PROGRAM SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – DELEGOWANIE ZADAŃ I ICH MONITOROWANIE W TRYBIE PRACY ZDALNEJ

W skrócie:

 • Czym jest projekt
 • Mapa projektu – 10 kroków
 • Uzasadnienie projektu
 • Sponsor i kierownik
 • Zebranie wiedzy
 • Planowanie zakresu
 • Wybranie zespołu
 • Planowanie harmonogramu
 • Planowanie budżetu
 • Niespodziewane zdarzenia
 • Kontrola i komunikacja
 • Gromadzenie wiedzy
 • Ćwiczenia
 • Wytyczne E. Deminga

CZYM JEST PROJEKT:

 • Podstawowe atrybuty projektu
 • Zdefiniowanie w czasie,
 • Niepowtarzalność (jednorazowość),
 • Złożoność,
 • Celowość,
 • Zmienność,
 • Zaangażowanie zasobów ludzkich.

KROK 1

Uzasadnienie projektu:

Z czym się wiąże uruchomienie projektu?

 • poniesienie kosztu
 • zabranie czasu
 • zdobycie doświadczenia i wiedzy
 • przyniesie wartość (np. finansową)

Ocena rentowności projektu – wskaźniki finansowe

ROI – return on investment

NPV – net present value

IRR – internal rate of return

KROK 2

 • Sponsor i kierownik
 • Rola sponsora projektu
 • Rola kierownika projektu

ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ ZESPOŁU:

 • przygotowanie struktury podziału pracy
 • przygotowanie harmonogramu projektu
 • planowanie budżetu
 • wybór członków zespołu projektowego
 • utrzymanie kontaktu z klientem, sponsorem

KROK 3

Zebranie wiedzy

Pytania kierownika przed rozpoczęciem projektu:

 • co powinienem wiedzieć o nowym projekcie?
 • czego jeszcze nie wiem?
 • kto może udzielić mi żądanych odpowiedzi?

KROK 4

Planowanie zakresu

 • Sprawdzamy zawartość (realność) projektu przed rozpoczęciem prac.
 • Zbieramy wymagania.

WBS (work breakdown structure)

 • Planowanie zakresu – WBS
 • Ustalanie koncepcji projektu
 • Ustalanie struktury prac
 • Ustalanie listy produktów/składników
 • Podzielenie produktów na składniki robocze (prace)
 • Wytyczne do tworzenia WBS

Planowanie zakresu – Backlog

Kiedy tworzymy backlog

 Krok 5

Wybranie zespołu

Założenia dotyczące członków zespołu

 • Kompetentni
 • Zmotywowani
 • Wybranie zespołu
 • Rozpoczęcie pracy z zespołem (kick off meeting)

Krok 6

Planowanie harmonogramu

 • Skracanie czasu realizacji
 • Fast tracking
 • Crashing
 • Redukcja zakresu
 • Zdjęcie zadań ze ścieżki krytycznej
 • Poszerzenie kalendarza
 • Wzrost motywacji zespołu
 • Agresywny harmonogram
 • Planowanie harmonogramu
 • Fast tracking

Krok 7

Zaplanuj budżet

Rodzaje kosztów:

 • Praca ludzi
 • Podwykonawcy
 • Materiały
 • Energia
 • Pośrednie na szkolenia, logistykę, sale
 • Pośrednie finansowe (kredyty, leasing)
 • Ogólne (część kosztów funkcjonowania firmy)
 • Marża (zysk + reklamacje + odpady + nadgodz.)

Krok 8

Niespodziewane zdarzenia

RYZYKO jako sytuacja przyszła i niepewna która ma wpływ na projekt:

 • Niespodziewane zdarzenia
 • zarządzaniem ryzykiem
 • Zarządzaniem zmianą.

Krok 9

Kontrola i komunikacja

Co by się stało gdyby każdy z każdym o wszystkim rozmawiał?

Co zrobić aby uniknąć chaosu?

Rodzaje spotkań:

 • Kontrolne
 • Twórcze
 • Decyzyjne

Rodzaje kontroli:

 • Klasyczna (kaskadowa)
 • Zwinna (agile)

Techniki monitorowania projektu:

 • Przejście:
 • Postęp:
 • Odchylenia:
 • Efektywność:

Jak oceniać projekt?

Wskaźniki:

 • Zakres
 • Koszt
 • Jakość
 • Czas (najczęstsze)
 • Ryzyko
 • Rezultat

Krok 10

Gromadzenie wiedzy

 • Typowe przyczyny porażek
 • Burza mózgów
 • Scrum retrospectivo

14 zasad Deminga

 • Wytrwałość w zamierzeniach
 • Przyjęcie nowej filozofii
 • Rezygnacja z uzależnienia od masowej kontroli
 • Koniec z zamawianiem wyrobów i usług na podstawie najniższej ceny
 • Nieustanne doskonalenie procesów, wyrobów i usług
 • Uczenie się nowych umiejętności
 • Przywództwo
 • Wyeliminowanie strachu
 • Przełamanie barier między pionami
 • Bez sloganów, nawoływań, arbitralnych celów
 • Bez zadań ilościowych dla pracowników
 • Usuwanie przeszkód, które utrudniają odczuwanie dumy z pracy
 • Oświata i rozwój
 • Cel transformacji

7 śmiertelnych chorób
(wg E.Deminga)

 • Brak wytrwałości w konsekwentnym dążeniu do celu.
  • Brak wytyczonego kierunku i celu firmy
  • Brak planu działania
  • Brak konsekwencji
 • Nacisk na zyski (efekty) w krótkim czasie.
 • Przeglądy kadrowe, wynagradzanie zależne od wydajności.
 • Mobilność członków kierownictwa.
 • Zarządzanie firmą jedynie na podstawie widocznych liczb
 • Nadmierne koszty związane z ochroną zdrowia pracowników
 • Nadmierne koszty prawnicze

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 31.03.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.