PROGRAM SZKOLENIA RYSUNEK TECHNICZNY - PODSTAWY

INTERPRETACJA RYSUNKU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z WYMAGANIEM NORMY ISO GPS.

Analiza rysunku technicznego w kontekście norm ASME i ISO stanowi kluczowy element w procesie konstrukcyjno-technologicznym, zapewniając precyzyjne i jednoznaczne przekazywanie informacji między różnymi etapami produkcji oraz między zespołami pracującymi nad projektem. Program szkolenia, opracowany przez Sudhara Polska, podkreśla znaczenie nabycia przez pracowników umiejętności interpretowania wymagań rysunku technicznego zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak ISO GPS, co umożliwia stosowanie uniwersalnych metod i terminologii, a tym samym zwiększa efektywność pracy i minimalizuje ryzyko błędów.

Szkolenie obejmuje szeroki zakres tematów, od podstaw rysunku technicznego, przez specyfikację geometryczną produktów (GPS) i strukturę norm GPS, w tym ISO 1101, ISO 14405, ISO 8015, aż po zaawansowane koncepcje, takie jak tolerowanie geometryczne i wymiarowanie (GD&T) oraz analizę tolerancji kształtu, kierunku i położenia. Program uwzględnia również kwestie związane z chropowatością powierzchni, metodami pomiarowymi oraz oznaczeniami połączeń spawanych i zgrzewanych na rysunkach technicznych.

RYSUNEK TECHNICZNY – Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest: nabycie przez pracowników umiejętności sprawnego interpretowania wymagań zawartych w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej zgodnie z obowiązującymi standardami ISO GPS. To z kolei umożliwia stosowanie uniwersalnych metod i terminologii, co zwiększa efektywność pracy i minimalizuje ryzyko błędów.

Interpretacja rysunku technicznego zgodnie z normami ASME i ISO jest niezbędna do zapewnienia precyzji, jednoznaczności i efektywności w procesach produkcyjnych i konstrukcyjnych. Szkolenie oferowane przez Sudhara Polska jest odpowiedzią na potrzeby rynku, zapewniając pracownikom niezbędne narzędzia do osiągnięcia tych celów.

RYSUNEK TECHNICZNY – Program szkolenia:

Pre – test

 1. Powtórzenie podstawowych informacji o rysunku technicznym.
 2. GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
 3. Struktura norm GPS (ISO 1101, ISO 14405, ISO 8015).
 4. GD&T – geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS.
 5. Tolerowanie ogólne.
 6. Układ tolerancji i pasowań.
 7. Tolerowanie gwintów oraz ściętych krawędzi.
 8. Elementy geometryczne, teoretyczne, zastępcze, skojarzone.
 9. Klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych.
 10. Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni – interpretacja i metodyka pomiaru.   
 11. Bazy wymiarowe : ich rodzaje, tworzenie układów bazowych.
 12. Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachyleni – interpretacja i metodyka pomiaru.
 13. Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii- interpretacja i metodyka pomiaru.
 14. Warunki (zasady) stosowane w tolerowaniu (MMC, LMC, RMC, EC).
 15. Chropowatość powierzchni.
 16. Połączenia zgrzewane, spawane – oznaczenia na rysunku.
 17. Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów rysunkowych.
 18. Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych.

Post – test

RYSUNEK TECHNICZNY – Adresaci szkolenia:

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się dokumentacją techniczno-rysunkową, zarówno w obszarze kooperacji, jak i produkcji, oraz pracowników służb zapewnienia jakości, których zadaniem jest tworzenie i dobór metod pomiaru zinterpretowanych wymagań rysunkowych. Aspekt tworzenia i doboru metod pomiaru zinterpretowanych wymagań rysunkowych zainteresuje pracowników służb zapewnienia jakości. Dwudniowe szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale również praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności poprzez dyskusje i ćwiczenia na przykładowych dokumentacjach.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 10.01.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE INŻYNIERIA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

 

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: