TECHNICZNA CZYSTOŚĆ W MONTAŻU VDA 19.2

TECHNICZNA CZYSTOŚĆ W MONTAŻU VDA 19.2 – CO TO JEST ?

VDA 19.2 to norma opracowana przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (Verband der Automobilindustrie), która skupia się na zarządzaniu i kontrolowaniu czystości w procesach montażowych w przemyśle motoryzacyjnym. Norma ta jest rozwinięciem ogólnych wytycznych dotyczących czystości technicznej i koncentruje się bardziej szczegółowo na zapobieganiu uszkodzeniom funkcji spowodowanym przez cząstki zanieczyszczające w trakcie montażu komponentów.

VDA 19.2 obejmuje szereg aspektów związanych z czystością w montażu, w tym:

 • Projektowanie procesów montażu w taki sposób, aby minimalizować generowanie i transport cząstek zanieczyszczających.
 • Identyfikacja i kontrola źródeł cząstek oraz ich wpływ na jakość montowanych komponentów.
 • Monitorowanie i minimalizowanie potencjalnych uszkodzeń wywołanych obecnością cząstek.
 • Koncepcja i implementacja czystych obszarów, w tym klasyfikacja czystości różnych stref montażu.
 • Odpowiedni dobór materiałów i technologii, które wspierają utrzymanie wymaganego poziomu czystości.
 • Procedury utrzymania czystości, w tym odpowiednie szkolenia dla personelu oraz zasady postępowania, które zapobiegają zanieczyszczeniu obszarów czystych.

VDA 19.2 szczegółowo określa również wymogi dotyczące infrastruktury, logistyki oraz odpowiedzialności za utrzymanie czystości, co obejmuje zarówno transport, jak i rozpakowywanie komponentów. Norma ta wskazuje, jak ważne jest zaprojektowanie całego łańcucha dostaw i produkcji w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń do procesu montażowego.

Podsumowując, VDA 19.2 to kompleksowy standard, który adresuje wszystkie aspekty związane z czystością w procesie montażu, od projektowania przez realizację aż po kontrolę i utrzymanie, co jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności produktów końcowych w przemyśle motoryzacyjnym.

TECHNICZNA CZYSTOŚĆ W MONTAŻU VDA 19.2 – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy na temat standardu VDA 19.2, który dotyczy zarządzania czystością w procesach montażowych w przemyśle motoryzacyjnym. Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników, jak skutecznie projektować, implementować oraz monitorować procesy mające na celu minimalizowanie ryzyka kontaminacji cząstkami w środowisku montażowym. Uczestnicy zdobędą również umiejętności w zakresie identyfikacji i eliminacji potencjalnych źródeł zanieczyszczeń oraz wdrażania efektywnych praktyk utrzymania czystości na wszystkich etapach produkcji.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 • Wprowadzenie – terminy i definicje.
 • Uszkodzenia funkcji w wyniku zawartości ,,cząstek’’.
 • Zakres zastosowania – wyłączenia.
 • Projektowanie procesu ,,czystego montażu’” – podstawy.
 • Generowanie cząstek ich transport.
 • Źródła grupowania cząstek.
 • Monitorowanie i minimalizowanie uszkodzeń spowodowanych cząstkami.
 • Projekt – koncepcja – zastosowanie i wdrożenie.
 • Proces – łańcuch powiązań – analiza.
 • Środowisko – wprowadzenie – sprawy zasadnicze.
 • Klasyfikacja czystości obszarów /selekcja grup czystości/lokalizacja czystych obszarów/lay-out.
 • Materiały i powierzchnie/ infrastruktura.
 • Technologia dostaw/atmosfera ,,montażu’’.
 • Pomiary /uzupełniające pomiary /utrzymanie czystości.
 • Personel.
 • Pomiary wpływu środowiska.
 • Logistyka.
 • Projektowanie – procedura czystości dla pakowania.
 • Odpowiedzialności /inspekcje/ transport/rozpakowanie.
 • Personel.
 • Podstawy – kwalifikacje i odzież.
 • Szkolenia, zasady postepowanie, różnorodne rodzaje odpowiedzialności.
 • Ryzyka.
 • Wyposażenie montażowe.
 • Określanie ,,wpływu czystości’’.
 • Czystość w procesie montażu.
 • Analiza potencjałów.
 • Przykłady.
 • Podsumowanie i zakończenie.

Post – test

GRUPA ODBIORCZA:

 • Inżynierowie i technicy odpowiedzialni za procesy montażu w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Specjaliści ds. jakości, którzy zajmują się wdrażaniem i utrzymaniem standardów czystości technicznej.
 • Kierownicy produkcji i liderzy zespołów technicznych, którzy nadzorują procesy montażowe.
 • Osoby odpowiedzialne za logistykę i infrastrukturę w firmach produkcyjnych, gdzie kluczowe jest utrzymanie wysokiej czystości komponentów.

Wartości dodane po szkoleniu:

 • Uczestnicy zyskają zdolność do efektywnego projektowania i wdrażania procesów czystego montażu, minimalizując tym samym ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń do produktu końcowego.
 • Zdobędą kompetencje w zakresie identyfikacji i eliminacji źródeł generowania cząstek w środowisku montażowym, co przyczyni się do podniesienia standardów jakościowych produktów.
 • Nauczą się stosować metody i narzędzia do monitorowania i analizy czystości w procesach montażowych, co pozwoli na bieżące zarządzanie ryzykiem i implementację działań korygujących.
 • Zyskają umiejętności w zakresie klasyfikacji i selekcji grup czystości, co jest kluczowe dla efektywnej organizacji przestrzeni produkcyjnych.
 • Poprawią swoje zdolności w zakresie dokumentowania procesów i wyników działań związanych z czystością, co jest ważne zarówno dla celów wewnętrznych, jak i audytów zewnętrznych.
 • Szkolenie pozwoli na wzrost świadomości i zaangażowania personelu w utrzymanie wysokich standardów czystości, co przekłada się na mniejszą liczbę błędów produkcyjnych i wyższą satysfakcję klientów.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 22.09.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte lub odwołane, Klienci zostaną o tym poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.