PROGRAM SZKOLENIA PSCR

Pełnomocnik ds bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) – CEL SZKOLENIA:

 • Nabycie kompleksowej wiedzy o zakresie działalności i odpowiedzialności Pełnomocnika PSCR ze szczególnym uwzględnieniem wymagań VW oraz BMW
 • Nabycie wiedzy odnośnie specyficznych wymagań klienta grupy VW
 • Szczegółowe zapoznanie się m.in. z kwalifikacjami, obowiązkami i odpowiedzialnością Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu
 • Pogłębienie wiedzy na temat metod i narzędzi jakościowych oraz ich praktyczne zastosowanie (lessons learned, FMEA etc.)
 • Wiedza na temat wdrożenia i utrzymania funkcji Pełnomocnika dla dostawców, pod kątem umiejętności audytowania obszarów dotyczących bezpieczeństwa wyrobu oraz optymalizacji współpracy z klientami i dostawcami

Pełnomocnik ds bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) – PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I

PSCR Wprowadzenie:

 • Potrzeba powołania pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa i zgodności wyrobu
 • Podstawowe elementy systemu zarządzania ryzykiem

PSCR – Wymagania Specyficzne VW i BMW:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem wyrobu oraz rola pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR)

Funkcja Przedstawiciela Bezpieczeństwa i Zgodności Wyrobu PSCR:

 • Wymagania IATF/IAOB/AIAG/CSR – w tym Volkswagen i BMW
 • Kwalifikacje Pełnomocnika PSCR:
   – Znajomość wyrobu 
   – Uregulowania prawne 
   – Analiza ryzyka 
 • Obowiązki Pełnomocnika PSCR:
   – Współpraca na etapach konstrukcji 
   – Współpraca z Działem Jakości, Engineeringiem, Produkcją 
   – Analiza procesów produkcji. Kontrola i monitorowanie procesów i wyrobów 
   – Reklamacje – optymalizacja pod kątem bezpieczeństwa 
 • Odpowiedzialności PSCR w firmie: 
   – Raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne 
   – Typowe odpowiedzialności, karta pracy i schemat organizacyjny 
   – Analiza problemów (Problem Analysis)

Pełnomocnik ds bezpieczeństwa i zgodności wyrobu PSCR – Warsztaty:

 • Bezpieczeństwo – analiza problemów produkcyjnych 
 • Tworzenie List Kontrolnych (m.in. bezpieczeństwa) wykorzystanie metodologii PDCA

Adresaci szkolenia Pełnomocnika ds Bezpieczeństwa i zgodności wyrobu: 

 • Dostawcy w przemyśle motoryzacyjnym  
 • Kandydaci na Pełnomocników PSCR, oraz Pełnomocnicy PSCR – w ramach doskonalenia, 
 • Audytorzy wewnętrzni i realizujący audyty u dostawców, pracownicy działu jakości i produkcji

DZIEŃ DRUGI – SZKOLENIE PRAWNE

PSCR – Bezpieczeństwo produktu:

 1. Akty prawne regulujące zagadnienia.
 2. Rola Pełnomocnika
 3. Czym jest? Podmiot dokonujący homologacji. Produkty wymagające homologacji.  Konsekwencje wprowadzenia produktu do obrotu bez homologacji.
 4. Ogólne bezpieczeństwo produktów. Regulacje prawa polskiego i unijnego. Zasady. Podmioty odpowiedzialne za produkt niebezpieczny. Rodzaje odpowiedzialności. Sankcje. System RAPEX.
 5. Oznakowanie produktu. Znak CE. Znak bezpieczeństwa B. Podmiot nadający. Znaczenie znaku. Skutki nieoznakowania produktu znakiem CE lub znakiem bezpieczeństwa B.

PSCR – Odpowiedzialność:

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji. Zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności. Roszczenia konsumenta i przedsiębiorcy.
 2. Odpowiedzialność członka Zarządu i pracownika za szkodę. Rodzaje odpowiedzialności. Zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności. Sankcje.
 3. Podsumowanie.
 4. Dyskusja.

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

Szkolenie w ramach drugiego dnia zostanie poprowadzone przez kancelarię prawną.

Czas trwania całego szkolenia – 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 5, 21.02.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

PSCR_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte lub odwołane, Klienci zostaną o tym poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.