontrolowane charakterystyki.
  • Wyposażenie do kontroli oraz liczba części podlegająca kontroli.
  • Specyfikacje dotyczące kontroli części testowych.
  • Pobieranie części do kontroli.
  • Identyfikacja części podlegających kontroli.
  • Transport i pakowanie części podlegających kontroli.
  • Powrót części do procesu.
 • Przeprowadzanie auditu wyrobu.
 • Dokumentowanie auditu – Dokumenty/zapisy związane z audytowanym wyrobem.
 • Sprawozdanie z auditu – klasyfikacja niezgodności.
 • Działania poauditowe.
 • Raportowanie z auditu.
 • Wymagania dla auditorów.
 • ,,Lessons learned’’ – baza wiedzy.
 • Ćwiczenia VDA 6.5:
  • Dobór wyrobów w rodziny.
  • Przeprowadzanie audytu.
  • Raportowanie.

POST – TEST

GRUPA ODBIORCZA:

 • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni specjalizujący się w audytach produktów w branży motoryzacyjnej.
 • Specjaliści ds. jakości odpowiedzialni za przeprowadzanie i nadzorowanie audytów zgodności produktów.
 • Kierownicy ds. jakości i produkcji, którzy muszą zrozumieć i wspierać procesy audytowe w swoich organizacjach.
 • Osoby odpowiedzialne za rozwijanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych.
 • Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty u dostawców, PPAP od dostawców.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Uczestnicy będą umieli skutecznie planować i realizować audyty produktów, zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej.
 • Zdobędą umiejętności w zakresie identyfikacji i klasyfikacji niezgodności oraz opracowywania działań poauditowych, co przyczyni się do poprawy jakości i zgodności produktów.
 • Nauczą się przygotowywać i interpretować dokumentację audytową, co jest kluczowe dla przejrzystości procesów audytowych i śledzenia wyników audytów.
 • Rozwiną umiejętności w zakresie raportowania z audytów, co zwiększy efektywność komunikacji wewnętrznej oraz z klientami i dostawcami.
 • Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o “lessons learned”, czyli bazę doświadczeń zdobytych podczas audytów, co umożliwi ciągłe doskonalenie procesów audytowych i ogólnych praktyk jakościowych w organizacji.
 • Poprzez ćwiczenia praktyczne, takie jak dobór wyrobów w rodziny i przeprowadzanie audytu, uczestnicy zyskają pewność siebie i umiejętności niezbędne do samodzielnego przeprowadzania audytów w realnych warunkach pracy.

Czas trwania szkolenia – 1 dzień

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 20.04.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

VDA 6.5_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte lub odwołane, Klienci zostaną o tym poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.