PROGRAM SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – PODSTAWY

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania projektami:
  • projekt, zarządzanie projektami,
  • metodyka zarządzania projektami oraz podejścia do zarządzania projektami: podejście tradycyjne (waterfall) i podejście zwinne (agile)
 2. Otoczenie projektu:
  • zarządzanie programem,
  • portfel projektów,
  • biuro projektów,
  • analiza interesariuszy
 3. Inicjowanie projektu:
  • działania,
  • wymagana dokumentacja.
 4. Organizacja zespołu projektowego:
  • poziomy zarządzania projektem,
  • komitet sterujący,
  • kierownik projektu,
  • komunikacja w zespole projektowym
 5. Zakres projektu:
  • produkty projektu i ich rodzaje,
  • struktura podziału produktów,
  • diagram następstw między produktami,
  • struktura podziału zadań
 6. Harmonogram:
  • tworzenie harmonogramu,
  • zależności pomiędzy zadaniami,
  • szacowanie i równoważenie czasu i zasobów,
  • diagram Gantta,
  • analiza ścieżki krytycznej,
  • planowanie w agile
 7. Jakość w projektach:
  • definicja jakości,
  • oczekiwania jakościowe i kryteria akceptacji,
  • działania związane z zarządzaniem jakością,
  • opis produktów.
 8. Ryzyko:
  • definicja ryzyka oraz rodzaje ryzyk,
  • działania związane z zarządzaniem ryzykiem
 9. Zmiany w projektach:
  • zgłaszanie i dokumentowanie zmian,
  • możliwe reakcje na zmiany
 10. Zamykanie projektu:
  • podejmowanie decyzji
  • działania podejmowane podczas zamykania projektu

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 31.03.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.