PROGRAM SZKOLENIA ANALIZA DANYCH W MINITAB

ANALIZA DANYCH W MINITAB

ANALIZA DANYCH W MINITAB – STOSOWANIE ASYSTENTA

Asystent pomaga w wykonaniu analizy MSA, analiza zdolności, testowanie hipotez, analizy regresji, kart kontrolnych, DOE. Wszystkie analizy są wykonywane włącznie z interpretacją wyników.

Minitab daje duże możliwości graficznej prezentacji danych, co znacznie ułatwia ich analizę oraz wnioskowanie.

MINITAB – MSA

Program Minitab pozwala w zakresie MSA wyznaczyć wskaźniki zdolności przyrządu pomiarowego Cg, Cgk. Dokonać oceny zdolności systemu pomiarowego, wyznaczyć błąd standardowy (Bias). Pełna analiza odtwarzalności i powtarzalności realizowana jest poprzez metodę średniej i rozstępu (R&R) oraz analizę wariancji (ANOVA), zarówno w wariancie gdy można powtórzyć pomiary na tej samej części jak i w przypadku badań niszczących. Możliwa jest analiza zarówno systemów dających w wyniku pomiaru wartość liczbową jak i atrybutową (wyznaczenie współczynników kappa Cohena).

MINITAB – SPC

Program Minitab pozwala w zakresie SPC wyznaczyć wskaźniki zdolności Cp, Cpk oraz Pp, Ppk. Dokonać oceny zdolności procesu w przypadku, gdy rozkład analizowanego parametru jest inny niż rozkład normalny (wykorzystywane są transformaty Boxa-Coxa oraz Johnsona lub procedura doboru najlepszego rozkładu).

Program umożliwia także monitorowanie procesu za pomocą kart kontrolnych Shewharta (karta wartości średniej i rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu) oraz za pomocą oceny alternatywnej (p, np, c,u).

ANALIZA DANYCH W MINITAB – Program szkolenia:

Pre – Test

Dzień I

 1. Wprowadzenie do obsługi programu Minitab:
  • Możliwości analityczne programu.
  • Zastosowanie programu.
  • Dostosowanie interfejsu dla użytkownika.
  • Funkcja Help.
 1. Podstawowe zagadnienia statystyczne:
  • Wykresy kropkowe, pudełkowe, histogram, wykresy procesu w czasie.
  • Podstawowe miary statystyczne – ich liczenie i interpretacja.
 1. Analiza zależności:
  • Miary korelacji i ich zastosowanie.
  • Wykresy zależności.
  • Regresja liniowa i nieliniowa.
 1. Analiza systemu pomiarowego:
  • Analiza R&R metodą średnich i rozstępów.
  • Analiza R&R metodą ANOVA.
 1. Statystyczne sterowanie procesem (SPC):
 • Karty kontrolne dla cech mierzalnych.

Dzień II

 1. Rozkład danych oraz jego weryfikacja:
  • Testy normalności rozkładu
  • Rysowanie rozkładu
  • Symulowanie danych
  • Obliczanie wskaźników Cp, Cpk.
 1. Weryfikacja podstawowych hipotez statystycznych:
  • Testy dla wariancji – ich zastosowanie i interpretacja
  • Testy dla średnich – ich zastosowanie i interpretacja
  • Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA).
 1. Funkcja asystenta w pakiecie Minitab:
 • Zastosowanie, wady i zalety czarnej skrzynki.
 1. Wprowadzenie do planowania eksperymentów:
 • Wprowadzenie do DOE.

Post – Test

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 01.02.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

MINITAB_program szkolenia_Sudhara Polska

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE INŻYNIERIA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: