WSZYSTKIE PROPONOWANE SZKOLENIA OFERUJEMY JAKO SZKOLENIA PROWADZONE STACJONARNIE, KORZYSTAJĄC Z BAZY HOTELOWEJ W KRAJU.

OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (DEDYKOWANYCH) I ONLINE: TUTAJ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2024 - LABORATORIUM I INŻYNIERIA

KategoriaNazwa szkoleniaTerminMiastoCena (netto)

Inżynieria
szkolenia z metrologiiInterpretacja rysunku technicznego zgodnie z wymaganiem normy ISO GPS.
Poznaj zasady użytkowania dokumentacji techniczno-rysunkowej zarówno w obszarze kooperacji jak i produkcji. Aspekt tworzenia i doboru metod pomiaru zinterpretowanych wymagań rysunkowych zainteresuje pracowników służb zapewnienia jakości.
15-16.02.2024
3-4.10.2024

11-12.03.2024
9-10.09.2024

25-26.04.2024
14-15.11.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1950
Zapisz się
szkolenia z metrologiiMetrologia długości i kąta w praktyce laboratoryjnej
Poznaj podstawy wyrażania i zapisywania wyników pomiarów, obliczania błędów oraz wyznaczania niepewności, czytanie rysunków i specyfikacji. Naucz się interpretować wyniki pomiarów.

27-28.05.2024
16-17.12.2024

4-5.04.2024
14-15.10.2024

18-19.03.2024
16-17.09.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1950
Zapisz się
szkolenia z metrologiiWymiarowanie i tolerowanie geometryczne GD&T.
Poznaj zasady wymiarowania i tolerowania geometrycznego zgodnie z wytycznymi norm ISO GPS i ASME.
9-10.05.2024
4-5.11.2024

25-26.01.2024
23-24.09.2024

8-9.02.2024
21-22.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

2150
Zapisz się
szkolenia z metrologiiAnaliza danych w MINITAB.
Poznaj zasady obsługi programu MINITAB z wykorzystaniem i obliczaniem danych statystycznych.
13-14.06.2024
19-20.12.2024

9-10.05.2024
14-15.11.2024

4-5.03.2024
7-8.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

2350
Zapisz się
szkolenia z metrologiiPlanowanie eksperymentu DOE (Design of experiments).
Naucz się na szkoleniu w jaki sposób poprawić charakterystykę produktu lub procesu, zredukować czas rozwoju produktu i procesu produkcji, obniżyć koszty, zoptymalizować parametry procesu.

11-12.04.2024
19-20.09.2024

6-7.06.2024
5-6.12.2024

23-24.05.2024
28-29.11.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

2300
Zapisz się
szkolenia z metrologiiNadzorowanie sprzętu kontrolno - pomiarowego.
Naucz się podstaw z zakresu metrologii ogólnej, umiejętności do wykonania podstawowych pomiarów liniowych i kątowych oraz nadzoru nad przyrządami pomiarowymi.
1-2.02.2024
2-3.09.2024

25-26.03.2024
28-29.10.2024

17-18.06.2024
9-10.12.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1850
Zapisz się
szkolenia z metrologiiWspółrzędnościowe maszyny pomiarowe - metodyka pomiaru.
Poznaj metodologię pomiaru za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań rysunku technicznego.
27-28.06.2024
17-18.10.2024

18-19.04.2024
28-29.11.2024

22-23.02.2024
19-20.09.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

2100
Zapisz się
szkolenia z metrologiiWzorcowanie przyrządów pomiarowych
Naucz się wzorcowania podstawowych przyrządów pomiarowych umożliwiające przeprowadzenie wzorcowania w wewnętrznym laboratorium pomiarowym.
4-5.03.2024
18-19.11.2024

20-21.06.2024
2-3.12.2024

16-17.05.2024
24-25.10.2024

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1750
Zapisz się

Laboratorium
szkolenia laboratoriumSystem Zarządzania w Laboratorium badawczym zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.
Zdobądź wiedzę dotyczącą normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz kompetencje do pracy z systemem zarządzania w laboratorium badawczym opartym na wyżej wymienionej normie.
wkrótce

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1100
Zapisz się
szkolenia laboratoriumAuditor wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium badawczym zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.
Zdobądź umiejętności przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wytycznymi normy PN-EN ISO 19011:2018-08.
wkrótce

Gdańsk

Katowice

Wrocław

1750
Zapisz się