PROGRAM SZKOLENIA

 • System bezpieczeństwa w organizacji Part M
 • System jakości w organizacjach Part M oraz relacje z SMS i zarządzaniem ochroną
 • Auditowanie jako element integralny systemu
 • Podstawa prawna auditowania
 • Auditor, jego rola i cechy dobrego audytora
 • Opracowanie list kontrolnych głównej i pomocniczej
 • Roczny program auditów
 • Planowanie auditu
 • Zarządzanie auditem
 • Poszukiwanie dowodów
 • Użycie list kontrolnych
 • Realizacja auditu
 • Notatki auditora
 • Zbieranie dowodów
 • Opisywanie niezgodności
 • Raport z auditu
 • Działania poauditowe

EGZAMIN

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do pełnienia roli auditorów wewnętrznych w organizacji Part M oraz umożliwienie im praktycznej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności podczas symulowanego auditu.

Grupa docelowa:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych w organizacji Part M, auditorzy bez przeszkolenia lub chcący uzupełnić swoją wiedzę, personel SMS, personel kierowniczy

Wartość dodana:

W czasie szkolenia wykładowca przekazuje realną wiedzę i doświadczenie aktywnego auditora oraz posługuje się przykładami z zrealizowanych audytów.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (12godzin ćwiczeń)

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

Nadchodzące szkolenia otwarte (ONLINE) – HARMONOGRAM i programy szkoleń – Szkolenia otwarte

OFERTA WSZYSTKICH SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (STACJONARNYCH I ONLINE): TUTAJ